Sorø Kommune

Leder til Vej og Park i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift i Sorø Kommune.

Til vores Vej og Parkområde i Sorø Kommune søger vi en leder. Vej og Park er en driftsenhed med ca. 25 medarbejdere fordelt på en nordlig og en sydlig vejgård. Det samlede center for Teknik, Miljø og Drift består af Vej og Park, Teknisk Service og Rengøring Nord/Syd, Natur og Miljø samt Plan, Byg og Trafik. Ca. 180 medarbejdere.
Oprettet
Ansøgningsfrist
3. april 2017
Forventet start
1. juni 2017
Antal stillinger
1
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Danmark > Sjælland > Sorø Kommune

Drifts-, budget- og personaleansvar
Som leder vil du indgå i Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts ledergruppe, der består af centerchefen og yderligere 4 ledere. Du vil blive en drivende kraft i udviklingen Vej og Park området og vil fx få medansvar for at videreudvikle håndteringen af input fra borgerne via Giv-et-praj-løsninger samt for at videreudvikle digitale arbejdsredskaber til hjælp for medarbejdernes daglige arbejde til brug for planlægning, kvalitetssikring – og ikke mindst - GIS mv.

Du får mange forskellige opgaver og stor ledelsesmæssig indflydelse i en resultatorienteret driftsorganisation. Du får ansvaret for drift, personale og budget. Der er en koordinator for hver vejgård, som vil hjælpe dig med den daglige drift. Du vil naturligvis også få opgaver vedr. arbejdsmiljø/APV og MED-organisation. Desuden skal du sikre, at der er en god kontakt og en afstemt opgaveløsning til myndighedsområdet for Vej og Trafik. Herudover er der behov for en plan for yderligere opfølgning på afsluttede graveopgaver i kommunens vejarealer.

Du er en kompetent personaleleder, der er god til at følge op på henvendelser fra medarbejdere, borgere og politikere og til at finde løsninger og se alternative veje trods forhindringer. Du er rationel i din tænkning, har en veludviklet analytisk sans og arbejder fokuseret på at nå de mål, der er sat – eller som du selv sætter for din organisation.
Du går gerne i dialog med medarbejdere og brugere, og du formår at skabe ejerskab via din kommunikation. Du skal arbejde for et godt samspil med især de øvrige ledere, som har ansvaret for Teknisk Service og Rengøring samt Vej og Trafik. Det forventes, at du indgår i en udvikling af samspillet mellem disse områder.

Engageret personaleleder med sans for skriftlighed
Din uddannelse er ikke afgørende. Erfaring med Vej og Park området er en klar fordel. Du har indgående erfaring som personaleleder og finder det motiverende at lede og sparre med dine medarbejdere. Du er bevidst om vigtigheden af at involvere dine medarbejdere i forandringsprocesser.

Dit arbejde er præget af et stort engagement, og du kan lide at udfordre dine omgivelser med nye perspektiver. Men du er især god til at følge op og sikre fremdrift i igangsatte opgaver. Du befinder dig godt i den udadvendte rolle i forhold brugere og borgere, hvor du fremstår lyttende og løsningsorienteret.

Som person formår du i høj grad at bidrage til det sociale liv i det samlede fagcenter med dit positive livssyn og din humor. Du vil have kontor på Rådhuset og på Vejgårdene. Du skal således kunne trives med at dele din tid mellem tre adresser og i øvrigt og være indstillet på at komme rundt i kommunen og involvere dig i dine medarbejderes arbejdssteder.

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger kan du kontakte Centerchef Morten Olesen på telefon nr. 57 87 63 54 eller endnu bedre på mool@soroe.dk.

Det forventede årlige lønniveau – dog naturligvis efter kvalifikationer - ligger på op til 625.000 inkl. pension mv.

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads

Sådan ansøger du

Er du interesseret, skal du sende din ansøgning og CV senest den 3. april 2017 kl. 12.00 til job-teknik-miljoe@soroe.dk – mærket ”Ansøgning leder til Vej og Park”. Lav gerne din ansøgning/bilag som et samlet dokument. Indkaldelse sker telefonisk onsdag den 5. april efter 14.30. 1. samtale afholdes fredag den 7. april. 2. samtale afholdes mandag den 24. april. Du skal forvente en mindre test eller case, hvis du går videre til 2. samtale. Ansættelse er pr. 1. juni 2017 eller før.

Kontaktinformation
Sorø Kommune
Rådhusvej 8
4180 Sorø

Send til en kollega

0.173