Kemi og toksikologi

Tilbydes
Oprettet
Udløber
1. januar 2019

Få styr på kemien i arbejdsdagen og brug så få kemiske stoffer som muligt med rådgivning fra CRECEA. CRECEAs konsulent kan gennemgå virksomhedens kemikalier og dernæst vurdere, om man kan ændre arbejdsmetoder eller erstatte farlige produkter med mindre farlige. CRECEA kan desuden rådgive om, hvornår man skal bruge personlige værnemidler som handsker og åndedrætsværn, og vi kan rådgive om, hvilke værnemidler vil være bedst egnede. Desuden kan CRECEA foretage arbejdshygiejniske målinger, uddanne i håndtering af kemiske produkter og rådgive om kemikalielovgivningen REACH.

Kemikalieregler, REACH, CLP – Kært barn har mange navne. Men – Hvad betyder det?

Føler du dig lidt fortabt i kemikaliejungelen? Så er du ikke alene. Derfor har CRECEA samlet nogle tips til, hvad du skal være opmærksom på.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte kemiingeniør Leo Dam på mail ld@crecea.dk eller på mobil: 24 28 91 60.

De kemikalier jeg har
Du skal have en samlet oversigt over de kemikalier, I anvender i virksomheden. Kemikalier dækker bredt og er ikke kun de kemikalier, der bruges i en produktion eller på et værksted, det er også spraydåsen med olie og rengøringsmidlerne i skabet.

Kemikalierne skal opbevares korrekt på virksomheden, og faremærkningen skal følge med, hvis I hælder om til en anden beholder.

For alle farlige kemikalier skal der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning. Læs afsnittet længere nede om ”Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger”.

De kemikalier jeg køber
Mærkningen på de kemikalier, vi køber i dag, vil ofte have et andet faresymbol end det velkendte orange, da der over de sidste år er indført nye mærkningsregler (CLP), hvor de orange faresymboler er erstattet af nye symboler med rød kant.

For rene stoffer (fx sprit og saltsyre) er ændringen allerede sket, mens vi er i en overgangsperiode for blandinger (fx malinger og rengøringsmidler), idet blandinger, der er produceret før 1. juni 2015, må sælges med den gamle mærkning frem til 1. juni 2017.

Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger
På alle farlige kemikalier skal leverandøren kunne levere et sikkerhedsdatablad. Farlige kemikalier er - ud over dem med faresymboler - de kemikalier, der indeholder mere end 1% af et stof, som kan skade brugerens sundhed eller miljøet.

På de farlige kemikalier skal der på baggrund af sikkerhedsdatabladet laves en arbejdspladsbrugsanvisning, der giver præcise anvisninger på, hvordan kemikaliet skal anvendes i virksomheden. Vær særlig opmærksom på, at I bruger kemikalierne til den brug, leverandøren har beskrevet i sit materiale.

Da vi er i en overgang mellem 2 mærkningssystemer, skal I være opmærksomme på, om der er den samme mærkning i sikkerhedsdatabladet som på etiketten. Af samme grund bliver sikkerhedsdatabladene i disse år tit opdateret. Spørg derfor jævnligt jeres leverandør efter opdaterede sikkerhedsdatablade, eller tjek leverandørens hjemmeside. I disse år er datablade mere end 2 år gamle ofte forældede.

Særlige regler
En række kemikalier er omfatter af særlige regler, de mest almindelige er:
- Epoxy – f.eks. 2-komponent lim og maling
- Isocyanater f.eks. industrilakker og PU-fugeskum
- Styren - udgangsproduktet i polyester, men findes også i spartelmasser
- Asfalt
- Chromat i cement
- Bly
- Oplagring af gifte

Ud over dette er der også særlige regler ved svejsning i jern og stål og renovering af bygninger, som indeholder asbest og PCB.
Udbyder
CRECEA A/S
Kongsvang Allé 25
8000 Aarhus C
Danmark

Lena Kristiansen
Telefon: +45 29277536


Se hjemmeside
Se flere kompetencer
Se hele profilen
Kontakt udbyder

Send til en kollega

0.227