Københavns Kommune - Økonomi og Sekretariat

Jurist til Byggeri København

Vil du være med til at udbyde og bygge for over 1 mia. kr. om året? Så er du måske vores nye udbuds- og entreprisejurist
Oprettet
Ansøgningsfrist
20. august 2017
Forventet start
1. oktober 2017
Antal stillinger
1
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Danmark > Hovedstaden > Københavns Kommune

Byggeri København varetager Københavns Kommunes bygherrefunktion og er forankret i Økonomiforvaltningen. Vi er ca. 80 medarbejdere og er ansvarlige for byggeri af skoler, daginstitutioner, sociale institutioner, idrætsanlæg, kulturinstitutioner mv. i Københavns Kommune. Vi samarbejder med private rådgivere og entreprenører og er således Københavns Kommunes pendant til de store private bygherrer. Vi har ca. 120 igangværende byggeprojekter, der både omfatter renovering og nybyggeri.

Byggeri København er inde i en rivende udvikling, hvor en del af visionen i højere grad er at udnytte de fleksible udbudsformer såsom markedsdialog, konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling for derigennem at opnå en tidligere inddragelse og større gensidig involvering af såvel rådgivere som entreprenører.

Vi søger derfor en dygtig jurist, som har praktisk erfaring med at rådgive om og gennemføre udbud efter de fleksible udbudsformer, og som har lyst og evner til at arbejde i en organisation, der har stor politisk bevågenhed.

Det vil tillige være en fordel, men ikke en nødvendighed, hvis din erfaring med udbudsret stammer fra bygge- og anlægssektoren.

Om stillingen

Du vil blive en del af Team Jura, et team på otte erfarne jurister og en studerende, der arbejder tæt sammen i hverdagen med gode muligheder for at trække på hinandens erfaringer og viden, hvor du primært vil skulle håndtere EU-udbud af store, komplekse rådgiver- og entreprenørydelser. I den forbindelse vil du blandt andet skulle medvirke til at udtænke den konkrete sags udbudsstrategi, kvalitetssikre udbudsmateriale, tilrettelægge og gennemføre dialog og forhandlinger med de bydende samt yde generel juridisk rådgivning og sparring i udbudsprocessen. Du vil således have det juridiske ansvar for hele udbudsprocessen.

Endvidere vil du få muligheden for at udvikle og præge hele Byggeri Københavns set-up omkring de fleksible udbudsformer, herunder udarbejdelse af udbudsretlige dokumenter og gennemtænkning af processer for gennemførelse af dialog og forhandlinger, hvor ikke blot de juridiske, men tillige de kommercielle og politiske aspekter vil spille en central rolle.

Du vil indgå i teamets almindelige virke som rådgivere inden for entreprise- og kontraktretlige problemstillinger. Du vil skulle rådgive om håndteringen af entrepriseretlige spørgsmål før, under og efter byggeriets udførelse. Du vil skulle forhandle med entreprenører og rådgivere om tid og økonomi, indgå forlig og til tider være med til at forberede sager ved Voldgiftsretten for Byggeri og Anlæg. Hvis dette ikke allerede indgår i din kompetenceprofil, vil du blive oplært heri og løbende kunne finde støtte i teamets stærke entrepriseretlige fagmiljø.

 

Du kan også komme til at skulle håndtere sager i et strategisk partnerskab, hvor opgaven ikke udbydes, men forhandles og tildeles direkte til Byggeri Københavns strategiske partnere, som er tilknyttet via rammeaftaler. Vi ser derfor positivt på erfaring med løbende kontrakthåndtering og mægling med private aktører eller lignende.

Du vil også kunne komme til at holde oplæg om relevante emner internt i Byggeri København samt varetage administrative opgaver, projektdeltagelse og projektledelse af diverse udviklingsprojekter.

Din profil

Du vil

 • håndtere, tilrettelægge og gennemføre udbud af store, komplekse sager
 • være lead på udviklingen af Byggeri Københavns set-up omkring de fleksible udbudsformer
 • være intern juridisk rådgiver i forbindelse med opstart og gennemførelse af byggeprojekter
 • være ansvarlig for udarbejdelse og kvalitetssikring af udbud og kontrakter
 • være med til at udvikle nye måder at indkøbe og kontraktstyre på
 • indgå i samarbejde med projektledere, eksterne rådgivere, private leverandører og andre samarbejdsparter

Den ideelle kandidat til jobbet

 • er uddannet cand.jur., cand.merc.jur. eller advokat
 • er i stand til at yde juridisk rådgivning af høj kvalitet og at gøre denne forståelig og praktisk håndterbar for ikke-jurister
 • er god til at formulere sig, både skriftligt og mundtligt
 • har gennemslagskraft og er god til at kommunikere og samarbejde med flere faggrupper
 • har erfaring med entreprise- og særligt udbudsretten
 • har erfaring med tilrettelæggelse og gennemførelse af markedsdialog, konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling, gerne fra bygge- og anlægssektoren
 • har forståelse for samspillet mellem de juridiske, kommercielle og politiske aspekter
 • har erfaring med mediation, mægling eller konflikthåndtering i kontraktforhold
 • har kendskab til kontrakthåndtering
 • er udadvendt og initiativrig
 • udviser en høj grad af selvstændighed i sit arbejde
 • har stort mod på at arbejde med nye måder at gøre tingene på

Som en del af Team Jura skal du være indstillet på at udvikle dig selv og teamet løbende, blandt andet ved sidemandsoplæring og sparring over skrivebordet samt ved deltagelse i netværk og konferencer.

Vi tilbyder

En arbejdsplads med et godt socialt miljø, både under og efter arbejdet. Team Jura har et tæt tværfagligt samarbejde med resten af enheden og har en afgørende understøttende rolle overfor de ca. 45 arkitekter, ingeniører mv., som styrer byggeprojekterne.

Du vil få

 • et spændende og udfordrende job i et travlt miljø med mange medspillere
 • ansættelse i et team bestående af dygtige og kompetente jurister
 • høj grad af indflydelse på opgaveløsningen
 • ansvar for egne opgaver
 • fleksibel arbejdstilrettelæggelse

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med Københavns Kommune og efter principperne for Ny Løn, med mulighed for ansættelse som specialkonsulent afhængig af kvalifikationer.

Forventet opstart den 1. oktober 2017.

Yderligere information

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret jurachef Thue Bay Jørsel på 2498 2452 eller udbuds- og entreprisejurist Annemette Bekker Olsen på 2913 8145.

Anfør venligst i din ansøning, hvor du har set stillingsopslaget.

Søg via nedenstående link senest søndag den 20. august 2017.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 34 og 35.

Økonomiforvaltningen
Økonomiforvaltningen er en af Københavns Kommunes syv forvaltninger. Vi arbejder for overborgmesteren, Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget og understøtter derved kommunale beslutningsorganer på højeste niveau. Vores mål er at fastholde og udvikle København som en af verdens bedste byer at bo i – skabe øget vækst gennem viden, innovation og beskæftigelse.

Sådan ansøger du

Ansøg via følgende link: ANSØG

Kontaktinformation
Københavns Kommune - Økonomi og Sekretariat
Nyropsgade 1
1602 København V

Send til en kollega

0.201