23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
25.05.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
15.06.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://www.udbuddet.dk

Udbyder

Energi Viborg Kraftvarme A/S

Projekt om etablering af varmepumpeanlæg i Hald Ege


Energi Viborg Kraftvarme A/S

Opgavebeskrivelse Projektet omfatter etablering af grundvandsbrønde til oppumpning og reinjektion af grundvand, samt en vand/vand varmepumpe til produktion af fjernvarme baseret på grundvand.

Energi Viborg Kraftvarme A/S ønsker herved at indhente tilbud på to delaftaler med henblik på realisering af Projektet.

Delaftale 1 vedrører levering og montering af varmepumpeanlæg med varmeveksler. Delaftalen 1 omfatter endvidere service af varmepumpeanlægget i 5 år efter aflevering. Til sidst omfatter Delaftale 1 2 alternative optioner på henholdsvis (i) levering af demonterbart bulderhus ("Option 1") og (ii) levering af støjisoleret lokale ("Option 2").

Delaftale 2 vedrører etablering af grundvandsbrønde til oppumpning og reinjektion af grundvand. Delaftalen omfatter også etableringen af rørtracé mellem boringerne og varmecentralen. Delaftalen 2 omfatter endvidere service af det samlede anlæg i 5 år efter aflevering.

Tilbudsindhentningen gennemføres som en "åben" tilbudsindhentning, hvor alle interesserede kan afgive tilbud. Tilbudsindhentningen sker i henhold til reglerne om underhåndsbud i tilbudsloven og udbudslovens afsnit V.
Annonceret 22. maj 2020 14:30:00 CEST
Deadline 15. juni 2020 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Blandet
Udbudsform Offentlig licitation
CPV kode 45232142, 42511110, 45251200, 45262220
Myndighedstype Andet

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://www.udbuddet.dk/ethics/eo#/1e973baa-8fab-4b6c-a38d-510773b5ea59/homepage

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier 1. "Pris" (60 %)
2. "Servicekontrakt" (20 %)
3. "Kvalitet" (20 %)
Udvælgelseskriterier Mindstekrav til økonomisk kapacitet

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

1. Tilbudsgiver skal have haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til teknisk kapacitet

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

2. Tilbudsgiver skal have udført 1 lignende opgave i løbet af de seneste tre år regnet fra tilbudsfristen.

Med lignende opgaver forstås for Delaftale 1: Levering af varmepumpeanlæg til industrivirksomhed eller forsyningsvirksomhed.

Med lignende opgaver forstås for Delaftale 2: Levering og montering af geotermisk anlæg/ATES-anlæg til industrivirksomhed eller forsyningsvirksomhed.

Se nærmere om mindstekrav og dokumentation heraf i Tilbudsbetingelserne.

Kontaktperson

Navn Peter Boysen
Telefon +45 89292929
E-mail pb@energiviborg.dk

Ordregiver

Navn Energi Viborg Kraftvarme A/S
Adresse Industrivej 40
8800 Viborg
DK
Telefon +45 89292929
E-mail kraftvarme@energiviborg.dk
WWW www.energiviborg.dk

Modtager af tilbud

Adresse for modtagelse af tilbud Tilbud skal afleveres på udbudsplatformen www.udbuddet.dk.

Send til en kollega

0.078