Kategorier
Indryk kursus nu!

Ikke fundet

Kurset blev ikke fundet. Den er formentlig blevet slettet.

Relaterede kurser

Grund­læggen­de regnskab jobrettet forløb 70

Teknisk Skole Silkeborg
8600 Silkeborg
Danmark

I alt 16.895,9 DKK ekskl. moms

Int. mar­kedsfø­ring og -analyse - AU i ...

Erhvervsakademi Sjælland
4600 Køge
Danmark

I alt 5.500 DKK ekskl. moms

Bu­tiksø­kono­mi - AU i Retail

Erhvervsakademi Sjælland
4600 Køge
Danmark

I alt 5.500 DKK ekskl. moms

Salgs­ledel­se i de­tail­handlen - AU i Retail

Erhvervsakademi Sjælland
4600 Køge
Danmark

I alt 5.500 DKK ekskl. moms

Online kom­muni­kation - AU i Kommunika ...

Erhvervsakademi Sjælland
4600 Køge
Danmark

I alt 5.500 DKK ekskl. moms

Strategisk kom­muni­kation - AU i Kommu ...

Erhvervsakademi Sjælland
4600 Køge
Danmark

I alt 5.500 DKK ekskl. moms

Kom­muni­kation i praksis - AU i Kommun ...

Erhvervsakademi Sjælland
4600 Køge
Danmark

I alt 5.500 DKK ekskl. moms

Årsrapport og regns­kabsa­naly­se - AU i ...

Erhvervsakademi Sjælland
4600 Køge
Danmark

I alt 5.500 DKK ekskl. moms

Ø­kono­misty­ring i praksis - AU i Økono ...

Erhvervsakademi Sjælland
4600 Køge
Danmark

I alt 5.500 DKK ekskl. moms

Erh­vervsø­kono­mi - AU i Økonomi og res­sour­cesty­ring

Erhvervsakademi Sjælland
4600 Køge
Danmark

I alt 5.500 DKK ekskl. moms

Strategisk salg - AU i In­terna­tio­nal ...

Erhvervsakademi Sjælland
4600 Køge
Danmark

I alt 5.500 DKK ekskl. moms

Salgsp­syko­logi og grund­læggen­de salg ...

Erhvervsakademi Sjælland
4600 Køge
Danmark

I alt 5.500 DKK ekskl. moms

Send til en kollega

0.565