23948sdkhjf
true

Souschef til Københavns store anlægs- og infrastrukturprojekter

Vil du være med til at gøre en forskel og komme helt tæt på udviklingen af Københavns nye bydele? Og vil du være en af de bærende kræfter i fortsat at udvikle Københavns store infrastruktur- og byggemodningsprojekter? Så vil vi gerne i dialog med dig.
Oprettet
Ansøgningsfrist
Løbende optagelse
Forventet start
Hurtigst muligt
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Hovedstaden > Københavns Kommune

By & Havn fokuserer på en helhedsorienteret og bæredygtig tilgang til byudviklingen og Københavns Havn. Vi ønsker at skabe en by, hvor områderne hænger sammen – ikke kun fysisk i form af veje, stier og kajer, men også via kultur, grønne områder og sociale fællesskaber. By & Havn har ansvaret for nogle af Københavns mest omfattende og prestigefyldte anlægs- og infrastrukturprojekter på bl.a. Trælastholmen, Sundmolen, Nordhavn og Ørestad Syd og – ikke mindst – etablering af Lynetteholm.

For således at kunne løfte både nuværende og fremtidige projekter søger By & Havn en erfaren souschef, der kan lede og tage styring på nogle af disse spændende projekter.

Måske sidder du i dag hos en anden bygherre, en rådgiver eller en entreprenør og har lyst til at bruge dine kompetencer på en ny måde.

Jobbet
Du bliver som souschef en del af By & Havns anlægsafdeling, som består af et team på 14 dygtige og kompetente medarbejdere. Afdelingen etablerer i samarbejde med entreprenører og forsyningsselskaber den overordnede infrastruktur såsom etablering og omlægning af ledninger samt anlæg af veje, kanaler, pladser og parkeringshuse i de byområder, som By & Havn ejer.

Du vil møde en kultur, som er præget af et uformelt arbejdsmiljø, hvor der er plads til at tage ansvar. Du vil opleve et team af kollegaer med fokus på faglighed og fremdrift. By & Havn er en vidensvirksomhed og betragter sine medarbejdere som selskabets vigtigste ressource. By & Havn tilbyder derfor også en række personalegoder, som bidrager positivt til medarbejdernes hverdag, ligesom der er fokus på at udvikle og fastholde virksomhedens medarbejdere.

I samarbejde med anlægschefen vil du komme til at få ansvar for den faglige ledelse af anlægsafdelingen. Sammen med anlægschefen vil du endvidere stå for ressourceplanlægningen og opgavefordelingen samt arbejde med budgetopfølgning og økonomistyring. Du får dog også mulighed for at skulle gennemføre udvalgte anlægsprojekter. En del af dine opgaver vil således være at gennemføre udbud og kontrahering med rådgivere og entreprenører samt håndtere grænseflader på byggepladsen og til interessenter/stakeholders.

Din ideelle profil
Du behersker de klassiske discipliner inden for bred projektledelse såsom projektering, planlægning, samarbejde med diverse myndigheder, byggepladsstyring og fagtilsyn, og du kan sikre et konstruktivt samarbejde med samarbejdspartnere såsom eksterne bygherrer, rådgivere, entreprenører og myndigheder. Du er vant til at gennemføre udbud og kontrahere med rådgivere og entreprenører.

  • Uddannet ingeniør eller anden relevant teknisk uddannelse
  • +10 års relevant erfaring med projekter inden for anlæg, byggeri, infrastruktur eller lignende
  • Specialviden inden for ledningsarbejde, belægningsarbejde eller andet relevant teknisk fagområde
  • Ledererfaring eller mod på og flair for ledelse
  • Godt kendskab til bygge-/anlægsbranchen
  • Stor erfaring med kontrahering og entrepriseopgaver.

Dine egenskaber
Som person er du i stand til at håndtere en foranderlig hverdag og sikre fremdrift i projekter, også når der opstår uforudsete hændelser. Du mestrer den faglige lederrolle og kan tage beslutninger, der sikrer, at projekterne følges til dørs. Du har en struktureret tilgang. Du har bevist, at du kan bevare overblikket og kan agere i en travl hverdag med korte deadlines.

Du har et naturligt talent for at kommunikere og udvise handlekraft, samtidig med at dem, du samarbejder med, oplever at blive mødt med respekt. Samtidig trives du også med at være en del af et politisk præget miljø, som mange har deres interesse og opmærksomhed rettet mod, det være sig politikere, borgere, myndigheder eller virksomheder.

 

Om By & Havn
By & Havn udvikler nye områder i København og driver Københavns havn. Når vi udvikler byen, planlægger vi fremtiden i samspil med københavnerne. Ambitionen er, at skabe en sund, bæredygtig og sammenhængende by af høj arkitektonisk kvalitet, der i respekt for sin fortid skaber rammer for fællesskaber, et godt liv og en levende havn. Ved at udvikle og sælge arealer i København og drive havnen, finansierer selskabet offentlig infrastruktur, der gør det lettere og mere bæredygtigt at være københavner.

By & Havn beskæftiger ca. 115 medarbejdere herunder bl.a. økonomer, jurister, byplanlæggere, ingeniører, maritime medarbejdere, ejendomsinspektører, kontormedarbejdere og specialarbejdere, som udfører drift og vedligehold i selskabets udviklingsområder og i Københavns Havn. Læs mere her www.byoghavn.dk

Sådan ansøger du

Søg stillingen
Hvis du har spørgsmål til jobbet, så kontakt anlægschef Hans Vasehus på HVA@byoghavn.dk.
By & Havn opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Ansøgningsfristen er den 25. juni 2021 kl. 23.59. Uagtet ansøgningsfristen afholdes der løbende samtaler, og opslaget tages ned, når den rette kandidat er fundet. Vi beder dig derfor ansøge hurtigst muligt for at sikre, at din ansøgning bliver taget i betragtning.

Søg stillingen ved at klikke på knappen: ”Søg Job”.Søg jobKontaktinformation
Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Nordre Toldbod 7
1259 København K

Send til en kollega

0.25