Kategorier
Indryk kursus nu!

Arbejdsmiljøkoordinering

Undervisningsregion
Danmark > Alle regioner
Periode(r)
Løbende optagelse
ALECTIA - Danmark førende arbejdsmiljørådgiver[/name][/url] – er godkendt som udbyder af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, uddannelse af koordinatorer og afholder desuden både åbne og supplerende arbejdsmiljø kurser såvel som virksomhedsrettede kurser af høj kvalitet.

Arbejdsmiljøkoordinering
- ikke kun et lovkrav, men en god investering

Tid, kvalitet og økonomi er de dominerende fokusområder i en bygge-proces, hvor mange aktører skal løse opgaven i en ofte hektisk og konfliktfyldt proces – en veltilrettelagt arbejdsmiljøkoordinering er med til at facilitere den gode byggeproces. En målrettet indsats for arbejdsmiljøet kan sikre:

• Bygherren en klar profil og tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold
• Optimering af projektets bygbarhed, og en forbedring af byggeriets produktivitet og kvalitet
• Færre arbejdsulykker og helbredsskader på byggepladsen

Alle har ret til en sikker arbejdsplads
Bygherrens ansvar og koordinering af arbejdet har afgørende betydning

I projekteringen skabes fundamentet for en proaktiv og effektiv koordineringsindsats i byggefasen. Formålet er først og fremmest at analysere risikoen for ulykker og belastninger, og - i en dialog med ingeniører og arkitekter - at reducere eller helt fjerne disse risici. Samtidig sættes der fokus på logistik, tidsplaner og sikre arbejdsmetoder. Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) udarbejdes – bl.a. for at kommunikere krav og rollefordeling til entreprenørerne.

Byggefasen starter med målrettede opstartsaktiviteter, hvor rollefordeling og kommunikation afklares, så der etableres et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem alle byggeriet parter. Effektiv koordinering tilpasses det enkelte projekt og indeholder fx afholdelse af koordinerende sikkerhedsmøder, udførelse af tilsyn/runderinger, opfølgning på mål, afvikling af kampagner samt vedligeholdelse af byggeplads- og tidsplan.

Alectia: Velafprøvede metoder og værktøjer
ALECTIAs koordineringsteam anvender velafprøvede og effektive metoder og værktøjer. Vi tilpasser indsatserne til dit byggeri i såvel projekterings- som byggefasen.

Kontakt:
amkursus@alectia.com eller ring på tlf. 88 191 800

I ALECTIA har vi stor erfaring med at uddanne arbejdsmiljøorganisationen.Udover både åbne og virksomhedsrettede arbejdsmiljøuddannelser, afholder vi årligt mere end hundrede kurser og uddannelseslignende aktiviteter for en lang række private og offentlige virksomheder.

Indholdet af disse kan have stor variation afhængigt af de konkrete behov for arbejdsmiljøviden som efterspørges, men alle lever op til kravene om supplerende uddannelse for arbejdsmiljøorganisationen.

ALECTIAs undervisere er erfarne arbejdsmiljørådgivere med fagligheder der dækker alle arbejdsmiljøområder. Hos os er det en væsentlig kvalifikation, at underviserne ikke er fuldtidsundervisere, men også i det daglige løser konkrete arbejdsmiljøopgaver for både private og offentlige virksomheder. Det giver et opdateret kendskab til udviklingen på arbejdsmiljøområdet.

De suppplerende arbejdsmiljøuddannelser hos ALECTIA er sammensat, så deltagerne opnår følgende efter endt undervisning:

• En forståelse for emnets relevans for arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljøet.
• En forståelse for det specifikke emne i teori og praksis.
• En forståelse for fremtidige arbejdsmiljøtendenser i relation til emnet.
• Fokus på praktisk anvendelighed nu og i fremtiden.

ALECTIA – er godkendt som udbyder af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og uddannelse for sikkerhedskoordinatorer.Kontaktinformation
Alectia A/S
Teknikerbyen 34
2830 Virum
Danmark

Kursus afdelingen
Telefon: +45 88191800


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.48