23948sdkhjf

EU-finansieret forskningsprojekt om energirenovering

| Medlemsnyhed | Indrykket af BIM Equity A/S

BIM Equity er en del af et Pan-Europæisk konsortium, der gennem de næste tre år skal udvikle en ny dataindsamlingsmetode, der gør det muligt at optimere anvendelsen af BIM i forbindelse med renoveringsprojekter. Projektet hedder ENCORE.

Klimaudfordringerne gør det nødvendigt at udvikle nye metoder til at minimere den globale CO2 udledning. Byggebranchen er et oplagt sted at sætte ind, idet hele 40 % af EU’s samlede CO2 udledning og over 50 % af EU’s elforbrug kommer fra vores bygninger. På trods af, at der er gang i byggeriet herhjemme og i store dele af Europa, udgør 30 år gamle bygninger 90 % af bygningsmassen i EU. Da nye og renoverede bygninger bruger 20% mindre energi sammenlignet med ældre bygninger, er der en stor klimamæssig gevinst ved at energirenovere eksisterende bygninger. Med de metoder og den hastighed, der renoveres med i dag, vil det tage over 50 år at renovere de eksisterende bygninger.
 
LÆS OGSÅ: Historien digitaliseres – Restaurering af kulturstedet Lindegaarden 
 
ENCORE optimerer anvendelsen af BIM til renovering
Det skal det EU-finansierede ENCORE-projekt ændre på. ENCORE står for ENergy aware BIM Cloud Platform in a COst-effective Building REnovation Context, og projektet gennemføres de næste tre år af et konsortium, der udover BIM Equity består af 10 andre private virksomheder, offentlige organisationer og universiteter fra 8 europæiske lande. EU støtter projektet med 41,7 millioner kroner, og målet er at udvikle en ny metode til at optimere dataindsamling omkring forskellige aspekter af bygningers energiforbrug, miljø- og klimaskærmmæssige sammensætning. Der skal indsamles data på aspekter som blandt andet det lokale vejrmiljø, bygningernes materialesammensætning, u-værdier og geometri samt deres aktuelle energiforbrug. Disse informationer skal sammenstilles og anvendes til at udvikle BIM-modeller, der simulerer bygningens fremtidige energiforbrug ved forskellige renoveringstiltag.
 
Projektets centrale fokus er at gøre selve dataindsamlings- og visualiserings- processen lettere at forstå for bygherren, samtidig med at alle de kritiske data er til rådighed for arkitekten og entreprenøren. Nis Bolie Christensen, ansvarlig for digitalisering og FM hos BIM Equity, præciserer:

”Vi har i dag en masse teknologiske udfordringer, når vi skal indsamle relevante og nøjagtige data omkring eksisterende ejendomme forud for et renoveringsprojekt. ENCORE skal resultere i en drejebog for, hvordan man kan indsamle, sammenstille og visualisere bygningsdata på en let og tilgængelig måde.”
 
LÆS OGSÅ: At arbejde med opmåling og pointclouds 
 
Turbo på europæiske renoveringsprojekter
Nis Boile Christensen forsætter:

”Der er et kæmpe økonomisk, socialt og ikke mindst klimamæssigt potentiale i at renovere den eksisterende bygningsmasse. Det er også helt oplagt at anvende BIM, inklusive opmålinger, genering af egenskabsdata og VR, til at sætte turbo på de mange renoveringsprojekter, der skal gennemføres i de kommende år. BIM Equity indgår i et stærkt konsortium med offentlige og private aktører fra blandt andet Tyskland, Schweiz, Italien, Spanien og Portugal, og vi glæder os til at bidrage med en ny BIM-baseret tilgang til renoveringsprojekter. I første omgang handler det om at optimere og udvikle nye metoder for dataindsamling, der efterfølgende danner grundlag for udviklingen af BIM-modeller.” 
 
BIM Equity bidrager med ekspertviden omkring opmåling og generering af punktskyer, BIM, åbne filformater (OpenBIM og IFC), egenskabsdata, Virtual Reality og Augmented Reality, samarbejdsløsninger i “skyen” og udformning af brugerfladen til det færdige renoveringsværktøj.
 
FAKTA
ENCORE — ENergy aware BIM Cloud Platform in a COst-effective Building REnovation Context — er et treårigt EU-finansieret forskningsprojekt, der skal udvikle en ny metode til at indsamle data på eksisterende bygninger.  BIM Equity er projektets danske partner, mens de øvrige deltagere er ATB: Institut für angewandte Systemtechnik, Università delle Marche, University of Zagreb, University of la Laguna, ISTI-CNR, ETH Zürich, Junta de Extremadura, Laurentia, SPA, SmartGateways og RTD Talos. ENCORE har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under tildelingsaftale No 820434. ENCORE er indledt primo 2019 og forventes afsluttet februar 2022.

Medlemsnyhed

Indrykket af
BIM Equity A/S

Strandlodsvej 6B, 3.
2300 København S
Danmark
BIM Equity A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.137