23948sdkhjf
Del siden
Annonce

Brandsikkerhed i top på højhuse med varme luftsluser

I de seneste år er der bygget rigtig mange højhuse – huse med højde over 20 m, hvilket stiller store krav til brandsikkerheden.

Generelt er der jo to muligheder for at give stor sikkerhed ved personredning i den type byggerier, men fælles for begge er, at det drejer sig om at holde flugtvejen fri for røg.

En mulighed er et traditionelt mekanisk overtryksventilationsanlæg - OTV-anlæg. Det sikrer at redningsvejen holdes røgfri ved ganske enkelt at etablere et ventilationsmæssigt overtryk der hindrer røg i at trænge ud i flugtvejsarealet. Det kræver i sagens natur en del teknik. Tekniske komponenter der kan svigte i en kritisk situation, og som til stadighed kræver vedligeholdelse, ligesom at en væsentlig del af teknikken er pladskrævende kanelføringer for at få luften frem. I et højhus er pladskrav for den slags kanaler rigtig ærgerlig, for det er reelt kvadratmeter som ingen er specielt interesserede i, og enhver bygherre og køber af en lejlighed kender jo kvadratmeterprisen i den type byggerier, og ved hvad der tabes. Taler vi om 2 m2 pr. etage er det i et almindeligt højhus på 10 etager reelt 20 m2 der
ikke kan sælges.

VARME LUFTSLUSER
Anvendes derimod varme luftsluser taler vi om en åbning til det fri. Vel skal vinduet åbnes og det kræver teknik, men det er enkelt teknik. Problemet med den type løsning er oftest at få tilvejebragt tilstrækkeligt åbningsareal til at slusen kan betragtes som et reelt udeareal.

LAMELBASEREDE LØSNINGER
Her kommer Colts luftsluse løsninger ind. Lamelbaserede enheder der kan give et rigtigt højt aerodynamisk
areal pr. enhed. Løsningen kræver således ingen gennemgående kanaler i bygningen, men luftslusen skal blot have en ydervæg til det fri, og så er arealet at betragte som udeareal, når en motor med sikret energiforsyning har lukket lamelvinduet op. Et godt alternativ til de gammeldags spindeltrapper der tidligere blev brugt som redningsveje.
For at sikre at løsningen har tilstrækkeligt højt kvalitetsniveau skal den naturligvis være testet i.h.t. DS/EN12101-2 – hvilket alle Colts produkter er.

LAVESTE U VÆRDIER
Colts nyeste luftsluse, type CL3, leveres med 3 lags termorude opbygning og er dermed med til at sikre bygningens energiramme. U værdier ned til 1,0 W/m2K og når man samtidig kan få lamelvinduesbredder op til 2500 mm, er de vigtigste funktionskrav opfyldt. Luftsluser skal jo etableres i fuld bredde hvilket med de 2500 mm er opfyldt i langt de fleste tilfælde uden at man skal ud i sammenbygninger som arkitektonisk kan være diskuterbare.

INSPEKTION FRA 3’PART
Udover krav til U-værdier og bredder, er hele løsningens kvalitetsniveau vigtig. Derudover skal løsningen naturligvis inspiceres af 3’part – et certificeret inspektionsfirma, der sikrer, at alle krav og standarder er opfyldt. For at rekvirere den type inspektion, skal det rekvirerende firma have papirerne i orden og være certificeret iht DBI Retningslinje 001 og 002 – hvilket Co&Lt naturligvis er.

CO & LT
Østervangsvej 24
6715 Esbjerg N
Esbjerg Kommune
Danmark
CVR nummer: DK34215626
P nummer: 1017430129

Kontaktperson

SK
Søren Kjeldsen
Administration og Service
+45 48702280 Soren.kjeldsen@colt.dk

Send til en kollega

0.047