Links

Lovgivning og EU
Klynger, branchesamarbejder og interesseorganisationer
Det offentlige
Økologi & Byggeri
Energiberegninger
Projekterende og rådgivende foreninger og organisationer
Eksport
Erhvervsråd og Erhvervscentre
Fagforeninger og A-kasser
Forskning og uddannelse
Iværksætter
Messer
Udenlandske byggedatabaser mv.Lovgivning og EU
Byggevareinfo - http://www.byggevareinfo.dk
Byggeregler - www.ebst.dk/byggeregler...
Byggesagsbehandling - www.ebst.dk/byggesagsbehandling1...
Bygningsreglementer og BR08 - http://www.ebst.dk/br08bygningsreglementer
Bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer - http://www.kulturarv.dk/forvaltning/love...
CE-mærkning & byggevarer - http://www.ebst.dk/ce_maerkningogbyggevarer
Erhvervs- og byggestyrelsen - http://www.ebst.dk/
Eurocodes og DS-normer - Hent oversigt her .....
Radon og nybyggeri - http://www.ebst.dk/file/1953/radon_nybyggeri.pdf
Vejdirektoratet, Vejregelrådet - www.vejregler.dkKlynger, branchesamarbejder og interesseorganisationer
Boligselskabernes Landsforening - http://www.bl.dk
Byggemateriale Industrien - http://www.bi.di.dk
Center For Underleverandører - http://www.underlev.dk
Dansk Arbejdsgiverforening - http://www.da.dk
Dansk Asbestforening - http://www.asbest.dk
Dansk Byggeri - http://www.danskbyggeri.dk
Dansk Erhverv - http://www.danskerhverv.dk
Dansk Forening for Kvalitet - http://www.dfk.dk
Dansk Industri - http://www.di.dk
Dansk Robotforening - http://www.dira.dk
Dansk Skovforening - http://www.danskskovforening.dk
Dansk Standard - http://www.ds.dk
Dansk Træforening - http://www.dktimber.dk
Dansk Tækkemandslaug - http://www.taekkelaug.dk
Dansk Værkstøjsmaskinforhandler Forening - http://www.d-v-f.dk
Danske Fjernvarmeværkers Forening - http://www.fjernvarmen.dk
Danske Malermestre - http://www.danskemalermestre.dk
Danske Overfladebehandlere - http://do.di.dk
Danvak - http://www.danvak.dk
DI Energibranchen - http://energi.di.dk
DS Håndværk & Industri - http://www.ds-net.dk
DUKO - http://www.duko.dk
Elevatorfabrikantforeningen - http://foreninger.di.dk/efa
Emballageindustrien - http://www.emballageindustrien.dk
Foreningen af Danske Værktøjsfabrikanter - http://www.fdv.dk
Foreningen af Grossister i Værktøj og Værktøjsmaskiner - http://www.vov.dk
Foreningen for Materialer og Varmebehandling - http://www.f-m-v.dk
Fugebranchens Samarbejds - og Oplysningsråd - www.fugebranchen.dk
GTS - Godkendt Teknologisk service - http://www.teknologiportalen.dk
Glas Branche Foreningen - www.glasnet.dk
GTS-virksomhederne (Godkendte Teknologisk Service) - www.gts-net.dk
Gulvbranchens Sekretariat - www.gso.dk
Håndværksrådet - http://www.hvr.dk
Kjøbenhavns Smedelaug - http://foreninger.di.dk/smed
Lysteknisk Selskab - www.lysteknisk.dk
Metal- og Maskinindustrien - http://mm.di.dk
Murerfagets Oplysningsråd - www.muro.dk
Netværket af Tekniske Leverandører - http://www.ntlnet.dk
Nordic Galvanizers - http://www.nordicgalvanizers.com
Offshore Center Danmark - http://www.offshorecenter.dk
Offshore Danmark - http://www.offshore-denmark.dk
Plastindustrien i Danmark - http://www.plast.dk
PVC Informationsrådet - www.pvc.dk
RoboCluster - http://www.robocluster.dk
Stålforeningen - http://www.staalforeningen.dk
Tagpapbranchens Oplysningsråd, TOR - www.tagpapoplys.dk
Tekniq Installatørernes organisation - http://www.tekniq.dk
Træets Arbejdsgiverforening - www.ta.di.dk
Træguiden- www.traeguiden.dk
Træinformation - www.traeinfo.dk
Varmeisoleringsforeningen - www.vif-isolering.dkDet offentlige
Arbejdstilsynet - http://www.arbejdstilsynet.dk
Danmarks Eksportråd - http://www.eksportraadet.dk
Invest In Denmark - http://www.investindenmark.dk
Miljøstyrelsen - http://www.mst.dk
Sikkerhedsstyrelsen - http://www.sik.dk
Skat - http://www.skat.dk
Virk.dk - http://www.virk.dkØkologi & Byggeri
Dansk center for Byøkologi - www.dcue.dk
Dansk International Bosætningsservic - www.ecocouncil.dk
Det Økologiske Råd - www.dib.dk
Grønne Familier - www.gronnefamilier.dk
Energistyrelsen - www.ens.dk
Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger - www.dgm.dk
Informationscentret for Miljø & Sundhed - www.miljoeogsundhed.dk
Landsforeningen for Økosamfund (L.Ø.S.) - www.europe.ecovillage.org/denmark/network/
Landsforeningen Praktisk Økologi - www.praktiskoekologi.dk
LØB, Landsforeningen Økologisk Byggeri - www.lob.dk
TV-udsendelser fra halmbyggeri - www.dr.dk/halmhuset
OVE - Organisationen for Vedvarende Energi - www.OrgVE.dk
Økoweb Danmark - www.ecowebEnergiberegninger
DBuild - nergioptimering af bygninger - http://www.byg.dtu.dk/Forskning/.....
Energimærkning af vinduer, glasfacader og ovenlys - http://www.dtu.dk/centre/BFI/Vinduer.aspx
Energistyrelsen - http://www.ens.dk/......
Fakta om Energimærkning fra Dansk Byggeri - www.danskbyggeri.dk......Projekterende og rådgivende foreninger og organisationer
Arkitekt-Ingeniørådet - www.ai-raadet.dk
Associerede Danske Arkitekter - www.arkitektforeningen.dk
Akademisk Arkitektforening - www.arkitektforeningen.dk
Danske Arkitekt Virksomheder - www.danskeark.org
Danske Landskabsarkitekter - www.landskabsarkitekter.dk
Danske Designere - www.mdd.dk
Det Digitale Byggeri - www.detdigitalebyggeri.dk
Foreningen af Rådgivende Ingeniører - www.frinet.dk
Danske Designere - www.mdd.dk
Ingeniørforeningen i Danmark - www.ida.dk
Konstruktørforeningen - www.kf.dk
Teknisk Landsforbund - www.tl.dkEksport
Danmarks Eksportråd - http://www.eksportraadet.dk
Dansk Eksportforening - http://www.dega.dk
Invest Korea - http://www.investkorea.orgErhvervsråd og Erhvervscentre
Amager Erhvervsråd - http://www.amagererhvervsraad.dk
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - http://www.aeraadet.dk
Billund ErhvervsFremme - http://www.billund-erhvervsfremme.dk
Bornholms Erhvervsråd - http://www.bornholm.biz
Brønderslev Erhverv - http://brondersleverhverv.dk
Business Aabenraa - http://www.ehaa.dk
Business Faxe - http://www.businessfaxe.dk
Business Horsens - http://businesshorsens.dk
Business Kolding - http://www.businesskolding.dk
Business Lolland Falster - http://www.businesslf.dk
Business Slagelse - http://business-slagelse.dk
Danmarks Vækstråd - http://www.danmarksvaekstraad.dk
Djursland Erhvervsråd - http://www.djurslandserhvervsraad.dk
Esbjerg Erhvervsudvikling - http://www.eeu.dk
Erhvervshus Nord - http://www.erhvervshusnord.dk
Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande - http://www.erhvervsraadet.dk
Erhvervsrådet i Høje Tåstrup - http://www.erhvervskontoret.net
Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd - http://www.fmerhverv.dk
Favrskov Erhvervsråd - http://www.favrskoverhverv.dk
Haderslev Erhvervsråd - http://www.her.dk
Himmerlands Udviklingsråd - http://www.himur.dk
Hjørring Erhvervscenter - http://www.hjec.dk/
Holbæk Erhvervsforum - http://www.erhv.reghol.dk
Kalundborgegnens Erhvervsråd - http://www.erhvkal.dk
Københavns Erhvervshus - http://www.kk.dk
Mariagerfjord Erhvervsråd - http://www.mfer.dk
Middelfart Erhvervscenter - http://www.middelfart-erhverv.dk
Morsø Erhvervsråd - http://www.mer.dk
Nordfyns Erhversråd - http://www.nordfynerhverv.dk
Næstved Erhverv - http://www.naestvederhverv.dk
Odsherred Erhvervsråd - http://www.odsherrederhverv.dk
Randers Erhvervs- og Udviklingsråd - http://www.reu.dk
Ringkøbing Fjord Erhvervsråd - http://www.erhvervscentret.dk
Silkeborgegnens Erhvervsråd - http://www.erhvervsilkeborg.dk/
Skiveegnens Erhvers- og Turistcenter - http://www.skiveet.dk
Svendborg Erhvervsråd - [address]http://www.svendborg.dk/politik...
Syddjurs Erhverv - http://syddjurserhverv.dk
Thy Erhvervsforum - http://thyerhvervsforum.dk
Vejle Erhvervsudvikling - http://www.vejle.dk/Erhverv/Erhvervsudvi...
Viborgegnens Erhvervsråd - https://erhverv.viborg.dk/
Østfyns Erhvervsråd - http://www.ostfyn.dkFagforeninger og A-kasser
3F - http://www.3f.dk
3F A-kassen - http://www.3fa.dk
AC Akademikernes Centralorganisation - http://www.ac.dk
Arkitektforbundet - www.arkitektforbundet.dk
Blik- og Rørarbejderforbundet - http://blikroer.dk
CO-Industri - http://www.co-industri.dk
Dansk El-forbund http://www.def.dk
Dansk Metal - http://www.danskmetal.dk
IAK Ingeniørernes A-kasse - http://www.iak.dk
IDA Ingeniørforeningen - http://www.ida.dk
Ledernes Hovedorganisation - http://www.lederne.dk
LO - http://www.lo.dk
Maskinmestrenes Forbund - http://www.mmf.dk
Teknisk Landsforbund - http://www.tl.dk
TIB - http://www.tib.dkForskning og uddannelse
Aalborg Tekniske Skole - http://www.aats.dk
Aalborg Universitet - http://www.aau.dk
AMU-Center Hoverdal - http://www.hoverdal.dk
AMU Fyn - http://www.amu-fyn.dk
AMU Nordjylland - http://www.amunordjylland.dk
AMU Syd - http://www.amusyd.dk
AMU Vest - http://www.amu-vest.dk
Bornholms Erhvervsskole - http://www.bhes.dk
CEUS - http://www.ceus.dk
CPH West - http://www.cphwest.dk
Danmarks Tekniske Universitet - http://www.dtu.dk
DELTA - http://www.delta.dk
Den Jyske Håndværkerskole - http://www.hadstents.dk
Djursland Erhvervsskoler - http://www.djes.dk
Erhvervsskolen Nordsjælland - http://wwwesh.dk
Erhvervsskolerne i Aars - http://www.esaars.dk
EUC Lillebælt - http://www.euclillebaelt.dk
EUC Lolland - http://www.eucl.dk
EUC Midt - http://www.eucmidt.dk
EUC Nord - http://www.eucnord.dk
EUC Nordvest - http://www.nvh.dk
EUC Nordvestsjælland - http://www.eucnvs.dk
EUC Ringsted - http://www.eucringsted.dk
EUC Sjælland - http://www.eucsj.dk
EUC Syd - http://www.eucsyd.dk
EUC Vest - http://www.eucvest.dk
Force Technology - http://www.force.dk
Forskningcenter Risø - http://www.risoe.dk
Forsknings- og Innovationsstyrelsen - http://fi.dk
Grindsted Erhvervsskole - http://www.grindes.dk
Hansenberg - http://www.hansenberg.dk
Holstebro Tekniske Skole - http://www.holstebrots.dk
Industriens Uddannelser - http://www.industriensuddannelser.dk
Ingeniørhøjskolen i Århus - http://www.iha.dk
Københavns Tekniske Skole - http://www.kts.dk
Københavns Universitet - http://www.ku.dk
Odense Tekniske Skole - http://www.ots.dk
Randers Tekniske Skole - http://www.randersts.dk
Roskilde Tekniske Skole - http://www.rts.dk
Roskilde Universitet - http://www.ruc.dk
SASAK - http://www.sasak.dk
Selandia - http://www.selandia-ceu.dk
Silkeborg Tekniske Skole - http://www.silkets.dk
Skive Tekniske Skole - http://www.skivets.dk
Skjern Tekniske Skole - http://www.skjernts.dk
Svendborg Erhvervsskole - http://www.svend-es.dk
Syddansk Universitet - http://www.sdu.dk
TEC Teknisk Erhvervsskole Center - http://www.tec.dk
Teknologisk Institut - http://www.teknologisk.dk
Uddannelsescenter Herning - http://www.ceuherning.dk
Vejle Tekniske Skole - http://www.vejlets.dk
Videnskabsministeriet - http://www.videnskabsministeriet.dk
Vitus Bering Denmark - http://www.vitusbering.dk
Århus Tekniske Skole - http://www.ats.dk
Århus Universitet - http://www.au.dkIværksætter
Dansk Iværksætter Forening - http://www.ivaerksaetteren.dk
Heltinder - http://www.heltinder.dk
Ivækst - http://www.ivaekst.dk
Kvindelige Iværksættere - http://www.kivin.dk
Nordjysk Iværksætter Netværk - http://www.nin.dk
Silkeborg Iværksættercenter - http://www.silkeborg-ivaerksaetter.dk
Skat - http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=204908
Startguinden - http://startguiden.virk.dk
Startupsvar.dk - http://www.startupsvar.dk/
StartVækst - http://www.startvaekst.dk
Vækstfonden - http://www.vaekstfonden.dkMesser
Aalborg Kongres og Kultur Center - http://www.akkc.dk
Bella Center - http://www.bellacenter.dk
Danske Fagmesser - http://www.fagmesser.dk
EMO Hannover - http://www.emo-hannover.de
Hannover Messe - http://www.hannovermesse.de
HI Industri - http://www.hi-industri.dk
K-Messen - http://www.k-online.de
Messecenter Fredericia - http://www.dmh.dk
Messecenter Herning - http://www.messecenter.dk
Odense Congress Center - http://www.occ.dkUdenlandske byggedatabaser mv.
AB Svensk Byggtjänst - www.byggtjanst.se
BauNetz für Architekten - www.baunetz.de
Boverket (Sverige) - www.boverket.se
CIB, Internasional Counsil for Research and Innovation in Building and Construction - www.cibworld.nl
Deutscher Baukatalog - www.detail.de/...
Estonia, ET-Infokeskuse AS - www.ehituskeskus.ee
Finnish Standards Association SFS - www.sfs.fi
Formas - Forskningsrådet för miljö areealla näringar och samhällsbygganda - www.formas.se
NBS National Building Specification (England) - www.thenbs.com
Nordisk InnovationsCenter - www.nordicinnovation.net
SINTEF Byggforsk - www.byggforsk.no
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut - www.sp.se/sv/default.asp
Sweet's Group/McGraw-Hill - www.sweets.construction.com
UICB, International Union of Building Centres - www.uicb.org
University of Art and Design Helsinki UIAH - www.uiah.fi

Send til en kollega

0.169