23948sdkhjf
true

Leder til Infrastruktur & Ejendomme

Vi søger en leder der er ambitiøs, struktureret, kan bevare overblikket og sikre den fortsatte udvikling i Vejen Kommune.
Oprettet
Ansøgningsfrist
29. maj 2022
Forventet start
1. august 2022
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Syddanmark > Vejen Kommune
Søg job

Området Infrastruktur & Ejendomme er meget udadvendt og har stor berøring med borgere og virksomheder samt med øvrige kollegaer i Vejen Kommune. Er du god til at bevare overblikket, sikre fremdrift og udvikling, og går du forrest, når der skal løses opgaver i fællesskab og på tværs af hele kommunen? Så har vi lederjobbet til dig.

Vores nye lederkollega bliver leder af Team Vej & Park samt Team Ejendomme, som er placeret i afdelingen Teknik & Miljø. Områdets opgaver spænder vidt på det tekniske område, blandt andet byggemodninger af bolig- og erhvervsområder, etablering af nye veje og cykelstier, trafiksikkerhed, gravetilladelser samt hele plan- og myndighedsområdet inden for veje og trafik. Hertil kommer den daglige drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, hvor kerneopgaven er at understøtte kommunens institutioner og administrative bygninger. Området varetager også bygherrerådgivning på større byggeopgaver. Alle disse opgaver får du naturligvis hjælp til fra 30 medarbejdere, der er tilknyttet de to teams.  

Du bliver placeret i kernen af Vejen Kommunes udvikling i et område, hvor der er politisk opmærksomhed og fokus fra vores borgere og erhvervsliv i forhold til at levere resultater.

Vi forventer derfor, at du matcher de fleste af nedenstående kompetencer:

 • Du er uddannet inden for det tekniske område og gerne uddannet ingeniør, landinspektør eller lignende.
 • Du har arbejdet med vej- og parkområdet og gerne bygningsvedligehold, i offentlig eller privat virksomhed.
 • Du har styringsmæssig og strategisk forståelse for drift, anlæg og planlægning.
 • Du har et ”ude fra ind” perspektiv på opgaverne og forstår, at de bedste resultater opnås, når det sker i samspillet med dine omgivelser.
 • Du har erfaring med at samarbejde og i at finde løsninger i samspil mellem virksomheder, borgere, kommunen og de statslige myndigheder.
 • Du har ledererfaring og er en god faglig coach, der understøtter den enkelte medarbejders fortsatte udvikling og trivsel.
 • Du er dygtig til at kommunikere, både i skrift og tale, og bruger dialog som en naturlig del af dit samarbejde med såvel interne som eksterne parter.  
 • Du er loyal og har en vindende og samarbejdssøgende personlighed.

Som Leder af Infrastruktur & Ejendomme indgår du i afdelingens lederteam, som udover dig og afdelingschefen består af yderligere tre lederkolleger på områderne Byg & Bolig, Erhverv & Plan samt Natur & Miljø. Herudover vil du have et tæt samspil med driftsenheden Vej, Park & Genbrug og driftslederen for dette område.


Job og personprofil for leder af Infrastruktur & Ejendomme
Vejen Kommune: 
Vejen Kommune har ca. 42.500 indbyggere og kommunens samlede areal er 815 km2. Kommunen er en landkommune med en central beliggenhed i hjertet af Syddanmark.

Vejen Kommune er administrativt inddelt i ni afdelinger: Arbejdsmarkedsafdelingen, Børn & Familie, Handicap & Psykiatri, Sekretariat & Borgerservice, Skoler, Kultur & Fritid, Sundhed & Sammenhæng, Teknik & Miljø, Ældre & Rehabilitering samt Økonomi.

Teknik Miljø:
Teknik & Miljø er involveret i mange af kommunes opgaver og strategier. Du skal derfor både have den rette baggrund med vægt på styring og strategi, være udadvendt og samtidig have erfaring med samspillet mellem virksomheder, borgere og de statslige myndigheder.

Et af fokusområderne for Vejen Kommune, er at holde fast i og udbygge vores position som én af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner, hvor vi sammen med virksomhederne skaber de bedste betingelser for vækst og trivsel. Dette er Teknik & Miljø en stor del af.

Teknik Miljø er opdelt i fem områder: Infrastruktur & Ejendomme, Byg & Bolig, Erhverv & Plan, Natur & Miljø samt driftsenheden Vej, Park & Genbrug.

Vi er 85 medarbejdere i administrationen i Teknik & Miljø samt 75 medarbejdere i driftsenheden Vej, Park & Genbrug.

Vi arbejder i et nyt og moderne rådhus i Vejen by, hvor du let kan komme til med tog eller via motorvejen.

Ledelsesopgaven i Teknik & Miljø tager udgangspunkt i Vejen Kommunes ledelsesgrundlag, vores mission og vision samt værdierne: Nytænkning, Anerkendelse, Sammenhæng og Ansvarlighed. Der er gennemført en værdi- og kerneopgaveproces for alle medarbejdere, hvor værdigrundlaget er blevet implementeret overalt i afdelingen. 

https://vejen.dk/job-i-vejen-kommune/job/ledelsesgrundlag/

Infrastruktur & Ejendomme understøtter kommunens målsætning om at være én af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. Vi medvirker til at give virksomhederne og borgerne en god infrastruktur, gode omgivelser og grønne byer med nærhed til naturen. Vi skaber gode rammer og vilkår for kommunens daginstitutioner, skoler, ældrecenter samt øvrige offentlige bygninger. Målsætningen er, at medarbejdere og ledere servicerer erhvervsliv og borgere på en måde, som tilgodeser borgernes behov og hensynet til en økonomisk, effektiv og faglig forsvarlig løsning af opgaverne. 

Infrastruktur & Ejendomme har opnået gode resultater på mange områder blandt andet etablering af nye erhvervsområder, cykelstier og grønne områder. Ligeledes er der et godt samarbejde med kommunens institutioner i forbindelse med vedligeholdelse, byggerier, trafiksikkerhed og tilgængelighed m.v. Der er således høje ambitioner til fremtidige resultater.

Teknik & Miljø har fagligt dygtige og erfarne medarbejdere. Afdelingen er kendetegnet ved en uformel og tillidsfuld omgangstone, hvor man siger tingene ligeud.

Arbejdet i afdelingen er præget af en kombination af projekter og driftsopgaver, der begge kræver ledelsesmæssig bevågenhed. 

Der er opmærksomhed fra politikere, virksomheder og borgere på vores arbejdsfelt og resultater. Der stilles derfor store krav til os, og vi trives med de udfordringer og skaber gode resultater. Det er derfor vigtigt, at lederen af Infrastruktur & Ejendomme sikre, at Byrådet serviceres og orienteres gennem sagsfremstillinger og diverse udvalgsmøder med videre. Forståelsen af det politiske system er derfor vigtigt.

Team Vej & Parks organisering:
Vej & Park er opdelt i en administrativ enhed og driftsmæssig enhed. Sidstnævnte med selvstændig driftsledelse. Opgaven er i fællesskab, at varetage og udvikle drift og administration af grønne områder, veje, broer, stier m.v. samt de myndighedsopgaver, der følger med. Det er således afgørende, at der er et godt samarbejde parterne imellem. Herudover er der en række anlægsopgaver, som temaet oftest selv projekterer, udbyder og fører tilsyn med.

Medarbejderne består af ingeniører, konstruktører, skov- og landskabsingeniører samt landskabsarkitekter.

Team Ejendommes organisering:
Teamet varetager den daglige drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, herunder bygningsgennemgang, mindre projektering, energioptimering af bygninger, udarbejdelse af budgetoverslag, drifts- og vedligeholdelsesplaner, controller på rengøring, økonomistyring samt indhentning af tilbud på henholdsvis store og små anlægsopgaver. Derudover projektledelse, bygherrerådgivning på større anlægsopgaver.

Medarbejderne består af ingeniører, bygningskonstruktører, arkitekter, servicemedarbejdere og håndværkere.

Stillingsbetegnelse:
Leder af Infrastruktur & Ejendomme

Formål og ansvarsområder for stillingen:

 • Den overordnede ledelse og styring af Infrastruktur & Ejendomme
 • Udvikling af området og organisationen 
 • Servicere afdelingschefen 
 • Være bindeleddet mellem afdelingschefen og medarbejdere i Infrastruktur & Ejendomme
 • Være bindeleddet mellem Team Vej & Park samt Team Ejendomme og Vejen Kommunes øvrige afdelinger og institutioner, samt de øvrige fagområder i Teknik & Miljø


Arbejdsopgaver

Faglige opgaver: 

 • Strategi og mål på vej- og parkområdet samt kommunale ejendomme
 • Faglig udvikling på vej- og parkområdet samt kommunale ejendomme 
 • Skal kunne gennemskue og videreformidle fagligheden i sagerne såvel indadtil som udadtil 
 • Sparring til afdelingschefen, ledergruppen og medarbejdere    
 • Budget- og økonomiopfølgning
                          

Ledelsesmæssige opgaver: 

 • Personaleledelsen for medarbejdere 
 • Tegne kommunen udadtil på området 
 • Se og definere udviklingstrækkene på området 
 • Fastholde, udvikle og tiltrække dygtige medarbejdere 
 • Sikre, at Team Vej & Park og Team Ejendomme samarbejder om udvikling af området 
 • Sikre et velfungerende samarbejde med de øvrige fagområder i Teknik & Miljø samt øvrige afdelinger i kommunen, hvor fællesfaglighed spiller en vigtig rolle
 • Formidling og kommunikation 

Leder af Infrastruktur & Ejendomme deltager i: 
Lederteam i Teknik & Miljø 
Drifts- og udviklingsmøder mellem Team Vej & Park og Driftsenheden Vej, Park & Genbrug 
Teammøder
Administrativ lederforum
Eventuelle faglige netværk

Succeskriterier i løbet af de første 100 dage: 

 • Grundigt kendskab til organisationen og dens kultur 
 • Udarbejde handlingsplan for den kommende periodes aktiviteter og initiativer 
 • Fortolke og udmønte ledelses- og værdigrundlaget for Teknik & Miljø 
 • Sikre en stabil drift inden for de forskellige områder 
 • Tage fat på aktiviteter, der fortsat skal sikre det gode samarbejde og det gode ry internt og eksternt 
 • Sikre grundlaget for det gode samarbejde med de øvrige fagområder i Teknik & Miljø herunder, afklaringer af samarbejdsfladerne. 

Vigtige samarbejdspartnere: 

 • Afdelingschefen
 • Lederteamet i Teknik & Miljø 
 • Driftslederen for Vej, Park & Genbrug 
 • Udvalget for teknik og miljø
 • De kommunale institutioner 
 • Erhvervslivet i kommunen
 • Borgerrelationer (lokalråd) 
 • Foreninger
 • Øvrige ledere i kommunen
 • Offentlige myndigheder
 • Pressen 

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår er efter kvalifikationer og i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er på 37 timer ugentlig.

 

Sådan ansøger du

Ansættelsesforløbet:
Ansøgningsfrist: Søndag den 29. maj 2022

Første interviewrunde: Uge 23
Der udføres test mellem samtalerne, og man skal løse en case forud for den sidste samtale.
Anden interviewrunde: Uge 24/25
Beslutning om ansættelse: Uge 25

Tiltrædelse: Den 1. august 2022 eller snarest muligt.

Spørgsmål til stillingen
Interesserede, er velkommen til at rette henvendelse til Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen på tlf. 2445 5621.
Alle henvendelser behandles fortroligt. 

Send ansøgningen ved at bruge knappen ”Søg Job”. 

Vigtigt: søg venligst via Vejen Kommunes hjemmeside. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.


Søg jobKontaktinformation
Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Send til en kollega

0.141