23948sdkhjf
true

Bygningsmedarbejder til Naturstyrelsen

Naturstyrelsen ejer mere end ca. 2.300 bygninger, der bliver anvendt til en lang række forskellige formål. Har du forstand på at lede og planlægge mindre byggeprojekter, og vil du have et stort selvstændigt ansvar? Kan du eventuelt supplere med stor viden om og erfaring i store kloakeringsprojekter? Så vil vi gerne høre fra dig.
Oprettet
Ansøgningsfrist
18. juni 2021
Forventet start
1. september 2021
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Syddanmark > Vejle Kommune

Naturstyrelsens bygninger er placeret over hele landet og er meget forskellige med hensyn til anvendelse, størrelse og tilstand – groft sagt fra hønsehus til slot – men primært små til mellemstore. Bygningsteamet overordnede opgave er at sikre en passende og tidssvarende bygningsmasse, så den på en gang understøtter en effektiv drift og opfylder de lokale behov. Dette nås bl.a. gennem frasalg, nedrivning, renovering og løbende gennemgang af bygningerne.

Teamets hovedopgaver omfatter bygherreopgaver, herunder planlægning, gennemførelse og afvikling af byggeprojekter, projektorienteret byggesagsbehandling med tidsmæssigt og økonomisk ansvar samt udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakter. Derudover vil der være koordinering af drifts- og vedligeholdelsesopgaver – herunder bygningssyn i samarbejde med kollegaer rundt om i landet.

Opgaver og organisering
I bygningsteamet søger vi 1-2 nye medarbejdere. Begge skal arbejde med teamets generelle opgaver, men der ud over har vi en større opgave, som handler om at sikre, at styrelsens kolonihaver bliver kloakeret. 

Du vil komme til at indgå i et team på 6 personer på vores hovedkontor i Randbøl ved Vejle. Dine kolleger i teamet har en uddannelse som enten bygningskonstruktør eller forstkandidat.

Dine kerneopgaver vil være:

 • At medvirke ved bygningssyn og udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.
 • At yde solid og praktisk intern rådgivning om vedligeholdelse af offentlige bygninger.
 • At koordinere og gennemføre udbud af større- og mindre byggeopgaver.
 • At projektlede og føre tilsyn med større og mindre byggeopgaver.
 • At være med til at finde de gode løsninger i samarbejde med forskellige interessenter – f.eks. vore lokale enheder, entreprenører, konsulenter o.l. – inden for de givne økonomiske rammer.
 • At stå for det skriftlige knyttet til udbud, afrapportering, direktionsforelæggelser o.l.
 • Og for kloakeringsopgaven primært projektledelse og udbud af samt tilsyn på disse.

Organisatorisk er bygningsteamet placeret i Økonomienheden, hvor du får cirka 35 kolleger. Bygningsteamet ledes af en teamleder.

Din profil
Som vores nye bygningsmedarbejder har du en relevant videregående uddannelse som fx bygningskonstruktør, ingeniør eller anden relevant erfaring.

Vi lægger desuden afgørende vægt på, at du har en bred erfaring med drift og vedligehold af en større bygningsportefølje, har erfaring med indhentning af tilbud og projektstyring, samt at du kan håndtere projektledelse. Desuden ser vi gerne, at du har erfaring og kompetencer inden for projektledelse, udbud og tilsyn vedrørende kloakering. Er det ikke tilfældet hører, vi gerne fra dig alligevel.

Erfaring med og kendskab til offentlig administration være en fordel og er din uddannelse suppleret med en håndværksmæssig baggrund, er det yderligere et plus.

Vi forventer, at du som person

 • Er i stand til at arbejde selvstændigt og være initiativrig, fleksibel og kreativ, da du bl.a. skal få økonomi, krav og bygningstilstande til at gå op i en højere enhed.
 • Er en god igangsætter og en god afslutter.
 • Har gode forhandlingskompetencer, da du vil blive mødt af indspil fra flere forskellige sider.
 • Er løsningsorienteret og kan finde kompromisset, hvor der er forskellige interesser.
 • Har en veludviklet organisatorisk forståelse og dømmekraft.
 • Er en god formidler, der kan udtrykke sig klart både på skrift og i tale.
 • Og kan bruge IT-værktøjer, herunder Microsoft Office, og Autocad/Revit som middel til effektivisering, standardisering og/eller automatisering af processer knyttet til bygningsadministration.

Vi tilbyder
Du får et stort selvstændigt ansvar for en bred vifte af opgaver. Gennem en bred kontakt til chefer og medarbejdere i styrelsen får du mulighed for at beskæftige dig med mange forskellige opgaver inden for bygningsområdet.

Du får gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling i et spændende arbejdsmiljø med en fri, uhøjtidelig og meget humørfyldt omgangstone. Vi har en god kantine på adressen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner.

Tjenestested er Naturstyrelsen Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl

Der må påregnes en del rejseaktivitet knyttet til besigtigelser m.v. i forskellige egne af landet (ca. 4 dage om måneden), hvorfor gyldigt kørekort til personbil er et krav. Styrelsen har tjenestebiler. For opgaverne knyttet til kloakering må der påregnes en del transport til Sjælland, da den næste større opgave ligger i Hovedstadsområdet.

Ansættelse forventes senest pr. 1. september 2021.

Flere oplysninger
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Økonomichef Kim Røjgaard på tlf. 93 59 71 46 eller Bygningskoordinator Bo Holm Kristensen på tlf. 93 58 81 57.

 

Sådan ansøger du

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 18. juni 2021.

Der påregnes afholdt 1. samtale onsdag d. 23. juni 2021 og eventuel anden samtale fredag d. 25. juni 2021.Søg jobKontaktinformation
Naturstyrelsen

Naturstyrelsen
Gjøddinggård, Førstballevej 2
7183 Randbøl

Send til en kollega

0.157