23948sdkhjf

Miljøspecialist Anders Skov er tilbage i DMR

| Medlemsnyhed | Indrykket af DMR A/S

Projektleder inden for miljøscreening af bygninger er tilbage i DMR Nyborg.

Anders har en systematisk, analytisk og kvalitetsorienteret tilgang til de opgaver han og teamet bliver stillet overfor hvad enten det er som projektleder eller som prøvetager i felten. Anders ar med ca. 10 års erfaring i rådgiverbranchen oparbejdet et bredt miljøfagligt fundament.

Anders indgår i DMR´s afdeling for miljøscreening i bygninger.

Der er miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer i størstedelen af den danske bygningsmasse, herunder:

asbest i fliseklæb, tagpap, gulvbelægning, rør- og beholderisolering, puds, loft-, facade- og tagplader samt andre eternitprodukter.
PCB i maling, lak, gulvbelægning og evt. fuger og termoruder fra perioden 1950-1977 mv.
tungmetaller i maling, lak, gulvbelægning og glaserede fliser mv.
chlorerede paraffiner i nyere elastisk fugemasse, maling og gulvbelægninger.
PAH’er (tjære) i (sokkel-)maling, undergulve, fugtsikring af ydervægge og tagpap.
Formålet med at udføre en bygningsscreening/miljøscreening, forud for nedrivning eller renovering af en bygning, er at få lokaliseret og kortlagt de miljøfarlige stoffer og de forurenede bygningsdele, så de udførende håndværkere kan planlægge arbejdsmiljø og nødvendige værnemidler.

Desuden er formålet, at de miljøfarlige stoffer kan udsorteres og bortskaffes under kontrollerede forhold, så de miljøfarlige stoffer ikke ender i naturen via genanvendelse af materialer fra nedbrydnings- eller renoveringsarbejdet.

Dansk Miljørådgivning har stor erfaring i rådgivning ved total nedrivning, miljøsanering, delvis nedrivning eller renovering af bygninger, hvor der forekommer miljøfarlige stoffer i byggematerialer.

Du kan kontakte DMR på telefon 8695 0655 eller på dmr@dmr.dk

Læs mere om DMR her www.dmr.dk/miljoescreening-bygningsundersoegelse/


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
DMR A/S

Hårup Østervej 3
8600 Silkeborg
Danmark
DMR A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.111