23948sdkhjf

ECHA's kandidatlisten er blevet opdateret!

| Medlemsnyhed | Indrykket af Eurofins Product Testing A/S

Kandidatlisten er blevet opdateret - blandt andet indeholder listen nu bisphenol A ECHA's kandidatlisten er den 12. januar 2017 blevet opdateret med 4 stoffer.

Det europæiske kemikalieagentur ECHA's kandidatlisten er den 12. januar 2017 blevet opdateret med 4 stoffer - blandt andet bisphenol A.

Kandidatlisten indeholder særligt problematiske stoffer (Substances of Very High Concern, SVHC), der opfylder følgende kriterier

Stoffer, der er klassificeret som CMR-stoffer i kategori 1 og 2.
PBT-stoffer og vPvB-stoffer identificeret efter kriterierne i forordningens bilag XIII.
Andre stoffer, for hvilke der foreligger videnskabelig dokumentation for sandsynlige alvorlige virkninger på menneskers sundhed eller miljøet, og som er problematiske i samme grad som de øvrige stoffer nævnt ovenfor. Det gælder fx hormonforstyrrende stoffer
Evalueringen af et stof på kandidatlisten kan føre til, at stoffet overføres til Bilag XIV (REACH Forordning, (EF) nr. 1907/2006). Når et stof er opført på Bilag XIV, skal de virksomheder, som fortsat ønsker at producere eller selv anvende stoffet, søge om godkendelse til at anvende stoffet.

Den 12. januar 2017 er følgende stoffer blevet optaget på kandidatlisten:

Bisphenol A (CAS 80-05-7)
nonadecafluorodecansyre (PFDA) og dens natirum- og ammoniumsalte
(CAS 335-76-2, 3830-45-3, 3108-42-7)
p-(1,1-dimethylpropyl)phenol (CAS 80-46-6)
4-heptylphenol, forgrenet og lineær

Hos Eurofins Product Testing holder vi et vågent øje med hvad der foregår rundt om i verden. Det gør at vi hele tiden kan give vores kunder den bedste rådgivning. 

Kandidatlisten indeholder nu i alt 173 stoffer. Du kan se hele kandidatlisten her!


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Eurofins Product Testing A/S

Smedeskovvej 38
8464 Galten
Danmark
Eurofins Product Testing A/S

Send til en kollega

0.161