23948sdkhjf
true

Leder til anlægsområde med anlægserfaring

Vil du have ansvar for Odense Kommunes bygherrefunktion og dermed for alle de kommunale anlægs- og fornyelsesprojekter med tilhørende ledelse, udvikling og økonomi?
Vil du stå i spidsen for 70 samtidige anlægsprojekter med et årligt budget på knap 100 mio. kr. spredt over hele Odense Kommune – så er chancen der nu!
Oprettet
Ansøgningsfrist
26. oktober 2021
Forventet start
1. januar 2022
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Syddanmark > Odense Kommune

Vi har brug for en erfaren leder med en solid anlægsteknisk baggrund til at stå i spidsen for de mange, spændende anlægsprojekter og -opgaver, som By- og Kulturforvaltningen i Odense dribler med. Aktivitetsniveauet i Odense er højt, og det afleder store og små anlægsprojekter, som skal udvikles, projekteres og udføres. Det er her, du bringer dig selv og dine ledelsesmæssige og faglige kompetencer i spil.

Om jobbet
Du bliver leder af Anlæg og Fornyelse, forvaltningens enhed, der varetager de mange og forskelligartede anlægs- og fornyelsesprojekter inden for anlægsområdet. Du samarbejder tæt med de mange, dygtige og gode kollegaer i kommunen og de rådgivere og entreprenører, der hjælper os.

Dine arbejdsopgaver bliver at lede områdets 11 projektledere, sikre et godt arbejdsmiljø i en travl hverdag samt et godt og tværgående samarbejde i og uden for forvaltningen – og løbende udvikle området. Du skal forvente i et vist omfang selv at udføre projektledelse for selvstændige projekter.

Du planlægger, sætter retning og baner vej for implementering af forvaltningens strategier og fokusområder for anlægsområdet. Du refererer til kontorchefen for Park og Vej.
For at lykkes i jobbet er det vigtigt, at du:

 • Tager ansvar for både medarbejderne og den daglige projektopfølgning og udvikling i anlægsområdet.
 • Har indsigt i planlægning, organisering og udførelse af opgaverne samt kan give medarbejderne teknisk- og procesfaglig sparring.
 • Har erfaring med at inddrage eksterne og interne interessenters behov og oplevelse i arbejdsprocesserne.
 • Har erfaring med at håndtere budget-, anlægs- og økonomistyring.
 • Kan samarbejde på tværs i kontoret, egen forvaltning og de øvrige forvaltninger i kommunen med særligt fokus på projektudviklere og driften.
 • Du skal som leder for området have overblik og indsigt i anlægsområdets portefølje samt sikre et højt niveau i forhold til den processuelle del af projekterne, herunder styring af udbudsprocesser, tid, økonomi og teknikken. Da der er rigtig mange hensyn at tage – skal du være bannerfører og have fokus på involvering af relevante interessenter, styre interne og eksterne rådgivere, entreprenører og andre leverandører.

De projekter, afdelingen er involveret i, har stor spændvidde fra ide, planlægning, projektering og udførelse af trafikregulerende foranstaltninger til nye byrum, veje, broer, tunneler og havnefronter.

Om os
Anlæg og Fornyelse er en del af Park og Vej, som sammen med Byggeri og Ejendom samt Bygningsdrift udgør Drift og Anlæg. Anlæg og Fornyelse varetager forvaltningens bygherrerolle på anlægsområdet og er en enhed bestående af 11 medarbejdere i By- og Kulturforvaltningen, som favner rigtig mange af kommunens forskellige tekniske fagområder.
Vi er placeret på Odense Slot, i hjertet af Odense, med Kongens Have uden for vinduet, tæt på jernbanestationen, busterminalen og den kommende letbane.

I Anlæg og Fornyelse er der fokus på kerneopgaven og den gode proces, men vi prioriterer også en uformel og respektfuld tilgang til hinanden. Vi påstår at kunne se den humoristiske side af både os selv og hverdagen, også når vi har travlt.

Om dig
Vi forestiller os, at du har relevant ledelsesmæssig erfaring og uddannelse samt en teknisk uddannelse som bygge-/anlægsingeniør, konstruktør eller en tilsvarende anlægsteknisk uddannelse. Erhvervserfaring som teknisk rådgiver inden for anlægsområdet vil ses som en fordel.

Vi ønsker os, at du fagligt har:

 • Relevant faglig uddannelse og flere års ledererfaring inden for anlæg/byggeri, projektering og projektledelse.
 • Fokus på både bruger-/borgerperspektiv og anlægsfaglighed - og samtidig kan håndtere væsentlige administrative styringsopgaver. 
 • Evner til at prioritere flere og komplekse opgaver samtidig.
 • En sikker lederstil - og dermed evner til at lede og koordinere en kompleks dagligdag samt træffe svære beslutninger og skabe opbakning til disse.

Vi ønsker os, du personligt har:

 • Ledelseserfaring - gerne suppleret med ledelsesmæssig uddannelse
 • Modstands- og gennemslagskraft
 • Kompetencer til at understøtte medarbejderudvikling - gennem teamprocesser, coaching og faglig sparring
 • Gode kommunikative egenskaber - skaber dialog med både interne og eksterne samarbejdspartnere

Vi ønsker udover dette, at du har:

 • En personlig robusthed og evner aktivt og konstruktivt at indgå professionelt i arbejdsfællesskaber.
 • Fokus på at skabe overblik for både dig selv, medarbejdere og kan fastholde og udvikle den gode projektproces.
 • En personlig vedholdenhed samt motivation for at bidrage til, at vi gennem høj ansvarlighed og faglighed opnår de mest værdiskabende løsninger.
 • En åben og konstruktiv tilgang til andres indblanding i dine opgaver. 
 • Har gode sociale kompetencer, som du evner at bringe i spil, og se det kvalificerende og konstruktive i indblandingen.
 • Evnen til at understøtte en positiv stemning, og skabe resultater gennem sociale relationer.
 • Et glimt i øjet, og brænder for at gøre en positiv forskel
 • Stillingen indebærer en høj grad af selvstændighed og frihed med tilsvarende ansvar. Derfor søger vi dig, som er åben og ærlig, skaber tillid omkring dig, er omgængelig, kan prioritere og administrere dine opgaver, så de er værdiskabende for borgerne og brugerne i Odense.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse pr. 1. januar 2022. Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Allan Bach Laursen på 5148 1350 eller albl@odense.dk.

I By- og Kulturforvaltningen arbejder vi med alt fra byudvikling, kulturelle begivenheder, drift af kommunens ejendomme, veje og parker til lokalplaner, affaldsplanlægning og erhvervsudvikling. Vi er derfor mange forskellige slags ansatte. Biologer, rengøringsassistenter, ingeniører og vejmænd arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for byen og understøtte en bæredygtige fremtid for Odense. Med vores brede opgaveportefølje spiller vi i By- og Kulturforvaltningen en helt central rolle i Odenses udvikling mod at blive en storby med omtanke og i at sikre de bedste rammer for velfærden. Vores fælles mål i forvaltningen er at skabe bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi. Med andre ord arbejder vi for at gøre en forskel for borgerne i Odense. Som medarbejder i By- og Kulturforvaltningen er du med til at gøre den forskel, som er så vigtig for velfærden – uanset om du drømmer om at gøre forskellen for den enkelte borger i hverdagen eller for os alle sammen for fremtiden.

Sådan ansøger du

Det praktiske
Ansøgningsfristen er tirsdag den 26. oktober 2021. Der bliver afholdt to samtaler. Første samtale afholder vi onsdag den 3. november 2021 og anden samtale onsdag den 10. november 2021. Mellem første og anden samtale bliver du præsentereret for en case, og du skal udfylde en personprofil, som vi sammen drøfter ved den anden samtale.Søg jobKontaktinformation
Odense Kommune

Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C

Send til en kollega

0.189