VIA University College

Ingeniør søges til undervisning i fjernvarme

Har du indgående kendskab til de ingeniørmæssige discipliner inden for fjernvarme? Har du lyst til at dele din viden og faglige begejstring med til engagerede og nysgerrige studerende? Kan du se dig selv indgå i et fagligt stærkt uddannelses- og forskningsmiljø i tæt kontakt med erhvervslivet? Vil du være med til at uddanne fremtidens ingeniører? Så er det dig vi søger!
Oprettet
Ansøgningsfrist
31. maj 2018
Forventet start
1. august 2018
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Horsens Kommune > Midtjylland

VIA University College søger snarest muligt en underviser i fjernvarme til vores uddannelse til forsyningsingeniør. Uddannelsens fokus er, at uddanne ingeniører inden for projektering, udførelse og drift i forsyningssektoren og vores studerende får en solid viden inden for vand, spildevand, klimatilpasning og fjernvarme. Uddannelsen udbydes på vores campus i Horsens, som udbyder i alt 30 uddannelser, heraf 13 ingeniøruddannelser.
Vi underviser og vejleder ingeniørstuderende i tværfaglige teams, hvor vi skaber synergi mellem fagdisciplinerne.

Mere om jobbet
Vi tilbyder en stilling på fuld tid i et spændende, internationalt og tværprofessionelt undervisnings- og forskningsmiljø med ca. 100 kompetente kolleger, der brænder for at uddanne praksisnære og jobparate diplomingeniører. Du vil blive del af en arbejdsplads, der har fokus på at sikre de bedste rammer for personlig og faglig udvikling. Der vil desuden være mulighed for at undervise på et af vore internationale samarbejdsuniversiteter.
Dine opgaver består i at:

− undervise i ingeniørmæssige discipliner inden for fjernvarme
− vejlede studerende i forbindelse med semester- og bachelorprojekter
− deltage i fortsat udvikling af uddannelsen i tæt samarbejde med kollegaer og forsyningssektoren
− deltage i brobygningsaktiviteter
− evt. deltage i internationale aktiviteter (erfa-grupper, gæsteundervisning oa.)

Din profil
Du har en relevant videregående uddannelse som fx ingeniør, maskinmester eller cand.scient. og har en solid baggrund inden for fjernvarme enten som underviser, rådgivende ingeniør, entreprenør eller fra et fjernvarmeselskab. Du har faglig ekspertise inden for et eller flere af følgende fagområder; forbrændingssteknik, fjernvarmeanlæg og –systemer, brændselsvalg, vedvarende energiforsyning, modelleringsværktøjer og ledningsnetmodellering. Derudover forventer vi, at du:

− har et bredt kendskab til IKT
− er en god og engageret formidler
− brænder for dit fag og har lyst til at undervise og motivere de studerende
− kan indgå i teamsamarbejde omkring undervisning og vejledning
− har gode engelskkundskaber og kan undervise på engelsk
− er åben over for at udvikle faget og nye områder
− trives i et miljø med en uformel og fri tone
− er fleksibel, imødekommende, god til at kommunikere og kan trives i et til tider travlt miljø

Har du undervisningserfaring, er det naturligvis en fordel, men ikke et krav. Som en del af dit job vil du gennemgå et adjunktforløb, som klæder dig på til at undervise og sikrer, at du får den nødvendige pædagogiske og didaktiske viden.

Forskning og udvikling
Har du lyst og evner indenfor Forskning og Udvikling, er der gode muligheder for at deltage i projekter i vores Center for Forskning og Udvikling i Byggeri, Energi & Miljø, som forsker i hvordan vi anvender og beskytter de knappe ressourcer.

Løn- og ansættelsesforhold
Dit hovedarbejdssted bliver Horsens, men der vil kunne forekomme aktiviteter på andre af VIAs adresser i Region Midtjylland.
Du vil blive ansat i henhold til gældende aftaler og overenskomster inkl. pensionsbidrag. Ansættelsen sker i henhold til Stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen. Se link til cirkulære

Sådan ansøger du

Er du interesseret?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Erland Stubkjær Christensen på tlf. 87554257 og ersc@via.dk eller uddannelseskoordinator Henrik Bjørn på tlf. 87554274 og hbj@via.dk
Lav en kort, målrettet ansøgning med CV og læg den ind i vores online rekrutteringssystem på via.dk/job senest den 24. juni 2018. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2018 eller snarest muligt. VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering her http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger
Læs mere om VIA University College på www.via.dk


Kontaktinformation
VIA University College
Chr. M. Østergaards Vej 4
8700 Horsens

Send til en kollega

0.167