Kategorier
Indryk kursus nu!

Lagerforløb L 33/15

Undervisningsregion
Danmark > Syddanmark > Kolding Kommune
Periode(r)
Enhedslaster
Info
Kursusnr.: 45077
Varighed: 5,0

Målgruppe
Medarbejdere inden for lagerbranchen, havne- og terminalområdet.

Formål
Deltagerne kan opbygge stykgods i varierende størrelser som enhedslaster samt opbygge og sikre forskellige former for enhedslaster på havne-, terminal- og lagerområdet.

Indhold
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster som; containere, paller, flats, lastbiler, banevogne og stykgodsenheder. Arbejdet omfatter også valg af udstyr og materiel i forhold til godsets art og valg af transportmåde, samt anvendelse af almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr. Endelig kan deltageren udføre arbejdsopgaverne på en sikkerhedsmæssig korrekt måde.


Kundebetjening - lager
Info
Kursusnr.: 45078
Varighed: 3,0

Målgruppe
Medarbejdere inden for lagerbranchen.

Formål
Deltageren kan betjene kunderne ud fra en serviceiceorienteret indstilling ved vare-udlevering/modtagelse, disk- og telefon-ekspedition, reklamationer og serviceopgaver.

Indhold
Deltagerne kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om kommunikation og adfærd, give virksomhedens interne og eksterne kunder en korrekt og hensigtsmæssig betjening. Arbejdet omfatter telefonbetjening, personlig betjening, behandling af reklamationer og skriftlige beskeder.


Lagerindretning og lagerarbejde
Info
Kursusnr.: 45074
Varighed: 3,0

Målgruppe
Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage.

Formål
Deltageren kan medvirke til optimal og funktionel indretning af et lager samt emballere og klargøre varer til forsendelse.

Indhold
Deltageren kan medvirke til indretningen af et lager hvor der tages hensyn til gældende regler, varesortiment, tekniske hjælpemidler, reolplacering samt transport- og køregange. Deltageren kan desuden anvende tekniske hjælpemidler til at emballere og klargøre varer til forsendelse.


Lagerstyring med it
Info
Kursusnr.: 46939
Varighed: 3,0

Målgruppe
Medarbejdere beskæftiget med lager og logistik.

Formål
Uddannelsen er en introduktion til anvendelse af et integreret edb-lagerstyrings-system. Deltageren kan arbejde med f.eks. køb, salg og lagerstyring.

Indhold
Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver på lageret, herunder blandt andet registrering af vare til og afgange, optælling og placering af varer.


Manuel lagerstyring
Info
Kursusnr.: 46894
Varighed: 2,0

Målgruppe
Medarbejdere inden for lagerbranchen.

Formål
Deltageren kan medvirke til at lagerstyringen fungerer optimalt, anvende lokationssystemer og kan desuden plukke, afsende, modtage og placere varer samt foretage den nødvendige kontrol og registrering.

Indhold
Deltageren kan, i samarbejde, udføre normalt forekommende opgaver i forbindelse med lagerstyring herunder håndtering af lagerets papirrutiner, varenummersystemer (varekataloger), lokations- og genfindingssystemer, samt foretage optimale vareplaceringer. Arbejdet omfatter desuden selvstændigt at kunne plukke, afsende, modtage og placere varer, samt foretage den nødvendige kontrol og registrering af varerne.


Opbevaring og forsendelse af farligt gods
Info
Kursusnr.: 46946
Varighed: 5,0

Målgruppe
Personer inden for lagerområdet som arbejder med forsendelse af farligt gods.

Formål
Du lærer at håndtere, plukke og klargøre farligt gods til forsendelse i henhold til relevante regler og vejledninger.

Indhold
Deltageren kan efter gennemført uddannelse håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler. Deltageren kan endvidere emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter. Arbejdet udføres efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort. Deltageren kan ligeledes identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt

Undervisningsadresse

AMU SYD
C F Tietgens Vej 6
6000 KoldingKontaktinformation
AMU SYD
C F Tietgens Vej 6
6000 Kolding
Danmark

Gitte Fogtmann
Telefon: +45 76373742
Fax: +45 76373700


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.547