23948sdkhjf
true

Bygningsrådgiver til Ejendomscenteret i Gladsaxe

Vil du arbejde i en kommune, der passer godt på sine bygninger?
Oprettet
Ansøgningsfrist
27. juni 2021
Forventet start
1. september 2021
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Hovedstaden > Gladsaxe Kommune

Da vi i Ejendomscenteret oplever et stigende antal opgaver, opretter vi endnu en stilling som bygningsrådgiver. Vi søger en person med bred, byggeteknisk baggrund og mindst fem års relevant erfaring til at varetage en bred vifte af opgaver inden for bygningsvedligehold og fungere som projektleder i mindre ombygnings- og renoveringsprojekter.

Om stillingen
Du bliver en del af Team 1 bestående af 1 teamleder, 4 projektledere og 5 bygningsrådgivere. Team I har ansvaret for vedligehold, renovering, ombygning og nybyggeri af kommunens idrætsanlæg, kulturinstitutioner, plejeboliger, genoptræningsfaciliteter samt boliger og tilbud for borgere med særlige behov.

Du vil blandt andet få ansvaret for atvaretage struktureret, langsigtet, 10 årig vedligeholdelsesplanlægning af en portefølje af ejendomme, baseret på systematisk bygningssyn.
planlægge og gennemføre mindre byggeprojekter, herunder at varetage byggeledelse og tilsyn samt bygherreansvaret for sikkerhedskoordinering på byggepladsen.
udføre økonomisk planlægning, herunder udarbejdelse af overslagsøkonomi og total-økonomiske betragtninger.

Du har

 • en relevant baggrund inden for byggeri f.eks. som bygningskonstruktør, arkitekt eller ingeniør.
 • kendskab til brandstrategier og brandtekniske løsninger.
 • længere tids erfaring med vedligeholdelsesopgaver, byggeledelse og projektledelse af byggeprojekter.
 • evne til at tage beslutninger selvstændigt, og til at udføre dem.
 • et godt kendskab til bygningsfysik, fugt, indeklima, brandforhold, lys, energi, el, sikring, kloak og lyd.
 • det godt med at være i dialog med mange mennesker og finde fornuftige og holdbare løsninger både for bygningen og for brugerne.
 • gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt.
 • evne til at skabe gode relationer og samarbejde med mange forskelligartede brugere, teknisk servicepersonale samt andre interessenter.

Det vil være et plus, hvis du herudover

 • har godt kendskab til at udfærdige byggeandragende til myndighedsbehandling.
 • har erfaring med projektlederrollen og kendskab til kommunen som bygherre enten fra en tilsvarende stilling eller fra rådgiverbranchen.
 • viden omkring bæredygtigt byggeri.

Det kan du forvente
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en uformel organisation, hvor vi lægger vægt på den enkelte medarbejders udvikling og trivsel. Du vil få en række dygtige og venlige kolleger, med en forskelligartet faglig baggrund, som kan give god faglig sparring, og som gerne deler viden og erfaring med dig.

Du kan også forvente en coachende teamleder, der lægger vægt på løbende dialog og sparring, og som følger op på aftaler og skaber afklaring hos vores samarbejdspartnere.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en stilling på fuld tid. Du vil blive indplaceret efter gældende overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen og arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte Ejendomschef, Lene Riis, på telefon 21 39 83 36.

Du kan læse mere om kommunen og Ejendomscenteret nedenfor. Derudover kan du finde informationer om kommunens visioner indenfor bæredygtigt byggeri samt Gladsaxestrategien på Gladsaxe Kommunes hjemmeside.

Om kommunen
Gladsaxe Kommune er en ambitiøs kommune, også med sine ejendomme og friarealer. Vi ønsker gode rammer for de velfærds- og serviceydelser, som kommunen leverer – såvel inde som ude.

Den overordnede ramme er Gladsaxestrategien, som inkluderer FNs verdensmål. Verdensmålene balancerer de tre dele af bæredygtig udvikling, der også ligger i Gladsaxe Kommunes vision: Social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Det forudsætter bl.a. en grøn og levende kommune, hvor kommunale og private arealer udvikles i sammenhæng. Derfor skal dialog og nye samarbejdsformer være drivende for byudviklingen og dine kommunikationsevner skal være med til at skabe fremdrift.

Byrådet har afsat betydelige midler til en række nye børnehuse, til Fremtidens Skole, nye skøjtefaciliteter, et sundheds- og beskæftigelseshus ved Buddinge Station, til nye anvendelser af de bygninger, som husede Blågård Seminarium og meget andet.
I Gladsaxe Kommune i øvrigt er der en massiv udvikling i gang, som også får betydning for Ejendomscenterets arbejde, bl.a. arbejdet med Letbanen, Grøn strategi, Bagsværd bymidte, samarbejdet om Gladsaxe erhvervsområde og Søborg Hovedgade. Samtidig skal driften af kommunens eksisterende 386.000 m2 kommunale ejendomme optimeres, bl.a. for at skabe sammenhæng til den daglige drift, klima- og energioptimering, indeklimaforhold for de daglige brugere mv.

Om Ejendomscenteret
Ejendomscenteret er Gladsaxe Kommunes centrale kompetencecenter for byggeri, udvikling, drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Vi yder bygherrerådgivning over for kommunens forvaltninger og er udførende bygherre på en lang række bygge – og anlægsprojekter. Herudover er centeret ansvarlig for den periodiske vedligeholdelse, energioptimering og en effektiv anvendelse af kommunens samlede bygningsmasse.

Ejendomscenteret er organiseret i en teamstruktur, hvor tre teams har ansvaret for hver sin del af kommunens ejendomme. Hvert team er bemandet med arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og tekniske designere. Det fjerde team arbejder tværgående med planlagt, periodisk vedligehold, energioptimering og Strategi for Grøn Omstilling, sikringsområdet, grønne indkøb og kontrakter, digitalt tegningsarkiv og datamanagement, IT-fagsystemer, ejendomsstrategiske projekter, udviklingsprojekter og administration af afdelingens økonomi og personale samt ledelsesrapporteringer og øvrige sekretariatsfunktioner.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Sådan ansøger du

Frist
Vi skal have din ansøgning senest mandag, 27. juni 2021.

Vi forventer at afholde 1. samtale fredag, 2. juli 2021, og eventuel 2. samtale 6. juli 2021.

Ønsket tiltrædelsesdato: 1. september 2021.Søg jobKontaktinformation
Gladsaxe Kommune Rådhuset

Gladsaxe Kommune Rådhuset
Rådhus Alle 7
2860 Søborg

Send til en kollega

0.095