23948sdkhjf

Spændende LAR-løsninger ved Eco-village i Lejre

| Medlemsnyhed | Indrykket af Hartvig Consult ApS

Hartvig Consult har blandt andet rådgivet om spændende LAR-løsninger ved opførelsen af Eco-village i Lejre.

I Lejre ligger Skråning I, en Eco-village udført ved Tvethøjvej i Rorup ved Lejre. Hartvig Consult har i området arbejdet i en årrække med 4 forskellige spændende projekter, der blandt omfatter spændende løsninger for LAR/skybrudssikring, miljø, belægning, kloak og terræn regulering. Løsningerne har desuden skulle tage højde for udfordringer i forhold til respektafstand til to gravhøje og å-beskyttelseslinje.

Skråning I er en Eco-village med 46 lavenergiboliger opført i to plan, designet af arkitekt Vandkunsten og opført af CASA A/S. Byggeriet er svanemærket, hvilket er kendetegnet ved lavt energiforbrug med brug af vedvarende energi og et godt indeklima med bl.a. dagslys, ventilation og fugtsikring. Byggeriet er godt for både sundhed, miljø og økonomi og det lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og til strenge krav til bæredygtigt certificeret træ. Byggeriet skal i hele sin livscyklus leve op til alle de skrappe krav.

Som skybrudssikring blev der udført LAR-anlæg med blandt andet åbne LAR-render mellem husene, der alle fører til centrale render, der igen fører vandet videre til et areal med ristrapper, der er stort nok til at opbevare regnvand fra Valdemargaard, Skråningen I og II samt Pedersminde. Grusstierne mellem boligerne er anlagt, så de leder regnvandet til de åbne render.

Ved P-arealerne er udlagt græsarmering, der ved regnvejr hjælper med nedsivning af vandet og samtidig giver et grønt og naturligt udseende, der styrker områdets udtryk.

I ecovillage er den private bolig optimeret og indeholder kun det man skal anvende i dagligdagen. Derfor deles beboerne om mere end 700 kvadratmeter i fælleshuset, der byder på spisesal, fælleskøkken, tv-stue, motionsrum, “multirum”, øvelokale, gæsteværelser, kontorfællesskab samt legerum.

Ved Fælleshuset I Skråning I er der nedgravet et separat regnvandssystem, hvor regnvandet føres hen og opbevares så det kan genanvendes i fællesvaskeriet og ved toiletskyl.

Udenfor fælleshuset er en gammel mergelgrav blevet anvendt til opførsel af et mindre amfiteater. Amfiteateret er det udendørs samlingspunkt for beboerne og falder godt ind i områdets udtryk, men ved store mængder regn bliver det også anvendt som bassin til tilbageholdelse og forsinkelse af regnvand.

”Der har været mange spændende udfordringer og dermed gode og alternative løsninger på dette projekt” fortæller ingeniør hos Hartvig Consult Jean de Dieu Otoa. ”Forudsætningerne, der dannede grundlag for projekteringen, var lokalplanen med respekt for randbetingelser som å-beskyttelseslinje. Vi forestod projektering af al infrastruktur fra veje, ind- og overkørsler, vandrender, bassiner, nedsivnings- og bufferarealer, cykel- og gangstier, vejbelysning samt p-pladser i vejarealet til el og anden teknik under jorden samt kloak- og vandforsyning.”

”På baggrund af opmåling af terrænet, blev der udarbejdet en 3D-terrænmodel, der både viste de bestående forhold, men også de fremtidige forhold efter projektering af infrastrukturen” uddyber ingeniør Jean de Dieu Otoa. ”På basis af en detaljeret udarbejdet oplandsmodel, med de valgte LAR-elementer, der bidrager til afstrømninger fra udstykningsarealerne, kunne der således dimensioneres størrelser og kapacitet af de forskellige anlæg, så afstrømningsmængderne i området kunne håndteres. Der blev også lavet før- og efter Bluespot analyse – på eksisterende og fremtidigt terræn for at danne overblik over overfladeafstrømningsretninger og dermed indpasning i området, for at sikre udnyttelse af terræn og dermed billigst muligt håndtere vandet på arealet. Placering af anlæg, der opsamler afstrømningerne, er derfor placeret de optimale steder, med hensyn til udstykningens udtryk. For hele området blev der udarbejdet dokumentation i form af et myndighedsprojekt. For at give entreprenøren optimale betingelser producerede vi 3D-filer, der kunne anvendes direkte i deres maskiner.”


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Hartvig Consult ApS

Lykkegårdsvej 15
4000 Roskilde
Danmark
Hartvig Consult ApS

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.125