23948sdkhjf

Godt regnskab fra BM Byggeindustri udfordres af MGO-plade sager

| Medlemsnyhed | Indrykket af BM Byggeindustri A/S

BM Byggeindustri har lagt 2017 bag sig, og kernedriften i virksomheden har i 2018 oversteget forventningerne til året. Resultatet endte dog negativt på grund af hensættelser på MGO-plade sager.

Godt regnskab fra BM Byggeindustri udfordres af MGO-plade sager
BM Byggeindustri har lagt 2017 bag sig, og kernedriften i virksomheden har i 2018 oversteget forventningerne til året. Resultatet endte dog negativt på grund af hensættelser på MGO-plade sager.

En ny form
BM Byggeindustri har reorganiseret sine forretningsgange, effektiviseret og lavet tiltag, der har haft en gavnlig effekt.  Firmaet har rejst sig efter en del modvind, der startede i regnskabsåret 2016/17. Alle forventninger til regnskabsperioden 2017/2018 blev fuldt indfriet, når man ser på BM Byggeindustris kernedrift. Desværre er det ikke hele historien, om det netop afsluttede regnskabsår. For en del år siden har BM Byggeindustri anvendt såkaldte MGO-plader i en del byggeprojekter, og det fik i 2018 ret store konsekvenser.

MGO-plader trækker spor i branchen
Regnskabsåret 2017/2018 er på trods af al fremgangen og den stabile drift endt med negative tal på bundlinjen for BM Byggeindustri. Den direkte årsag er hensættelser på byggeprojekter, hvor firmaet har anvendt MGO plader. BM Byggeindustri har i god tro, som så mange andre i branchen, anvendt MGO plader i forbindelse med byggeprojekter. Det har desværre vist sig at disse vindspærreplader suger fugt, hvilket giver problemer for konstruktionen. På den baggrund har BM Byggeindustri efterfølgende modtaget krav fra bygherrerne om udskiftning af pladerne og reparation af eventuelle følgeskader.

Udviklingsskade eller ansvar?
BM Byggeindustri har tidligere anset problemerne med MGO-pladerne som en udviklingsskade. Udviklingsskader defineres netop ved, at entreprenørens arbejde optræder mangelfuldt, selv om han har anvendt almindeligt anerkendte materialer, konstruktioner og udførelsesmåder. Hvis der er tale om en såkaldt udviklingsskade, kan entreprenøren under visse omstændigheder gå fri for ansvar. Ud fra denne betragtning mente BM Byggeindustri, at selskabet ikke havde noget ansvar i forbindelse med udskiftning og udbedring af skaderne. I 2018 afsagde Voldgiftsretten imidlertid en kendelse vedrørende en principiel sag om MGO-plader, som fuldstændig ændrede branchens vurdering af sagerne.

BM Byggeindustri tager ansvar
Afgørelsen fik derfor store konsekvenser og har betydet, at byggebranchen generelt har ændret holdning. For BM Byggeindustri betyder det, at firmaet gerne vil leve op til sit ansvar. Derfor har de i indeværende regnskabsår indregnet den resterende økonomiske forpligtelse til udskiftning af MGO pladerne. Det betyder desværre, at resultatet af regnskabsåret er negativt påvirket med 13 mio. kr. før skat. BM Byggeindustri har dermed de seneste regnskabsår tabsført mere end 20 mio. kroner i alt hovedsagelig til disse reklamationsforpligtelser. 

Direktøren ser lyst på fremtiden
For direktør Tom Mikkelsen er MGO afgørelsen uforståelig, men den påvirker ikke hans syn på fremtiden. Han oplyser, at man har sikret BM Byggeindustri den soliditet, likviditet og garantiramme, der skal til for at kunne arbejde uforstyrret videre med nye byggeprojekter. Om fremtiden forklarer Tom Mikkelsen

- Vi i ejerkredsen bag selskabet tager vores ansvar alvorligt, hvorfor det er utroligt vigtigt, at der er fundet en løsning for MGO-udbedringen, så ingen bygherre står uden en løsning. Vi ser også lyst på potentialet og fremtidsudsigterne for BM Byggeindustri. Med en tyk ordrebog og en stærk medarbejderstab forventer vi, at fremtiden ser lys ud for selskabet, slår Tom Mikkelsen fast.

-Der har således ikke i det forløbne år været nye byggeprojekter, som har bidraget negativt til årsresultatet. Reorganiseringen af firmet har fungeret optimalt, og ledelsen har vist fremsynethed og handlekraft. Vi tror på, at præfabrikeret modulbyggeri er nutidens og fremtidens bæredygtige byggemetodik, hvilket vi ser frem til at være en af de markedsledende leverandører indenfor, slutter direktør Tom Mikkelsen.

 

Medlemsnyhed

Indrykket af
BM Byggeindustri A/S

Lupinvej 18
9500 Hobro
Danmark
BM Byggeindustri A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.14