23948sdkhjf
true

Engagerede og nysgerrige undervisere søges til Bygningskonstruktøruddannelsen , VIA Byggeri, Horsens

Brænder du for byggebranchen? Så er der en mulighed for, at du kan være med til at undervise fremtidens bygningskonstruktører her på vores nye Campus i Horsens centrum. Bygningskonstruktøruddannelsen i Horsens har mange dygtige studerende. Derfor søger vi nye undervisere med energi og lyst til at lære fra sig.
Vi har et højt aktivitetsniveau på uddannelsen og har brug for flere engagerede undervisere til at undervise og understøtte de studerendes læringsprocesser. Vi forventer, at du har din faglighed med dig, men du får selvfølgelig løbende støtte til at blive dygtig i underviserrollen.
Oprettet
Ansøgningsfrist
1. oktober 2022
Forventet start
1. december 2022
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Midtjylland > Horsens Kommune
Søg job

Du skal have lyst til at undervise studerende med forskellige faglige og kulturelle baggrunde. De studerende i VIA Byggeris uddannelser repræsenterer en stor mangfoldighed, nogle har en håndværksmæssig baggrund andre en gymnasiebaggrund og der er studerende fra mange forskellige lande. Dermed er hverdagen på uddannelsen præget af en hverdag med mange internationale studerende. 
Du vil blive en del af et fantastisk team, hvor vi alle bidrager til fortsat at drive og videreudvikle uddannelsen.
Der er altså både studerende, kollegaer og spændende opgaver, som venter på dig.
 
ARBEJDSOPGAVER:

- undervisning i et eller flere af nedenstående områder på dansk, og gerne på engelsk:  

 • Husbygning
 • IKT og digitalisering
 • Tekniske installationer
 • Statik
 • Byggeriets planlægning og styring
 • Videnskabsteori og Kommunikation

- deltagelse i relevante forsknings- og udviklingsprojekter
- mulighed for undervisning i forbindelse med eftervidereuddannelse. Eksempelvis sikkerhedskoordinatoruddannelsen, kurser i brand, LCA, eller den frivillige bæredygtighedsklasse.

KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCER: 

 • du har en relevant uddannelse som f.eks. bygningskonstruktør, arkitekt eller ingeniør. Gerne på kandidat- eller masterniveau.
 • du har gerne flere års relevant erhvervserfaring fra byggebranchen.
 • du har erfaring indenfor eksempelvis skitsering, projektering, bæredygtighed, energi, statik, planlægning, økonomi, kommunikation og byggeledelse.
 • du har erfaring med relevante IT programmer, eksempelvis REVIT, Solibri, MS Project, BE18 eller andre

VI TILBYDER:

 • en spændende og alsidig arbejdsplads med fokus på tværfaglighed, pædagogisk og didaktisk refleksion og tæt relation til praksis.
 • et team af engagerede kollegaer og et stærkt tværfagligt miljø, hvor der er fokus på læring og trivsel.
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling, herunder mulighed for faglig fordybelse i relevant forskning.
 • et underviserjob hvor det primære undervisningssprog er dansk, men der er også mulighed for at undervise på engelsk og prøve kræfter med et internationalt miljø

TILTRÆDELSE:
Senest den 1. december 2022

LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD:
Som udgangspunkt tænker vi fuldtidsstillinger, men der kan også være mulighed for deltid.
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1458 af 24. juli 2021 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1458
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.

Ansættelsessted er VIAs campus i Horsens. 

ER DU INTERESSERET?
Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Bo Sørensen +45 8755 4251. Du kan læse mere om VIA og om konstruktøruddannelsen på https://www.via.dk/om-via og  Bygningskonstruktør | VIA

 

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og bygningskonstruktører – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.

Sådan ansøger du

ANSØGNINGSFRIST
Ansøgningen med relevante bilag skal være os i hænde senest den 1. oktober 2022 via vores elektroniske rekrutteringssystem.

VIA skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til faglige og personlige kompetencer.


Søg jobKontaktinformation
VIA University College, Campus Horsens

VIA University College, Campus Horsens
Banegårdsgade 2
8700 Horsens

Send til en kollega

0.093