23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 099-236794
Offentliggjort
24.05.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Markedsdialog vedr. udbud af eldrevne renovationsbiler til ARC


I/S Amager Ressourcecenter

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Ørbæk Møgelberg
E-mail: stm@a-r-c.dk
Telefon: +45 51168605

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e336a635-9cc4-4e9b-af4b-18c5ada9af9b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog vedr. udbud af eldrevne renovationsbiler til ARC

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

ARC planlægger at udbyde leverancen ”Indkøb af eldrevne renovationsbiler til ARC”.

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt samt sikre, at kravene i udbudsmaterialet er konforme med markedets muligheder, har ARC valgt at indgå i dialog med markedet omkring kravspecifikationer til bilerne.

Se nærmere under punkt II.2.4.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34140000
34144500
34144510
34144512
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

ARC planlægger at udbyde leverancen ”Indkøb af eldrevne renovationsbiler til ARC”.

ARC ønsker derfor markedsdialog med mulige leverandører om eldrevne renovationsbiler til haveaffaldsindsamling i Københavns Kommune.

ARC hjemtager affaldsindsamlingen i København, og det er haveaffaldsindsamlingen, der er det første område der hjemtages. Bilerne i dette udbud er kun en lille del af hvad der i forbindelse med hjemtagelsen skal indkøbes.

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt samt sikre, at kravene i udbudsmaterialet er konforme med markedets muligheder, har ARC valgt at indgå i dialog med markedet omkring kravspecifikationerne til bilerne.

ARC har uploadet udkast til kravspecifikationer i form af 3 Excel-ark samt et Excel-ark med generelle spørgsmål, der også ønskes besvaret. Ønskes der billeder af ARCs eksisterende biler, kan disse fås ved at sende en mail til pefi@a-r-c.dk

Leverandører som ønsker at deltage i dialogen med ARC, skal tilmelde sig ”udbuddet” på ARCs udbudsportal Ethics via link i bekendtgørelsen (punkt I.3).

Herefter kan materialet downloades og der kan indsættes kommentarer til kravene i kolonnen ”Kommentarer” i kravspecifikationerne.

Efter gennemgang og kommentering, uploades de kommenterede kravspecifikationer via Ethics.

Ved eventuelle spørgsmål eller behov for hjælp til brug af udbudssystemet, kan ARC kontaktes på via spørgsmål/svar funktionen i Ethics eller på mail: stm@a-r-c.dk

Kommentering af kravspecifikationer og øvrige spørgsmål skal uploades senest fredag den 29. maj 2020 kl. 16.00.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
19/06/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Kommentering af kravspecifikationer og øvrige spørgsmål skal uploades senest fredag den 29. maj 2020 kl. 16.00.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/05/2020

Send til en kollega

0.081