Kategorier
Indryk kursus nu!

"MED med Social Kapital – samarbejde om kerneopgaven"

Undervisningsregion
Danmark > Alle regioner
Periode(r)
Løbende optagelse
ALECTIA – en af Danmarks førende arbejdsmiljørådgivere afholder både åbne supplerende arbejdsmiljøkurser såvel som virksomhedsrettede kurser af høj kvalitet.

MED med Social Kapital – samarbejde om kerneopgaven
Der er mange udfordringer for offentlige arbejdspladser- omstruktureringer, nedskæringer, nye kvalitetskrav, brugere og borgere der stiller mange krav, en demografisk udvikling der betyder flere ældre og færre på arbejdsmarkedet. Det er udfordringer som ofte også afspejler sig i MEDs opgaver og muligheder.

Udfordringerne stiller store krav til MEDs evne til at løfte sin kerneopgave. Kurset vil, på baggrund af tænkningen fra social kapital, arbejde med undersøgelse og skabelse af en fælles forståelse af udvalgets kerneopgave og derefter udvikle samarbejdet med udgangspunkt i denne forståelse.

Udviklingen af samarbejdet om kerneopgaven vil følge to spor. Der vil være et spor der har særlig fokus på udvalgets forståelse af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne og hvordan disse egenskaber ved udvalget, kan udvikles i samarbejdet om kerneopgaven. Og et spor der har særlig fokus på de personlige kompetencer hvert enkelt medlem bringer med sig ind i samarbejdet. Undersøgelse og udvikling af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne sker vha. undersøgelses- og procesværktøjet OSK. De personlige kompetencer undersøges med DISK personlighedsprofil.

Hvem deltager:
Kurset henvender sig til medlemmer i arbejdsmiljøorganisationer samt MED udvalget.

Programmet for dagen kan se således ud:
• Introduktion
• Fokus på kerneopgaven
• Personlighedstest og individuel tilbage-melding
• Dialog om kerneopgave og personlige kompetencer
• De vigtigste opgaver
• Undersøgelse af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne
• Hvor skal MED udvikle sig for at løfte kerneopgaven endnu bedre?
• Hvad skal eventuelt formidles videre?

Vi arbejder med:
Hvordan kan MED gøre det bedst muligt ved at have:
• en fælles forståelse af MEDs kerneopgave.
• en kvalificeret indsigt i hvilke kompetencer hver især kan bidrage med til løsning af kerneopgaven.

Kursusform:
Kurset afholdes som et virksomhedskursus, hvor undervisningen tilrettelægges med afsæt i jeres ønsker og behov samt evt. cases fra jeres hverdag. Prisen varierer afhængigt af ønsker og behov for varighed og indhold.

Kontakt:
amkursus@alectia.com eller ring på tlf. 88 191 800

I ALECTIA har vi stor erfaring med at uddanne arbejdsmiljøorganisationen. Udover både åbne og virksomhedsrettede arbejdsmiljøuddannelser, afholder vi årligt mere end hundrede kurser og uddannelseslignende aktiviteter for en lang række private og offentlige virksomheder.

Indholdet af disse kan have stor variation afhængigt af de konkrete behov for arbejdsmiljøviden som efterspørges, men alle lever op til kravene om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøorganisationen.

ALECTIAs undervisere er erfarne arbejdsmiljørådgivere med fagligheder der dækker alle arbejdsmiljøområder. Hos os er det en væsentlig kvalifikation, at underviserne ikke er fuldtidsundervisere, men også i det daglige løser konkrete arbejdsmiljøopgaver for både private og offentlige virksomheder. Det giver et opdateret kendskab til udviklingen på arbejdsmiljøområdet.

De suppplerende arbejdsmiljøuddannelser hos ALECTIA er sammensat, så deltagerne opnår følgende efter endt undervisning:

• En forståelse for emnets relevans for arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljøet.
• En forståelse for det specifikke emne i teori og praksis.
• En forståelse for fremtidige arbejdsmiljøtendenser i relation til emnet.
• Fokus på praktisk anvendelighed nu og i fremtiden.

ALECTIA – er godkendt som udbyder af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og uddannelse for sikkerhedskoordinatorer.Kontaktinformation
Alectia A/S
Teknikerbyen 34
2830 Virum
Danmark

Kursus afdelingen
Telefon: +45 88191800


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.488