Det nye Forsyningsvirksomhedsdirektiv - de vigtigste ændringer

Undervisningsregion
Danmark > Alle regioner
Periode(r)

På dette Nohr-Con kursus får du en grundig, trin-for-trin gennemgang af de ændringer og nyskabelser, der er i det nye EU-Forsyningsvirksomhedsdirektiv, som blev vedtaget af EU’s ministerråd d. 11. februar 2014.

Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv blev implementeret i dansk lovgivning ved en bekendtgørelse, der trådte i kraft d. 1. januar 2016, samtidig med den nye udbudslov!

På kurset hører du bl.a. om:

- Nye eksplicitte bestemmelser om bl.a. forudgående markedsdialog, adgangen til at benytte udbudsformen konkurrencepræget dialog, muligheden for at indhente supplerende oplysninger/reparere på et modtaget tilbud, muligheden for at foretage ændringer i en udbudt og indgået kontrakt samt adgangen til at lægge vægt på medarbejderes CV'er og erfaring.

- Deciderede procedureregler for forhandlinger gennemført i henhold til direktivet.

- Introduktion af et nyt "light-regime" for visse typer af tjenesteydelser (delvis erstatning for den eksisterende ordning vedrørende bilag XVII B tjenesteydelser).

- Reducerede tidsfrister i udbudsprocesserne.

- Udvidet adgang til i tildelingsprocessen at belønne ethvert forhold, som kan relateres til den udbudte vares eller tjenesteydelses / det udbudte byggeanlægsarbejdes livscyklus i bred forstand samt at indtænke sociale og miljømæssige forhold i udbudsprocessen.

- Justerede regler om udelukkelsesgrunde.

- Fremtidige krav om elektroniske udbud.


Målgruppe:
Kurset er for dig, der har erfaring med EU-udbud på forsyningsområdet i praksis og ønsker at høre nærmere om de ændringer og nyskabelser, der er i det nye direktiv.

Program, pris og tilmelding på Nohr-Con’s hjemmeside her:

Det nye Forsyningsvirksomhedsdirektiv - de vigtigste ændringer

Undervisningsadresse

Afholdes løbende i København og AarhusKontaktinformation
Nohrcon ApS
Finsensvej 78, 3. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Peter Melgaard
Telefon: +45 70201146
Fax: +45 70201156


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.267