23948sdkhjf

Legionella - udfordringer og løsninger

| Medlemsnyhed | Indrykket af Teknologisk Institut - Energi og Klima

Antallet af legionellatilfælde er stigende. Det viser undersøgelser fra bl.a. Statens Seruminstitut. Teknologisk Institut afholder en temadag med de seneste nyheder om årsager og løsningsmuligheder bl.a. i forbindelse med lavtemperatur fjernvarme.

Lavtemperaturfjernvarme har ofte energimæssige fordele, men i forbindelse med legionellaproblematikken er brugsvandsinstallationer en begrænsende faktor for udbredelsen. I Bygningsreglementet, BR18 er problematikken angivet som flere funktionskrav til varmt brugsvandsinstallationer. Mulige løsninger, der underbygger disse krav, er belyst i Rørcenteranvisning 017 og Vandnormen, DS 439. Samtidig arbejdes der bredt på løsninger, der skal sikre installationer uden legionella. Problematikken i forbindelse med legionella har stor opmærksomhed i store dele af Europa og emnet bliver bl.a. behandlet i et EU Hz 2020-fjernvarmeprojekt.

Ny undersøgelse fra Statens Serum Institut
I Danmark har Statens Seruminstitut inden for de seneste år konstateret, at der er et stigende antal legionella-sygdomstilfælde, men kilderne er ikke kendte. Brugsvandsinstallationer, forurenede ventilationssystemer og køletårne har dog været fremført som mulig kilder. Den primære synder vurderes dog at være installationer til varmt brugsvand.

Undersøgelser af vandprøver har imidlertid også vist, at det kolde drikkevand flere steder er forurenet med legionellabakterier når det kommer ind i bygningen. Omfanget af denne forurening og de konkrete geografiske placeringer i Danmark er ikke specifikt undersøgt, og derfor heller ikke afklaret.

Aktuel temadag om legionella
Teknologisk Institut afholder 24. september en temadag, som bl.a. belyser de aktuelle problemstillinger der vedrører legionella i installationer til varmt brugsvand og mulighederne for at få større kendskab til årsagerne til det stigende antal legionellatilfælde i Danmark. På temadagen ser man også på de nuværende løsningsmuligheder i forhold til installationer for varmtbrugsvand samt de muligheder, der er for alternative installationsudformninger og bekæmpelsesmetoder.

På temadagen sætter vi bl.a. fokus på:

  • Hvor man finder legionella i drikkevandet og omfanget af forureningen
  • Om legionellabakterien kan fjernes fra drikkevandet og dermed sikre brugsvandssystemerne
  • Hvilke bekæmpelsesmetoder der findes og hvilke fordele, ulemper og begrænsninger disse har
  • Hvordan det er muligt at etableres legionella sikre fjernvarmelavtemperaturløsninger (inkl. hvor langt ned kan temperaturen sænkes)
  • Hvordan man kan dokumenteret disse løsninger bl.a. i relation til kravene i bygningsreglementet.

Læs mere om temadagen

Medlemsnyhed

Indrykket af
Teknologisk Institut - Energi og Klima

Gregersensvej
2630 Taastrup
Danmark
Teknologisk Institut - Energi og Klima

Send til en kollega

0.133