23948sdkhjf

ASBEST – få specialisthjælp ved DMR

| Medlemsnyhed | Indrykket af DMR A/S

DMR har eget asbestlaboratorium, specialister og autoriserede arbejdsmiljørådgivere. I Arbejdstilsynets bekendtgørelser er det ved lov pålagt bygherrer, ejere eller brugere at registrere alle asbestforekomster indvendig i bygninger m.m.

Har du brug for hjælp, så kontakt os gerne på dmr@dmr.dk eller 8695 0655

Fokus på asbest i DR KONTANT

DR har sat fokus på arbejdsmiljøskader med asbest, men også manglende overholdelse af gældende lovkrav og vejledning i alt fra anmeldelse, sanering, arbejdsmiljø, værnemidler, tekniske foranstaltninger som sluser, bortskaffelse og slutdokumentation. Se omtale via dette link.

ARBEJDSTILSYNETS AT_VEJLDNING OM ASBEST

At-vejledning C.2.2-2 beskriver bl.a. regler for ethvert arbejde med asbest og herunder reparation, vedligeholdelse og fjernelse af asbestholdige materialer. Denne vejledning oplyser om reglerne for ethvert arbejde med asbest og ethvert arbejde i øvrigt, der kan være forbundet med risiko for udsættelse for støv fra asbest eller asbestholdige materialer. Det kan fx være arbejde med reparation, vedligeholdelse og fjernelse af asbest samt asbestholdige materialer. Reglerne findes i bekendtgørelsen om asbest og i bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Link til regler og Arbejdstilsynets hjemmeside. 

 PLIGTER FOR RÅDGIVENDE, PROJEKTERENDE OG BYGHERRER

I lovgivningen er der meget præcise og konkrete krav til anmeldelse, uddannelse, arbejdets udførelse, skiltning, værnemidler, arbejdsmiljø og dokumentation ved asbeststøvmålinger m.v. Der gælder særlige regler om rådgivers og projekterendes pligt og ansvar i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, hvor de skal rådgive deres klienter om, hvilke undersøgelser der bør foretages, inden projektering og byggeproces bliver sat i gang. Det gælder bl.a. i forhold til asbest og asbestholdige materialer, når bygninger, konstruktioner o.l., der er opført før 1990, skal renoveres, ombygges eller nedrives.

Når virksomheder skal udarbejde projektmateriale, der udgør grundlaget for ovennævnte byggeprocesser, skal de sikre sig, at asbestreglerne kan overholdes af de udførende virksomheder i forbindelse med, at projektet bliver gennemført.

Hvis asbesten ikke bliver fjernet fuldstændigt, skal den resterende og eventuelt indkapslede asbest registreres i den journal, som bygherrens arbejdsmiljøkoordinator skal udarbejde, så der ved fremtidigt arbejde i bygningen sikres mod utilsigtet spredning af asbest. Dette kan bl.a. være ved reparations- og vedligeholdelsesarbejde.

Kravene til bygherrerne er uddybet i Arbejdstilsynets vejledninger om bygherrens ansvar og om plan for sikkerhed og sundhed.

ANMELDELSE TIL ARBEJDSTILSYNET

Arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv. skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes.

Hvis man vurderer, at det ikke kun indebærer kortvarig og lav udsættelse for asbest, skal andet arbejde både indvendigt og udvendigt også anmeldes til Arbejdstilsynet. Det gælder, hvis personer under arbejdet er udsat for eller formodes at blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer.

 HVOR ER DER ASBEST

Asbest blev i mange år anvendt i en lang række bygningsdele, herunder tag- og facadebeklædning, isolering, fliseklæb og flydespartel, luftkanaler, vinyl, støbegulve, spartel- og fugemasser m.v. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive meget tynde. Når diameteren er under 3 mikrometer, kan fibrene trænge helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne. Fibrene bliver “respirable”. Dette støv er så fint, at det ikke kan ses med det blotte øje.

Indånding af asbestfibre er langt det største helbredsmæssige problem, hvor det fine asbeststøv kan trænge ned i lungerne.

DMR - EGET ASBESTLABORATORIUM

DMR har eget skimmel- og asbestlaboratorium og kan derfor hurtigt undersøge indleverede prøver for indhold af asbest. Kontakt os gerne på dmr@dmr.dk eller 8695 0655 for tilbud på asbest rådgivning eller asbestanalyser.

DMR ER AUTORISERET ARBEJDSMILJØRÅDGIVER

Når Arbejdstilsynet giver påbud inden for et af disse emner, rykker vi ud og hjælper med brugbare og praktiske løsninger.

Det kan f.eks. være på byggepladser, der har problemer med indretning, adgangsveje eller PSS eller industrivirksomheder der skal have rådgivning vedr. ventilation, overfladebehandling eller brug af kemiske stoffer i indeklimaet. Det kan også være rådgivning i forbindelse med indretning og indeklima i bygninger, uanset om det er til produktion eller kontorarbejdspladser.

Har du fået et påbud fra Arbejdstilsynet, eller ønsker du blot at skabe et godt arbejdsmiljø på din arbejdsplads, er vi klar til at hjælpe dig.

DMR bistår dagligt bygherrer, totalentreprenører og rådgiver med sparring omkring arbejdsmiljøkoordinering på byggepladser. Vi tilbyder bl.a. udlejning af en uvildig arbejdsmiljøkoordinator til at varetage bygherrers forpligtelser på byggeprojektet. DMR Arbejdsmiljø har vi stor erfaring med sikkerhed og arbejdsmiljø på bygge- og anlægsprojekter, og vi kan her bl.a. tilbyde:

  • Rådgivning om bygherres pligter
  • Rådgivning om gældende lovgivning indenfor bygge- og anlægsarbejde
  • Rådgivning om arbejdsmiljøkoordinering
  • Udarbejdelse og løbende ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed
  • Afholdelse af sikkerhedsinstruktioner og opstartsmøder
  • Afholdelse af sikkerhedsrundering
  •  Udarbejdelse af arbejdsprocedurer, APV’er, kemisk APV, sikkerhedsdatablade m.v.

Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
DMR A/S

Hårup Østervej 3
8600 Silkeborg
Danmark
DMR A/S

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.096