23948sdkhjf

Problemlösning i produktionen

Undervisningsregion
Sverige > Alle regioner
Periode(r)
Løbende optagelse

Beskrivning
Grundläggande problemlösning är ett viktigt inslag i arbetet med ständiga förbättringar. Genom att arbeta strukturerat och faktabaserat förbättras möjligheterna att hitta grundorsakerna till problemen. Detta ger mycket goda möjligheter att kunna initiera rätt aktiviteter för att eliminera problemen.

Syfte
Efter utbildningen ska deltagarna kunna hantera mer komplexa problem för att ta fram grundorsaker och aktiviteter. Deltagarna tränas också i verktyg och metoder för att följa upp att aktiviteterna ger den förbättring som förväntas.

Målgrupp
Alla som kommer i kontakt med problemlösning, t ex produktionstekniker, kvalitetstekniker, produktionsledare och operatörer.

Innehåll
- Behov av problemlösning
- Plan, Do, Check, Act med PDCA-cykel
- Problemlösningsverktyg
- Övningar

Kurslängd
½ dag

Kursavgift
2 500 kr

Ingår i priset
Fika

Kursdokumentation
Kompendium

Undervisningsadresse

Efter avtal

Send til en kollega

0.14