Mød Learnmark Horsens på Kloakmessen i Fredericia

| Medlemsnyhed | Indrykket af Learnmark Horsens

Samfundsudviklingen kører på fuld kraft ad den digitale hovedvej, og kloakmestrene kører med i større eller mindre grad. Der er dog visse områder, hvor aktører i bygge- og anlægsbranchen ikke har andre muligheder end den digitale løsning.

En ny lov om bygge- og miljøansøgninger trådte i kraft 1. december 2014. Alle byggesager, der i henhold til bygningsreglementet kræver tilladelse eller anmeldelse samt en del miljøsager, skal efter 1. december 2014 foregå gennem den nye fælles-kommunale portal: Byg & Miljø - www.bygogmiljoe.dk

Ordningen har nu kørt et års tid, og systemet er efter de obligatoriske børnesygdomme ved at fungere.
Der vil dog løbende være brug for forbedringer, når sådanne store systemer skal indkøres.

Ligesom de kommunale byggesagsbehandlere skal vænne sig til den nye kommunikationsform.

Portalen har rigtigt mange faciliteter, og den forventes at gøre arbejdet med ansøgning og anmeldelse betydeligt mere smidigt og gennemsigtigt. Det er blandt andet muligt for sagens aktører løbende at følge sagsgangen, så man hele tiden er bevidst om, hvor langt sagen er, og om der eventuelt mangler oplysninger fra en af sagens parter.

Peter Hjortdal Andersen, uddannelsesleder på kloakmesteruddannelsen på Learnmark Horsens, vil på messen afholde en række korte introduktionskurser til Byg & Miljø-portalen. Se programmet for, hvornår introduktionskurserne afholdes.

Hvis ikke introduktionskurserne rækker, har Learnmark Horsens i samarbejde med Signe Bøttzau, proceskonsulent i Horsens kommune, udviklet et et-dags AMU-kursus i brug af den nye portal.

Kurset henvender sig til alle der har brug for at anvende portalen. Det vil sige både kommunale byggetekniske sagsbehandlere, kloakmestre, entreprenører/håndværksmestre, rådgivere og bygherrer.

For mange husejere vil en eventuel til- eller ombygning være en aktivitet, som kun foregår en eller to gange i livet. For dem vil det være svært at overskue en ansøgningsprocedure. Her vil entreprenøren/håndværksmesteren, stor som lille, med sin viden om Byg & Miljø-portalen kunne træde til med en hjælpende hånd.

”Efter at have deltaget på dette 1-dags kursus om portalens muligheder og faciliteter vil deltageren kunne tage sin bærebare computer med ud til kunden, og ansøgningsproceduren kan sættes i gang i fællesskab. Kunden kan her give entreprenøren fuldmagt til at foretage ansøgningen, og den efterfølgende kommunikation med myndigheden,” fortæller Peter Hjortdal Andersen.

Alle implicerede håndværkere kan inviteres med til at følge processen på Byg & Miljø-portalen, så alle oplysninger fremskaffes og uploades hurtigst muligt.

”Alt dette gør sagsbehandlingen så kort og effektiv som muligt. For mange entreprenører vil portalen åbne et nyt markedsområde - nemlig at yde bygherren bistand gennem hele bygge- og anlægsprocessen fra start til slut,” siger Peter Hjortdal Andersen.

Hvis du påtænker at deltage i et af de små introduktionskurser på Kloakmessen i Fredericia, skal du blot medbringe dit NemID-nøglekort.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Learnmark Horsens

Learnmark Efteruddannelse
Vejlevej 150
8700 Horsens
Danmark
Learnmark Horsens

Send til en kollega

0.101