Tilgængelighedskonsulent

I alt DKK 19.500 ekskl. moms
Undervisningsregion
Danmark > Nordjylland > Aalborg Kommune
Periode(r)

UCN act2learn TEKNOLOGI udbyder en nyrevideret konsulentuddannelse for dig, som ønsker at få en opkvalificering indenfor tilgængelighed.

Kurset henvender sig til såvel personer med landskab, bygge- og sundhedsfaglig baggrund, således der kursisterne imellem, i kraft af diskussioner og opgaver, vil opstå vidensdeling på tværs af fag.

INDHOLD I KONSULENTUDDANNELSEN
Du får gennem kurset indsigt i diversiteten i behov set i forhold til forskellige handicap, funktionsnedsættelse og- evne, samt indsigt i og viden om tilgængelighed, anvendelighed og universal design. Vi arbejder med bevidstheden om tilgængelighedens vigtighed set i lyset af det inkluderende samfund.

Med kurset bliver du desuden klædt på til at anvende tilgængelighedstænkning- og standarder i en konkret sammenhæng som f.eks. ved byggeri, design af ude arealer, produkt udvikling, IKT. Du bliver er i stand til at analysere tilgængelighedsproblemer og komme med konkrete alternative løsningsforslag, samt præsentere overvejelser i forhold til implementering af løsning i en konkret situation.

Du vil opnå en forståelse af projektproces for sikring af løsninger indenfor tilgængelighed ved implementeringen, heri også implementering af tilgængelighed uden at gå på kompromis med design og arkitektur. Overordnet vil du som tilgængelighedskonsulent have viden til at anvende tilgængelighedsbegrebet som et overordnet princip i dit daglige arbejde inden for området.

OVERORDNEDE TEMAER
Tilgængelighed og Universal design
Bygningsreglement og byggeproces
Brugergrupper og behov
Samfundsmæssig nytteværdi af tilgængelighed
Lovgivning og konventioner
Influenter og aktører
Bygningsindretning, boliger og offentlige tilgængelige bygninger
Løsningsprincipper
Implementering og fastholdelse
Best practice

MÅLGRUPPE

Konsulentuddannelsen er målrettet arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører, ergoterapeuter, fysioterapeuter eller andre, som i dag beskæftiger sig med tilgængelighed eller som har et fremtidigt jobønske inden for området.

Sådan gennemføres forløbet
Kurset er et løsnings- og praksisorienteret forløb med veksling mellem teori og praksis gennem anvendelse af cases og gruppearbejde. En del af undervisningen tager afsæt i byens offentlige rum og bygninger, hvor du som deltager på egen krop skal opleve byens udfordringer.
Kurset varer 7 dage fordelt over 7-8 uger. Teori og praksis i 2 dage i træk i hver anden uge i 6 uger. Herefter en afsluttende dag, hvor du med udgangspunkt i din faglighed fremlægger et projekt, der forholder sig til emnet, og den opnåede viden under kurset. Projektet er enten taget ud af den studerendes hverdag eller givet af underviseren.
Nedenstående model er styrende for forløbet.

Undervisningsadresse

UCN act2learn TEKNOLOGI
Lindholm Brygge 35
9400 Nørresundby

Send til en kollega

0.244