23948sdkhjf
Del siden
Job

Erfarne projektledere til kompleks bygherreorganisation

Kriminalforsorgens bygherreorganisation søger analytisk stærke profiler inden for byggeriet til en kompleks projektportefølje i Danmark, Færøerne og Grønland.

Ansøgningsfrist
16. juni 2024
Forventet start
Hurtigst muligt
Antal stillinger
2
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Danmark Hovedstaden Københavns Kommune

Koncern Byggeri
Kriminalforsorgens kapacitet skal over de kommende år udvides markant i form af nybyggeri og større ombygninger. Som projektleder i Koncern Byggeri, vil du indgå i et højt prioriteret arbejde med at sikre hensigtsmæssige rammer for kriminalforsorgens medarbejdere og klienter. 

Koncern Byggeri udgøres af 16 medarbejdere med bred erfaring inden for projektledelse og byggeri, fordelt på tre enheder.

Dine opgaver som projektleder
Du vil skulle varetage bygherrerollen i alle byggeriets faser, fra idéoplæg til ibrugtagning. Du vil skulle udvikle, koordinere og drive processerne i tæt samarbejde med eksterne rådgivere og interne samarbejdspartnere, med henblik på optimal gennemførelse i forhold til tid, kvalitet, økonomi og sikkerhed.

Dine kompetencer og ressourcer
Vi forventer at du:

  • Kan varetage interessenthåndtering og brugerdialog, og navigere i modstridende behov og krav.
  • Kan opbygge konstruktive samarbejdsrelationer, internt såvel som eksternt.
  • Har erfaring med byggeriets processer gerne fra bygherresiden, herunder konkurrenceudsættelse, projekteringsfaser, granskning samt risiko- og konflikthåndtering.

Kriminalforsorgens byggeprojekter har høj kompleksitet og stor bevågenhed. For at kunne varetage opgaven skal du derfor være en erfaren projektleder, gerne med indgående kendskab til større offentlige byggerier, f.eks. i rollen som offentlig bygherre. 

Vi forventer, at du har en faglig baggrund, der styrker din rolle som bygherre, herunder fx arkitekt, bygningskonstruktør, ingeniør, eller en anden akademisk eller relevant uddannelse. Det vil være en fordel, hvis du også har erfaring med politisk betjening.

En dynamisk arbejdsplads 
Vi tilbyder en unik arbejdsplads, hvor du kan medvirke til at skabe rammerne for en væsentlig samfundsfunktion. Som en del af dit arbejde vil du få en bred kontaktflade til hele organisationen.

Koncern Byggeri har et dynamisk arbejdsmiljø, hvor tværfaglighed og videndeling prioriteres højt, understøttet af sociale arrangementer.

Du må forvente, at der kan forekomme tjenesterejser, idet ejendomsporteføljen er fordelt på fængsler, arresthuse og udslusningsfængsler i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem staten og AC for akademikere i staten eller overenskomst med anden relevant faglig organisation. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen. 

Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen. Arbejdsstedet er Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 København K.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom du skal kunne opretholde din sikkerhedsgodkendelse gennem din ansættelse.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedsleder Morten Dindler Rasmussen på tlf. 7255 4004. 

Du kan læse mere om kriminalforsorgens organisation og opgaver på www.kriminalforsorgen.dk

 
Kriminalforsorgen begrænser kriminalitet og skaber tryghed i samfundet. Det har vi tilfælles med politiet, anklagemyndigheden og domstolene, som er de andre myndigheder i straffesagskæden. Vi sikrer, at domstolenes domme bliver fuldbyrdet. Det er både frihedsstraffe, som afsones i fængsler og arrester eller med fodlænke, og tilsyn i forbindelse med betingede domme, herunder samfundstjeneste. Vi fører også tilsyn med prøveløsladte. Straf bliver gennemført med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men også med støtte og motivation, så de dømte ikke falder tilbage til kriminalitet. Kriminalforsorgen består af et direktorat og fire områder og beskæftiger ca. 4300 medarbejdere. Lidt over halvdelen er fængselsbetjente.

Kriminalforsorgen
Strandgade 100
1401 København K
Københavns Kommune
Danmark

Sådan ansøger du

Ansøgningen
Stillingen søges elektronisk via linket "Søg Job".

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale skal være modtaget senest søndag den 16. juni 2024.

Samtaler afvikles løbende. 

Hvis du indkaldes til samtale, skal du medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i Det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Søg job

Send til en kollega

0.062