23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 107-258424
Offentliggjort
04.06.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Femern Bælt A/S

Renovering af bygherrecenter


Femern Bælt A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Femern Bælt A/S
CVR-nummer: 28986564
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Bøgh Johansen
E-mail: ajo@femern.dk
Telefon: +45 33414449

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://femern.com/da

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/278774

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271421&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Femern A/S varetager anlæggelsen og driften af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Renovering af bygherrecenter

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45262700 Ombygningsarbejde
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Femern A/S har erhvervet sig det tidligere Danhotel i Rødbyhavn med henblik på, at benytte ejendommen som bygherrecenter, mens aktiviteter ifm. etablering af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland udføres. Dette forudsætter en gennemgribende renovering af bygningen. Renoveringen vil blive udbudt som en hovedentreprise. Inden igangsætning af hovedentreprisen er nødvendige bygningsdele blevet nedrevet og/eller saneret. Ejendommens samlede areal er på ca. 2 600 kvm, fordelt på 5 etager (kælder til 3. sal).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 23 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262700 Ombygningsarbejde
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45210000 Byggearbejde
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45262330 Betonreparationsarbejder
45262690 Renovering af udslidte bygninger
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45330000 Blikkenslagerarbejde
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
45421130 Isætning af døre og vinduer
45430000 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
45440000 Maler- og glarmesterarbejde
45453100 Istandsættelsesarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Rødbyhavn

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Femern A/S har erhvervet sig det tidligere Danhotel i Rødbyhavn med henblik på, at benytte ejendommen som bygherrecenter, mens aktiviteter ifm. etablering af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland udføres. Dette forudsætter en gennemgribende renovering af bygningen. Renoveringen vil blive udbudt som en hovedentreprise. Inden igangsætning af hovedentreprisen er nødvendige bygningsdele blevet nedrevet og/eller saneret. Ejendommens samlede areal er på ca. 2 600 kvm, fordelt på 5 etager (kælder til 3. sal).

Renoveringen forventes at omfatte følgende aktiviteter:

— Udvendig: Etablering af ny flugtvejstrappe, nyt overpap på eksisterende tag, murkronerne repareres, facadeelementer i beton repareres og facaderne males

— Kælder: Mindre renovering i forbindelse med omklædningsrum, etablering af nyt ventilationsanlæg og opgradering af VVS installationer

— En etage indrettes til anretterkøkken, bespisningsområde og udstillingscenter, og en etage indrettes til åbent kontor med enkelte møderum. Der skal etableres nye lette skillevægge, udskiftes vinduer, etableres nyt kludeloft, nyt gulv, malerarbejder, samt nye installationer (el/VVS/ventilation)

— 2 etager bibeholder den eksisterende opdeling i værelser, men der skal foretages lettere renovering, som består af gulvarbejder, el-arbejder, ventilationsarbejder, udskiftning af sanitet, murerarbejde i forbindelse med enkelte badeværelser m.m.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
22/06/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbuddet forventes gennemført som et offentligt udbud, med forventet tilbudsfrist ultimo juli 2020.

Groft udkast til tidsplan, samt en række foreløbige udkast til plantegninger, er tilgængelige fra linket i pkt. I.3. Det egentlige udbudsmateriale udsendes senere, jf. foreløbig dato i pkt. II.3.

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/06/2020

Send til en kollega

0.078