Kategorier
Indryk kursus nu!

Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser

Undervisningsregion
Danmark > Alle regioner
Periode(r)
Løbende optagelse
ALECTIA – en af Danmarks førende arbejdsmiljørådgivere afholder både åbne supplerende arbejdsmiljøkurser såvel som virksomhedsrettede kurser af høj kvalitet.

ALECTIA tilbyder supplerende arbejdsmiljøuddannelse indenfor en række emner:

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel
Kom godt i gang med psykisk arbejdsmiljø
Stresshåndtering
Mindfulness
Social kapital og det gode arbejdsmiljø
Anerkendende arbejdsmiljø - få øje på ressourcer og styrker
Voldsforebyggelse
Konflikthåndtering
Mobning
Psykisk APV
Trivsel

Strategisk arbejdsmiljøarbejde
Ny arbejdsmiljøorganisation?
Årlig arbejdsmiljødrøftelse og kompetenceudviklingsplaner
Arbejdsmiljølovgivning, ny viden og regler
Opfølgning på APV - fra kortlægning til handling
Politik, mål og handlingsplaner i arbejdsmiljøarbejdet
Arbejdsmiljøledelse og –certificering
Ansvar og pligter i arbejdsmiljøet
Strategiske arbejdsmiljøopgaver
Arbejdsmiljøorganisationens rolle ved ændringer
Arbejdsmiljø en del af driften

Medlem af arbejdsmiljøorganisationen
Kommunikation – formidling af arbejdsmiljøarbejdet
Kultur og holdninger
Forhandlinger og samarbejde i arbejdsmiljøsager
Vidensdeling i arbejdsmiljøorganisationen

Operationelt arbejdsmiljøarbejde
Klar til byggeprojektet - arbejdsmiljørigtig projektering
Arbejdsmiljøgennemgange/runderinger
Risikovurdering som metode
Arbejdspladsanalyse som metode

Ulykkesforebyggelse
Forebyg arbejdsulykker – pas på dig selv og din kollega
Maskinsikkerhed på gulvet
Styr på stilladset

Fysisk/teknisk arbejdsmiljø
Indeklimaets ABC
Alt om støj

Kemisk arbejdsmiljø
Arbejdspladsbrugsanvisning og de nye regler
Brug af kemikalier

Ergonomisk/fysiologisk arbejdsmiljø
Arbejdsstillinger – vurdering af belastninger
Den gode forflytning
Kontorergonomi

Lovpligtige kurser
Styreninstruktion
Nedtagning af udvendig asbest
Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse
Koordinatoruddannelsen

Sundhedsfremme
Sundhedsfremme – hvad virker?
Intelligent Træning

Kontakt:
amkursus@alectia.com eller ring på tlf. 88 191 800

I ALECTIA har vi stor erfaring med at uddanne arbejdsmiljøorganisationen. Udover både åbne og virksomhedsrettede arbejdsmiljøuddannelser, afholder vi årligt mere end hundrede kurser og uddannelseslignende aktiviteter for en lang række private og offentlige virksomheder.

Indholdet af disse kan have stor variation afhængigt af de konkrete behov for arbejdsmiljøviden som efterspørges, men alle lever op til kravene om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøorganisationen.

ALECTIAs undervisere er erfarne arbejdsmiljørådgivere med fagligheder der dækker alle arbejdsmiljøområder. Hos os er det en væsentlig kvalifikation, at underviserne ikke er fuldtidsundervisere, men også i det daglige løser konkrete arbejdsmiljøopgaver for både private og offentlige virksomheder. Det giver et opdateret kendskab til udviklingen på arbejdsmiljøområdet.

De suppplerende arbejdsmiljøuddannelser hos ALECTIA er sammensat, så deltagerne opnår følgende efter endt undervisning:

• En forståelse for emnets relevans for arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljøet.
• En forståelse for det specifikke emne i teori og praksis.
• En forståelse for fremtidige arbejdsmiljøtendenser i relation til emnet.
• Fokus på praktisk anvendelighed nu og i fremtiden.

ALECTIA – er godkendt som udbyder af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og uddannelse for sikkerhedskoordinatorer.

Undervisningsadresse

Over hele landetKontaktinformation
Alectia A/S
Teknikerbyen 34
2830 Virum
Danmark

Kursus afdelingen
Telefon: +45 88191800


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.642