23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 104-252341
Offentliggjort
29.05.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Energinet Eltransmission A/S

Rammeaftale for el-tekniske konsulenter


Energinet Eltransmission A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Eltransmission A/S
CVR-nummer: 39314878
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Barløse
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale for el-tekniske konsulenter

Sagsnr.: 19/07833
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker ved etablering af nærværende rammeaftale at have mulighed for at indkøbe el-tekniske konsulenter til Energinet Eltransmission. Energinet har løbende behov for at inddrage konsulentydelser med el-teknisk viden til løsning af forskellige opgaver af både kortere og længere varighed. Den enkelte opgave vil blive defineret fra træk til træk med hensyn til opgavetype, omfang, tid og prioritering.

Konsulenternes kompetencer er inddelt indenfor følgende 6 delaftaler:

- Delaftale 1: Konsulent til kabelanlæg

- Delaftale 2: Konsulent til ledningsanlæg

- Delaftale 3: Konsulent til stationsanlæg

- Delaftale 4: Konsulent til systemkomponenter

- Delaftale 5: Total opgaveløsning til stationsanlæg

- Delaftale 6: Nærføringsberegninger.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 415 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Konsulent til kabelanlæg

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Energinet ønsker ved etablering af nærværende rammeaftale at have mulighed for at anskaffe konsulenter, primært med el-tekniske kompetencer.

Denne delaftale omfatter konsulenter til kabelanlæg, som kan arbejde i Energinet Eltransmissions kabelprojekter i alle faser fra modning, design, konstruktion samt overdragelse ved idriftsættelse af kabelanlæg. Der er tale om projektledere såvel som tekniske specialister.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Konsulent til ledningsanlæg

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Energinet ønsker ved etablering af nærværende rammeaftale at have mulighed for at anskaffe konsulenter, primært med el-tekniske kompetencer.

Denne delaftale omfatter konsulenter til luftledningsanlæg, som kan arbejde i Energinets Eltransmissions luftledningsprojekter i alle faser fra modning, design, konstruktions samt overdragelse ved idriftsættelse af luftledningsanlæg. Der er tale om projektledere såvel som tekniske specialister.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Konsulent til stationsanlæg

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Energinet ønsker ved etablering af nærværende rammeaftale at have mulighed for at anskaffe konsulenter med el-tekniske kompetencer.

Denne delaftale omfatter konsulenter til stationsanlæg, som kan arbejde i alle projektets faser fra teknisk design til konstruktionsfase og idriftsættelse. Der er tale om konsulentprofiler som projektledere, tekniske specialister og tekniske designere.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4: Konsulent til systemkomponenter

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Energinet ønsker ved etablering af nærværende rammeaftale at have mulighed for at anskaffe konsulenter med el-tekniske kompetencer.

Denne delaftale omfatter konsulenter til HVDC-anlæg, synkronmaskiner og SVC-anlæg, som kan indgå i alle projekts faser fra teknisk design til konstruktionsfase og idriftsættelse. Der er tale projektledere såvel som tekniske specialister.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5: Total opgaveløsning til stationsanlæg

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Energinet ønsker ved etablering af nærværende rammeaftale at have mulighed for at anskaffe en total opgaveløsning af konsulenter, primært med el-tekniske kompetencer.

Denne delaftale omfatter den totale opgaveløsning af forskelligartede opgaver på stationsområdet ift. rådgivning og udførelse af disse opgaver. Opgaverne kan være inden for alle projektets faser fra teknisk design til konstruktionsfase og idriftsættelse.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 6: Nærføringsberegninger

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Energinet ønsker ved indgåelse af denne rammeaftale at kunne benytte en rådgivende ingeniørvirksomhed til at gennemføre nærføringsberegninger for inducerede spændinger på metallisk infrastruktur, samt til dimensionering af foranstaltninger til reducering af inducerede spændinger.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 183-446618
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 konsulent til kabelanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COWI A/S (Industri, energi, kraftværker, fjernvarme/køling)
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2800
Land: Danmark
E-mail: Energy-Power-Heating-Cooling_DK_DL@cowi.com
Telefon: +45 56401233
Fax: +45 56409999

Internetadresse: http://www.cowi.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 konsulent til kabelanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: P.A.P A/S
CVR-nummer: 18064200
Postadresse: Langebrogade 1D
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1411
Land: Danmark
E-mail: peder.cajar@afry.com
Telefon: +45 35245555
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2 konsulent til ledningsanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COWI A/S (Industri, energi, kraftværker, fjernvarme/køling)
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2800
Land: Danmark
E-mail: Energy-Power-Heating-Cooling_DK_DL@cowi.com
Telefon: +45 56401233
Fax: +45 56409999

Internetadresse: http://www.cowi.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2 konsulent til ledningsanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll – Energi – Generelt
CVR-nummer: 35128417
Postadresse: Hannemanns Allé 53
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: BTN@ramboll.com
Telefon: +45 51615481

Internetadresse: http://www.ramboll.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3 konsulent til stationsanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COWI A/S (Industri, energi, kraftværker, fjernvarme/køling)
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2800
Land: Danmark
E-mail: Energy-Power-Heating-Cooling_DK_DL@cowi.com
Telefon: +45 56401233
Fax: +45 56409999

Internetadresse: http://www.cowi.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3 konsulent til stationsanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll – Energi – Generelt
CVR-nummer: 35128417
Postadresse: Hannemanns Allé 53
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: BTN@ramboll.com
Telefon: +45 51615481

Internetadresse: http://www.ramboll.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 7
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3 konsulent til stationsanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Semco Maritime A/S
CVR-nummer: 25490762
Postadresse: Esbjerg Brygge 30
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6700
Land: Danmark
E-mail: salessupport@semcomaritime.com
Telefon: +45 79149279

Internetadresse: http://www.semcomaritime.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 8
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 4 konsulent til systemkomponenter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COWI A/S (Industri, energi, kraftværker, fjernvarme/køling)
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2800
Land: Danmark
E-mail: Energy-Power-Heating-Cooling_DK_DL@cowi.com
Telefon: +45 56401233
Fax: +45 56409999

Internetadresse: http://www.cowi.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 9
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 4 konsulent til systemkomponenter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dansk IngeniørService
CVR-nummer: 21167584
Postadresse: Ørstedsvej 10
By: Stilling
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8660
Land: Danmark
E-mail: bco@d-i-s.dk
Telefon: +45 87387450
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 10
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 4 konsulent til systemkomponenter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll – Energi – Generelt
CVR-nummer: 35128417
Postadresse: Hannemanns Allé 53
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: BTN@ramboll.com
Telefon: +45 51615481

Internetadresse: http://www.ramboll.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 11
Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Delaftale 5 Total opgaveløsning til stationsanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: P.A.P A/S
CVR-nummer: 18064200
Postadresse: Langebrogade 1D
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1411
Land: Danmark
E-mail: peder.cajar@afry.com
Telefon: +45 35245555
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 12
Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Delaftale 5 Total opgaveløsning til stationsanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll – Energi – Generelt
CVR-nummer: 35128417
Postadresse: Hannemanns Allé 53
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: BTN@ramboll.com
Telefon: +45 51615481

Internetadresse: http://www.ramboll.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 13
Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Delaftale 5 Total opgaveløsning til stationsanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Semco Maritime A/S
CVR-nummer: 25490762
Postadresse: Esbjerg Brygge 30
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6700
Land: Danmark
E-mail: salessupport@semcomaritime.com
Telefon: +45 79149279

Internetadresse: http://www.semcomaritime.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 14
Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Delaftale 6 Nærføringsberegninger

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COWI A/S (Industri, energi, kraftværker, fjernvarme/køling)
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2800
Land: Danmark
E-mail: Energy-Power-Heating-Cooling_DK_DL@cowi.com
Telefon: +45 56401233
Fax: +45 56409999

Internetadresse: http://www.cowi.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 15
Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Delaftale 6 Nærføringsberegninger

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll – Energi – Generelt
CVR-nummer: 35128417
Postadresse: Hannemanns Allé 53
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: BTN@ramboll.com
Telefon: +45 51615481

Internetadresse: http://www.ramboll.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”. Ansøger skal aflevere én ansøgning (ESPD) per delaftale, der ansøges om prækvalifikation på. Det skal af hvert ESPD, del II.A fremgå hvilken delaftale der ansøges på.

Bemærk venligst følgende:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2020

Send til en kollega

0.125