23948sdkhjf

Miljørådgivning

Tilbydes
Udløber
16. maj 2023

Inden for dette område beskæftiger vi os hos OJ Rådgivende Ingeniører generelt med en bred vifte af miljørelaterede problemstillinger, herunder jord- og grundvandsforurening samt screening af miljøfremmede stoffer i bygningsmateriale.

Vi bistår dagligt vores kunder med følgende:

 • Afklaring af omfang, vilkår og udarbejdelse af §8 og § 19-ansøgninger,
  gennemførsel af de nødvendige miljøundersøgelser, risikovurderinger
  samt evt. brug af Miljøstyrelsens risikovurderingsværktøj (JAGG-modellen),
  og udarbejdelse af budget for eventuelle indsatser.
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale.
 • Arbejdsinstrukser, tilsyn og dokumentation for udførte arbejder.
 • Afrapportering til myndigheder for at opnå ibrugtagningstilladelse.

Vi arbejder også med bl.a. med bygnings- og miljøscreening i forbindelse med
projektering af nedrivnings- og ombygningsprojekter samt fagtilsyn.
En typisk opgave kan bl.a. være i forbindelse med nedrivnings- og renoverings-
opgaver, hvor der undersøges for mistanke om:

 • Asbest
 • PCB
 • Klorerede paraffiner (KP)
 • Tungmetaller
 • PAH’er
 • Skimmelsvamp

Disse undersøgelser udarbejdes for at sikre arbejdsmiljøet under renoveringsarbejderne og korrekt affaldshåndtering samt sikre, at der ikke efterlades potentielle sundhedsskadelige forureninger. Vi udarbejder også kortlægningsundersøgelser, udbudsmateriale samt ressourcekortlægning.

Læs mere om vores arbejde med Miljørådgivning samt Geoteknik eller kontakt os på tlf. 75623499.

 
Udbyder
OJ Rådgivende Ingeniører A/S

OJ Rådgivende Ingeniører A/S
Otto Busses Vej 7, 4.
2450 København SV
Danmark

Signe Sloth
Telefon: +45 75623499


Se hjemmeside
Se flere kompetencer
Se hele profilen
Kontakt udbyder

Send til en kollega

0.187