23948sdkhjf
Del siden
Job

Holbæk Kommune søger sagsbehandlere til vejmyndighedsopgaver og kollektiv trafik

To af vores dygtige sagsbehandlere har, efter en længere ansættelse, søgt nye græsgange og derfor søger vi nu to kollegaer, der har lyst til at arbejde med vejmyndighedsopgaver og kollektiv trafik.

Ansøgningsfrist
28. september 2023
Forventet start
1. december 2023
Antal stillinger
2
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Danmark Sjælland Holbæk Kommune

Holbæk Kommune er i en spændende udvikling;, befolkningstilvæksten stiger og deraf opstår der mange ansøgninger og spørgsmål til vejene og vejenes udformning. Udover de konkrete sager, så bidrager vejmyndigheden også til de udviklingsprojekter og planprojekter der er i kommunen for at få udført veje og projekter i henhold til love og regler. Brænder du for myndighedsrollen og for at finde de bedst mulige løsninger, som kan tilgodese vores borgere og virksomheders behov, så er det præcis dig, vi har brug for. 

Organisering og afdelingskultur
Afdelingen Mobilitet er en nyoprettet afdeling under By, Landskab og Mobilitet. Afdelingen blev etableret den 1/4-2023 og selvom den er ”ung”, så er der mange erfarne og dygtige medarbejdere. 

Mobilitet er en afdeling med 24 medarbejdere i alt. Afdelingen er pt. organiseret i en teamstruktur med i alt 5 teams, hvor det tværgående samarbejde bliver prioriteret højt. De 5 teams er et GIS og GeoData team (3), et parkeringsteam (3), et vejmyndigheds- og kollektiv trafikteam (5 inkl. dig), et anlægsteam (3), et driftsteam (6 og 1 vakant) og 3 udførende medarbejdere. Vi er repræsenteret bredt på faglighed, køn, alder og erfaring, og vi brænder for at hjælpe borgere og trafikanter. Dette gør vi ved at være nysgerrige, inddrage interessenterne, og bringe vores faglighed i spil. 

Afhængig af din profil, så kan dine opgaver blive følgende:  

 • Sags- og myndighedsbehandling samt administration efter vejloven, privatvejsloven og forvaltningsloven
 • Sagsbehandling af råden over vejareal
 • Afmærkningsplaner og myndighedsbehandling ifm. små og store arrangementer
 • Sagsbehandling af trafiksikkerhedshenvendelser fra borgere og virksomheder
 • Godkendelse af vejprojekter
 • Politikerbetjening – notater og politiske indstillinger
 • Sparring ift. trafiksikkerhed på bl.a. lokalplaner
 • Kollektiv trafik

Derudover er der også dagligt telefoniske henvendelser til teamet som håndteres på skift. Mange afgørelser træffes sammen med kollegerne i teamet, hvor der f.eks. holdes 3 ugentlige sparringsmøder, da det er væsentligt, at afgørelserne er i overensstemmelse med den fælles linje, vi administrerer efter. 

Mobilitet sidder i storrumskontor ved Holbæk Havn, hvor vi sparrer på tværs af teams og afdelinger.  Vi har en uformel omgangstone og der er plads til både fordybelse og fælles arrangementer på tværs. Vi udfordrer hinanden og støtter hinanden fagligt såvel som personligt, og vi vægter åbenhed, humor og udvikling højt. Kontoret summer af spændende projekter og snak hen over bordene for at finde de bedst mulige løsninger på opgaverne. Vi har en fleksibel fremmødekultur, hvor der også er plads til hjemmearbejde.

Job og kompetencer
Som sagsbehandler indenfor vejmyndighed refererer du til afdelingsleder Lene Krull, men i det daglige koordinerer du dit arbejde med teamet.

Vi søger to sagsbehandlere, der primært skal arbejde med vejmyndighedssager, men der vil også være mulighed for f.eks. at bidrage til den kollektive trafik, hvis du har kompetencer i den retning. 

Vi lægger stor vægt på, at vi er til for borgere og trafikanter, og er med til at løse de ønsker og udfordringer de har. Du skal derfor være nysgerrig, rigtig god til dialog og det skal være helt naturligt for dig at gribe telefonen og undersøge eller formidle omstændighederne såvel som kompliceret lovgivning. Somme tider giver det mere mening at mødes ude i borgernes nærområde, og du skal derfor have et kørekort til bil.

Du skal have forståelse og interesse for at arbejde i en politisk organisation. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra det offentlige, men ikke et krav.

Vi ønsker to sagsbehandlere med et stærkt drive, der:

 • har relevant uddannelse og/eller erfaring som f.eks. ingeniør, landmåler/-inspektør eller anden akademisk uddannelse eller generel erfaring indenfor vej- og trafikområdet. 
 • har forståelse for, at vores borgere/trafikanter skal være i centrum, da vi er til for dem. 
 • har stærke samarbejdsevner - internt såvel som eksternt.
  kan tænke i helheder, men har blik for detaljen og hvilke fagligheder, der skal i spil ift. en smidig proces i et sagsbehandlingsforløb. 
 • har gode formidlingskompetencer i skrift såvel som mundtligt.
 • åbent og engageret bidrager til arbejdet ved at dele ud af erfaringer og være nysgerrig på vores ansøgere og kollegers input.
 • bidrager konstruktivt til et godt arbejdsmiljø, en fælles kultur og et stærkt fagligt miljø. 

Det er en fordel at være godt inde i lovene på vejområdet og f.eks. forvaltningsret, og du har interesse i at følge med i ny lovgivning mv

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job med engagerede kolleger
 • Gode sparringsmuligheder med leder og kolleger
 • Mulighed for personlig udvikling og kurser, hvor du kan bidrage til udviklingen i afdelingen
 • Et godt arbejdsmiljø. Vi arbejder med frihed under ansvar, og grundstenene i vores afdeling er gensidig tillid, hånd i hånd med åbenhed og ærlighed
 • En spændende og varieret hverdag, hvor du vil have møder både i huset og rundt omkring i kommunen
 • Et godt kollegaskab. Godt humør og hvor humor er en vigtig del af vores hverdag, som vi også ønsker, at du bidrager til

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er den torsdag den 28. september 2023.  Vi holder ansættelsessamtaler i uge 40. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse pr. 1. december 2023. Løn og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst. 

Kontakt
For spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe til afdelingsleder Lene Krull på 72 36 12 92 eller til civilingeniør Andreas Willer Jørgensen på 72 36 87 92. 


Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger eller seksuel orientering.

Holbæk Kommune er en kommune med en god balance med Holbæk By og de 17 lokalområder. Holbæk Kommune har ca. 73.700 indbyggere og 4.930 medarbejdere. 
Holbæk Kommune har røgfri arbejdstid. 
Holbæk Kommune er organiseret i seks kerneområder i stedet for traditionelle forvaltninger eller afdelinger som gør, at vi tilstræber at gøre op med strukturer og mønstre, som gør det bøvlet at yde en god og sammenhængende service. Kerneområderne kalder vi Aktiv Hele Livet, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel, Social Indsats og Udvikling, Vækst og Bæredygtighed og Kultur, Fritid og Ungeliv. Kerneområderne understøttes af de tre stabsfunktioner Organisationsservice, Økonomi og Ledelsessekretariat og Kommunikation.

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Holbæk Kommune
Danmark

Sådan ansøger du

Sådan søger du en stilling hos os
Holbæk Kommune ønsker at skabe mangfoldige arbejdspladser og vi ansætter på baggrund af kandidatens kompetencer og vil til enhver tid stræbe efter at ansætte den bedste kvalificerede kandidat til de givne opgaver og kontekst. Alle kvalificerede ansøgere opfordres derfor til at søge stillingen uanset køn, alder, politiske og religiøse overbevisninger, seksuelle orientering, etnicitet, hudfarve, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Personalepolitik
Holbæk Kommunes personalepolitik indeholder vores værdier for, hvordan vi omgås hinanden og borgerne.

Læs personalepolitikken her

I virksomhedspraktik som ledig
Med en virksomhedspraktik har du mulighed for at få snuset til en branche, der interesserer dig, få afprøvet nye arbejdsfelter, få netværkskontakter og måske få foden indenfor i en virksomhed. Jobcenteret i Holbæk Kommune arbejder målrettet med den virksomhedsrettede indsats.

Kontakt jobcenteret for yderligere information

Kontaktperson:
Lene Krull
Afdelingsleder
72361292
 
Kontaktperson:
Andreas Willer Jørgensen
Civilingeniør
72368792

Søg job

Send til en kollega

0.093