23948sdkhjf

Åbent lager uge 40 - 51

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
1. oktober 2020

18. december 2020
AMU-Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg Ø Kursusnr.: 45078
Varighed: 3,0
Pris: kr. 372,00 Medarbejdere inden for lagerbranchen. Deltageren kan betjene kunderne ud fra en serviceiceorienteret indstilling ved vare-udlevering/modtagelse, disk- og telefon-ekspedition, reklamationer og serviceopgaver. Deltagerne kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om kommunikation og adfærd, give virksomhedens interne og eksterne kunder en korrekt og hensigtsmæssig betjening. Arbejdet omfatter telefonbetjening, personlig betjening, behandling af reklamationer og skriftlige beskeder. Kursusnr.: 45074
Varighed: 3,0
Pris: kr. 372,00 Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage. Deltageren kan medvirke til optimal og funktionel indretning af et lager samt emballere og klargøre varer til forsendelse. Deltageren kan medvirke til indretningen af et lager hvor der tages hensyn til gældende regler, varesortiment, tekniske hjælpemidler, reolplacering samt transport- og køregange. Deltageren kan desuden anvende tekniske hjælpemidler til at emballere og klargøre varer til forsendelse. Kursusnr.: 46939
Varighed: 3,0
Pris: kr. 372,00 Medarbejdere beskæftiget med lager og logistik. Uddannelsen er en introduktion til anvendelse af et integreret edb-lagerstyrings-system. Deltageren kan arbejde med f.eks. køb, salg og lagerstyring. Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver på lageret, herunder blandt andet registrering af vare til og afgange, optælling og placering af varer. Kursusnr.: 47894
Varighed: 5,0
Pris: kr. 620,00 Personer der er beskæftiget, eller ønsker beskæftigelse, inden for lager og logistik. Deltageren kan anvende lagerstyringssystem hvori stregkoder og brug af håndterminaler indgår til løsning af normalt forekommende arbejdsopgaver inden for lagerfunktionen. Deltageren kan efter gennemført uddannelse, i samarbejde med andre, anvende et professionelt it-lagerstyringssystem til løsning af relevante arbejdsopgaver på lageret, hvor der indgår anvendelse af håndterminaler og stregkoder. Deltageren kan i samarbejde foretage registrering af vare til- og afgange samt optælling og placering af varer. Deltageren får kendskab til stregkodestandarder og hvordan stregkoder typisk anvendes i lagerfunktionen. Endvidere får deltageren kendskab til oprettelse af varekartoteker, debitorer og kreditorer, købs- og salgsordrer samt bogføring og udskrivning af relevante dokumenter. Kursusnr.: 44759
Varighed: 5,0
Pris: kr. 620,00 Personer der er beskæftigede - eller ønsker beskæftigelse -inden for lagerområdet. Deltageren kan anvende lagerstyringsprogram til løsning af normalt forekommende opgaver på lageret. Deltageren kan efter gennemført uddannelse selvstændigt anvende et it-lagerstyringssystem til køb og salg samt til løsning af relevante jobfunktioner på lageret, hvor også anvendelse af stregkoder og håndterminaler indgår som en naturlig del. Deltageren kan blandt andet oprette montagestyklister og montageordrer samt behandle kreditnotaer og returvarer i forbindelse med både køb og salg. Deltageren kan endvidere foretage lageroptællinger og den relaterede bogføring. Deltageren får kendskab til normale procedurer og krav til dokumentation i forhold til at afgive/ modtage tilbud og ordrer. Kursusnr.: 40967
Varighed: 5,0
Pris: kr. 620,00 Personer som er beskæftiget, eller ønsker beskæftigelse, inden for lager- og logistikområdet. Deltageren kan efter gennemført uddannelse beregne relevante lagerøkonomiske nøgletal. Deltageren kan efter gennemført uddannelse beregne relevante lagerøkonomiske nøgletal - herunder dækningsgrad, omsætningshastighed og kapitalbehov. Deltageren kan endvidere beregne faste og variable omkostninger, optimale indkøbsstørrelser,vurdere tilbud om rabat samt foretage ABC-analyser. Deltageren får desuden kendskab til lagerets påvirkning af virksomhedens økonomi på baggrund af erhvervet viden om virksomhedens regnskab. Kursusnr.: 46894
Varighed: 2,0
Pris: kr. 248,00 Medarbejdere inden for lagerbranchen. Deltageren kan medvirke til at lagerstyringen fungerer optimalt, anvende lokationssystemer og kan desuden plukke, afsende, modtage og placere varer samt foretage den nødvendige kontrol og registrering. Deltageren kan, i samarbejde, udføre normalt forekommende opgaver i forbindelse med lagerstyring herunder håndtering af lagerets papirrutiner, varenummersystemer (varekataloger), lokations- og genfindingssystemer, samt foretage optimale vareplaceringer. Arbejdet omfatter desuden selvstændigt at kunne plukke, afsende, modtage og placere varer, samt foretage den nødvendige kontrol og registrering af varerne. Kursusnr.: 46946
Varighed: 5,0
Pris: kr. 620,00 Personer inden for lagerområdet som arbejder med forsendelse af farligt gods. Du lærer at håndtere, plukke og klargøre farligt gods til forsendelse i henhold til relevante regler og vejledninger. Deltageren kan efter gennemført uddannelse håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler. Deltageren kan endvidere emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter. Arbejdet udføres efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort. Deltageren kan ligeledes identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt Kursusnr.: 44770
Varighed: 2,0
Pris: kr. 248,00 Personer der er beskæftiget - eller ønsker beskæftigelse - inden for lagerområdet. Deltageren kan anvende håndterminaler og stregkodeudstyr til normalt forekommende opgaver på lageret. Deltageren kan anvende håndterminal og stregkodeudstyr til løsning af normalt forekommende opgaver på lageret. Opgaverne omfatter blandt andet at plukke, placere, afsende, modtage, registrere samt optælle varer. Deltageren får kendskab til forskellige stregkodetyper, og hvordan stregkoder kan anvendes i forsyningskæden.Kontaktinformation
AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg Ø
Danmark

Anette Klinge Thygesen
Telefon: +45 79140322
Fax: +45 79140300


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.25