23948sdkhjf

ANKER HANSEN & CO A/S udfører i egenproduktion

Tilbydes
Udløber
29. april 2021

Hos ANKER HANSEN & CO. A/S udfører vi arbejder i størrelsesorden:

Hovedentrepriser         10-300 mio. kr.
Totalentrepriser            20-150 mio. kr.
Storentrepriser              10-300 mio. kr.

Inden for egenproduktion udfører vi arbejder inden for:

Jord-/betonarbejder, herunder spunsarbejder, grundvandssænkning, jordanker, udskiftning af forureningsjord, underlag til veje og stier, fundamenter, rendefundamenter, punktfundamenter, terrændæk, insitu-støbte søjler, bjælker og vægge
Tømrerarbejder, herunder almene tømrer-og snedkerarbejder i total og hovedentrepriser

Vi stiller hos ANKER HANSEN & CO. A/S store krav til kvalitet, hvilket ses afspejlet i ydelserne fra vores egenproduktion. Lederne for de respektive fagområder har stor indsigt i de enkelte projekters styringsgrundlag mht. økonomi, tid og kvalitet, for derigennem at kunne danne sig det bedst mulige overblik.

Alle beskæftigede i egenproduktionen har højest relevante erfaringer og kompetencer, og arbejder selvstændigt og ansvarsfuldt, og vil typisk være til stede på byggepladsen fra start til slut. Antallet af medarbejdere er afstemt efter vores igangværende projekter, men vi bestræber os på at fastholde vores faglige dygtige medarbejdere.

For de fagentrepriser, der ikke udføres i egenproduktion, er det af essentiel betydning for ANKER HANSEN & CO. A/S, at disse udføres af underentreprenører, som kan dokumentere solid erfaring inden for deres felt.

Vi har mangeårige samarbejder med erfarne underentreprenører, men er ligeledes opmærksomme på, at der til stadighed dukker nye og kompetente aktører op på markedet, som kan byde ind med håndværk af høj kvalitet.


Nyhedsoversigt
Udbyder
ANKER HANSEN & CO. A/S
Kalvøvej 3
3600 Frederikssund
Danmark

Helmut Melcher
Telefon: +45 2265 8006


Se hjemmeside
Se hele profilen
Kontakt udbyder

Send til en kollega

0.156