23948sdkhjf
Del siden
Job

Er du miljøinteresseret og vil du arbejde med miljøvurderinger af infrastrukturprojekter?

Kan du svare "ja" på ovenstående?... Så har vi stillingen til dig!

Ansøgningsfrist
28. april 2023
Forventet start
1. juni 2023
Antal stillinger
1
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Danmark

Trafikstyrelsen er miljøvurderingsmyndighed for havne, statslige veje og jernbaner, samt for en række andre anlægsprojekter; Lynetteholm, Femernforbindelsen m.fl. Deri ligger der mange spændende opgaver, og derfor søger vi en ekstra medarbejder, der har mod på at dykke ned i miljøvurderinger på spændende projekter. 

Formålet med en miljøvurdering er, at der under inddragelse af offentligheden så tidligt som muligt tages hensyn til projekters sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder er der bl.a. stort fokus på havmiljø, vandområdeplaner, Natura 2000 og bilag IV arter.

Vi søger en dygtig biolog, planlægger eller miljøjurist, som vil være med til at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau samt bidrage til integrationen af miljøhensyn ved tilladelse til infrastrukturprojekter med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

Når det er muligt, prioriterer vi at besøge projekterne ude i virkeligheden for bedre at forstå ansøgernes projekter og bevæggrunde; og også for at få et bedre blik for projekternes miljøpåvirkning.
 

Din hverdag kommer i høj grad til at bestå af:

  • Miljøvurdering af infrastrukturprojekter
  • Sikre at der etableres fyldestgørende og retvisende beslutningsgrundlag, som tager højde for projekternes påvirkning af omgivelserne
  • Dialog med bygherre, lokale myndigheder og andre interessenter
  • Deltage i tværministerielle arbejdsgrupper om undervandsstøj og havmiljø.

Udover miljøvurderinger skal du desuden kunne bidrage bredt til sagsbehandling og ministerbetjeningen på området, hvor det er relevant i forhold til din profil og interesser.

Du vil få gode kollegaer, og du vil opleve en høj grad af samarbejde og god stemning. Vi har en blanding af små og store sager, som vi løser hver for sig, men med fokus på daglig uformel faglig sparring og på at udnytte den enkeltes ressourcer og erfaringer bedst muligt.
 

Du er vores nye kollega fordi…
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for jura, miljø eller planlægning. Du har et ønske om at være med til at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau, når nye infrastrukturprojekter skal etableres.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

  • er en skarp kommunikator både mundtligt og skriftligt
  • har blik for dine kollegaer og hjælper, hvor der er behov
  • kan bidrage til at udvikle vores metoder og processer

Om os
VVM-området er en del af et større team, der varetager mange forskellige opgaver i relation til især havne, planlægning og miljø. Det drejer sig både om juridisk sagsbehandling, havne- og færgepuljer, administration af EU-infrastrukturmidler, analyser og andet policy-understøttende arbejde.

Vi arbejder i et åbent kontormiljø i et moderne byggeri på Kalvebod Brygge, København V. Vi har en uformel og åben omgangstone. Trafikstyrelsen er en fleksibel arbejdsplads, hvor du bl.a. vil være omfattet af både en hjemmearbejdspolitik, betalt frokostpause og fleks-ordning.
 

Alt det med småt
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer og er med forventet opstart den 1. juni 2023.

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.
 

Vil du vide mere?
Du kan få mere at vide om jobbet hos teamleder Mikkel Z. Christensen på telefon 4174 1205 eller kontorchef Jan Albrecht på telefon 2284 6117.
 

 

Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet. Vi har ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, luftfart og havne, og vores kerneområder er tilsyn og regulering af transportområderne. Vi har en bred opgaveportefølje, der er placeret mellem det politiske niveau og branchernes virksomheder.

I styrelsen er vi mange forskellige faggrupper og udgør derfor en bred vifte af specialister og generalister. Vi sætter pris på høj faglig kvalitet, vidensdeling og et godt kollegaskab. Vi lægger samtidig vægt på at sikre en arbejdsdag, der giver plads til fritid og familieliv.

Trafikstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København
Danmark

Sådan ansøger du

Interesseret?
Har vi fanget din interesse? I så fald glæder vi os til at modtage din ansøgning, CV og eksamensbevis senest tirsdag den 28. marts 2023 kl. 23.59.

Vi ser frem til at læse din ansøgning!

Søg job

Send til en kollega

0.078