Kategorier
Indryk kursus nu!

Maskinsikkerhed og CE-mærkning - diplomkursus - 9.-10. marts 2016

I alt DKK 12.500 ekskl. moms
Undervisningsregion
Danmark > Syddanmark > Vejle Kommune
Periode(r)
På kurset lærer du at CE-mærke maskiner efter det nye maskindirektiv 42/2006. Du får viden om det nye indhold i direktivet med hensyn til de administrative og de tekniske krav, ligesom du får en gennemgang af regelgrundlaget for maskiner. Du hører også om konsekvenserne af manglende overholdelse af lovgivning fra myndighedernes side.

Desuden er kurset også opdateret i forhold til de mange nye standarder, der er kommet de sidste år. På kurset gennemgår vi regelgrundlaget for maskiner. Vi fortæller om myndighedsbehandlingen ved manglende overholdelse og om konsekvenserne heraf. Dernæst stiller vi skarpt på Maskindirektivets krav til både sikkerhed og dokumentation. Vi gennemgår også risikovurdering og brugsanvisning og viser eksempler. På dette kursus, kommer du rundt om maskinsikkerhedsområdet på en grundig og fyldestgørende måde, så du er kompetent til at foretage CE-mærkning af dine maskiner og proceslinjer. Denne kompetence får du et diplom på.

Kurset er et internatkursus, og der er afsat tid om aftenen til undervisningsaktiviteter. Regelgrundlaget for maskiner Maskindirektivets krav CE-mærkning De væsentligste standarder Risikovurdering i praksis Teknisk dossier Brugsanvisning Relevante lovkrav Sammenbygning af maskiner.

Prisen inkluderer kursusmateriale, forplejning, overnatning og DS-Håndbog 116.1:2008. Ved samtidig tilmelding af tre personer eller flere til samme arrangement gives 10% rabat.

Den første dag afsluttes med en opgave, den anden dag afsluttes med en eksamen.
Dag 1: registrering, velkomst og morgenkaffe kl. 8:00 - 8:30.
Dag 2: afslutning kl. 16:45. Se også programmet

Program

DAG 1

08:00 - 08:30 Registrering og morgenkaffe
08:30 - 08:40 Velkomst og introduktion
v/Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed
08:40 - 08:50 Præsentation Af kurset Af foredragsholderne Af deltagerne
v/Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed
08:50 -11:00 Regelgrundlaget for maskiner: indretning og brug Regelgrundlaget for maskiner, herunder maskindirektivet, lav-spændings-, EMC-, trykudstyr- og ATEX-direktiver og standarder Hvad er nyt i det nye maskindirektiv? Myndighedsbehandling ved manglende overholdelse, herunder af-klaring og sanktionsmuligheder Konsekvenser ved manglende overholdelse, herunder straf- og er-statningsansvar Hvem har ansvaret ved køb, salg og ombygning, herunder be-handles maskine - komponent og sikkerhedskomponent, fabrikant og underleverandør, sammenbygning af CE-mærkede maskiner, import eksport fra/til EUEØS og 3.lande og til sidst brugte maski-ner. Sikkerhedsfilosofi
v/Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed
11:00 - 11:20 Strække ben og forfriskninger
11:20 - 12:20 Maskinsikkerhed Farekilde, farlig handling, konsekvens, sandsynlighed og risiko Maskindirektivets bilag 1, herunder de væsentligste sikkerheds og sundhedskrav, identifikation af farekilder samt sikringsløsninger De væsentligste standarder v/Thomas Petersen, Maskinsikkerhed
12:20 - 13:30 Frokost
13:30 - 14:40 Sikringsløsninger v/Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed
14:40 - 15:00 Strække ben og forfriskninger
15:00 - 16:00 Risikovurdering Teknisk dossier, herunder formål, indhold, sprog med videre Risikovurdering, herunder formål, metode, dokumentation Validering
v/Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed
16:00 - 16:30 Oplæg til øvelse
v/Thomas Petersen, Maskinsikkerhed
18:00 - 19:30 Middag
19:30 - 20:30 Øvelse fortsat

DAG 2
08:30 - 09:30 Opgaveløsninger Gennemgang af opgaveløsninger
v/Thomas Petersen, Maskinsikkerhed
09:30 - 10:30 Risikovurdering i praksis Sikringsløsninger Gode råd om udarbejdelse af risikovurdering Risici og brugsanvisning/advarsler Sammenbygning af linier
v/Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed
10:30 - 10:50 Strække ben og forfriskninger
10:50 - 11:50 Brugsanvisning Direktivets krav Brugerkrav Skrivning af den "gode" brugsanvisning Mærkning, herunder skiltning, advarsler og huskelister v/Thomas Petersen, Maskinsikkerhed
11:50 - 12:20 Standarder De væsentligste standarder, fortsat v/Thomas Petersen, Maskinsikkerhed
12:20 - 13:30 Frokost
13:30 - 14:10 Fremtiden på området ”maskinsikkerhed” EN bliver EN ISO Rød smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside
v/Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed
14:10 - 14:30 Strække ben og forfriskninger
14:30 - 16:30 Start af eksamensopgave
v/Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed
16:30 Slut på eksamen
16:30 - 16:45 Afslutning
v/Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Undervisningsadresse

Vingsted Hotel og Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2
7182 BredstenKontaktinformation
Dansk Standard
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
Danmark

Karen Mikelsons
Telefon: +45 40601289
Fax: +45 39966102


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.608