Kategorier
Indryk kursus nu!

Anhugning og Kran C - HUSK sikkerhedsfodtøj!

Undervisningsregion
Danmark > Syddanmark > Kolding Kommune
Periode(r)
Anhugning af byrder
Info
Kursusnr.: 43931
Varighed: 5,0

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Ud-dannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der udføres løfteopgaver.

Formål
Du lærer ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed at tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt anhugning under anvendelse af anhugningsgrej. Du lærer også at skelne mellem de forskellige krantyper.

Indhold
Efter endt uddannelse kan deltageren ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af snoede og flettede stål-tove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og bran-cherettet specialgrej.Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende stan-dardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation.I forbindelse med anhugningen kan deltageren anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser. Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner.


Certifikatuddannelse C for kranførere
Info
Kursusnr.: 40558
Varighed: 7,0

Målgruppe
Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der udføres løfteopgaver med travers- og portalkraner. Deltagerne skal opfylde Arbejdstilsynets krav om en tilfredsstillende lægeattest.

Formål
Når du har bestået certifikatprøven kan du arbejde som fører af travers- og portalkraner.

Indhold
Efter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve kan deltageren arbejde som fører af travers- og portalkraner. Deltageren:- kan opfylde kravene i Arbejdstilsynets gældende Bekendtgørelse . - Bekendtgørelse om førercertifikater til kraner og gaffeltrucks m.v. og kan løse de stillede certifikatopgaver inden for de givne rammer jf. "Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse og "Vejledning om Arbejdstilsynets bestemmelser for kranførercertifikat". - kan udføre kommunikation / radiokommunikation / tegngivning. - kan udføre opgaver i samløft med 2 kraner på et niveau, så den beskrevne praktiske opgave kan bestås. - kan - under tidspres - udføre kombinerede funktioner med traverskraner, herunder gennemkørsel af "kombi-bane". - kan udføre løft og transport med gulvbetjente kraner. - kan udføre løft med kraner, der styrer ved hjælp af fjernbetjening. - kan udføre korrekt anhugning. - er orienteret om lovpligtig indretning af Travers- & Portalkraner. - er orienteret om lovpligtige vedligehold og eftersyn af Travers- & Portalkraner.

Undervisningsadresse

AMU SYD
C F Tietgens Vej 6
6000 KoldingKontaktinformation
AMU SYD
C F Tietgens Vej 6
6000 Kolding
Danmark

Gitte Fogtmann
Telefon: +45 76373742
Fax: +45 76373700


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.531