23948sdkhjf

Registrering af veje og anlæg med Scan & Go system

| Medlemsnyhed | Indrykket af Tvilum Landinspektørfirma A/S

Kommuner og vejdirektoratet bruger årligt store beløb på at opmåle veje og anlæg til projektering, før-dokumentation eller as-built formål, og dette udføres ofte med totalstation eller GPS. Nu findes et alternativ…

Når kommunen eller vejdirektoratet udsender et udbud om opmåling af veje og anlæg, så vil størstedelen af indkomne priser være baseret på traditionel opmålingsteknologi, såsom totalstation eller GNSS (GPS). De senere år er enkelte opmålingsvirksomheder i Danmark også begyndt at anvende statiske scannere eller mobile scannere som alternativ ved opmåling af veje og anlæg. Dette dog med flere udfordringer som følge, statiske scannere monteres på stativ og skal manuelt flyttes efter hver scanning, og den største udfordring med mobile scannere er at systemet ikke kan levere datagrundlag med projekteringsnøjagtighed (bedre end 1 cm absolut).

Generelt giver det rigtig god mening at bruge scanner teknologien som alternativ opmålingsmetode, se hvorfor senere i artiklen, men hvis løsningen skal være konkurrencedygtig i forhold til traditionelle metoder, så er der brug for at man tager det bedste fra den statiske løsning (høj nøjagtighed) og det bedste fra den mobile løsning (hastigheden).

Tvilum Landinspektør valgte i sommeren 2018, som de første i Danmark, at investere i et scanner system som netop har det bedste fra begge metoder og der blev indkøbt et såkaldt Scan & Go system dvs. man holder stille når der scannes for at holde en høj nøjagtighed, men samtidig er systemet installeret på en bil således at man forholdsvis hurtig kan flytte til ny position. Ydermere er scanneren (høj præcision) monteret på et hydraulisk løfte stativ som gør at scanneren kan scanne fra en højde op til 4.5 meter. Det gør at man ved f.eks. vejscanninger kan se over biler, fodgængere og cyklister.

Fordele og ulemper

Som nævnt i det forrige afsnit er systemet mobilt og man kan justere scanningshøjden efter behov, men derudover er der også andre fordele:

·         Sikkerheden er i top. Operatøren kan blive siddende i bilen under scanningen og behøver derfor ikke bevæge sig ud i trafikken i modsætning til f.eks. opmåling med totalstation.

·         Høj fuldstændighed. Alt hvad scanneren kan se registres og det gør at objekter som ikke var del af den oprindelige bestilling fra kunden kan efter-registreres fra kontoret.

·         Hurtig dataindsamling. Ved sammenligning med traditionelle målemetoder udføres dataindsamling op til 10 gange hurtigere.

·         Forskellige output formater. Resultat kan afleveres i de fleste gængse formater inklusiv en vektoriseret 2D eller 3D CAD tegning hvilket er det meste almindelige output format. Hvis kunden har de nødvendige kompetence, inklusive hard- og software, så kan resultat også afleveret i et punktsky format til direkte projektering og data fra scanning kan også modelleres til 3D CAD eller BIM format. 

Selvom det nye system har mange åbenlyse fordele, så er der også en del ulemper og de væsentligste fremgår af det følgende:

·         Når man bruger traditionelle målemetoder, så kan resultatet ofte afleveres dagen efter afslutning på opmåling. Ved brug af scanning skal der tillægges ekstra tid til beregning og især til vektorisering. Dette har især en stor betydning ved mindre opmålingsopgaver. Hvis kunden kan projektere direkte i en punktsky, så undgår man den tidskrævende vektoriseringsproces, så alle virksomheder som udfører scanningsopgaver, har naturligvis et stort ønske om at rådgivende ingeniørfirmaer og andre projekterende kan prioritere projektering i punktsky fremfor 3D CAD tegninger.    

·         Når der scannes, må der hverken regne eller sne. Scanneren registrerer hvad den ser og hvis der f.eks. ligger sne så kan man ikke se kantsten, riste, brønddæksler m.m. så der skal scannes under snefrie forhold.

·         Om dataindsamling udføres ved scanning eller traditionelle metoder har ingen direkte betydning for kunden, men det stiller store krav til virksomheden som udfører scanning både med hensyn til computer, software og ikke mindst personalets kompetencer.

·         Det stiller også ekstra krav til kvalitetssikring, både med hensyn til en visuel gennemgang af om alle objekter er vektoriseret og om de enkelte objekter er korrekt vektoriseret i planen og højden. Udfordringen bliver især stor når f.eks. større datasæt bliver vektoriseret i udlandet.  

Andre anvendelsesmuligheder

At lave en før-registrering af vejrummet inden start på anlægsarbejde, løbende registrering i anlægsfasen og as-built registrering ved afslutning er en oplagt anvendelsesmulighed. Punktskyen er tilpasset et koordinatsystem og kan derfor direkte sammenlignes med projekttegninger.  Ved f.eks. månedlige scanninger kan kunden derfor forholdsvis billigt få verificeret mængdeopgørelser. Ydermere kan data bruges til at finde huller og ujævnheder i vejen.

Af andre anvendelsesmuligheder kan nævnes:

·         Bestemme fritrumsprofiler ved tunneller, broer og skilteportaler

·         Opmåling af bygningsfacader til renovering. Data kan modelleres eller afleveres i CAD format.

·         Opmåling af ledninger over veje

·         Visualiseringsformål.

Når der scannes langs veje, kan der suppleres med 360 graders panoramiske billeder. Disse kan bruges til at understøtte det videre arbejde med punktskyen eller bruges til planlægning formål.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Tvilum Landinspektørfirma A/S

Herredsvejen 14
3400 Hillerød
Danmark
Tvilum Landinspektørfirma A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.11