23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 122-299337
Offentliggjort
26.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://vejdirektoratet.dk/udbud

Indlevering af tilbud

Til
04.09.2020 Kl. 11:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wvyuspkrmo

Udbyder

Vejdirektoratet

DT-DV.R001 Rammeaftaler om rådgivning og bistand. Drift og vedligehold af specielle bygværker 2021 - 2024


Vejdirektoratet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
Postadresse: Thomas Helsteds Vej 11
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørn Kristensen
E-mail: jkris@vd.dk
Telefon: +45 72443333

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://vejdirektoratet.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wvyuspkrmo
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

DT-DV.R001 Rammeaftaler om rådgivning og bistand. Drift og vedligehold af specielle bygværker 2021 - 2024

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter rammeaftaler om rådgivning i forbindelse med drift og vedligehold af specielle bygværker i tilknytning til statsvejnettet i Danmark.

Ved specielle bygværker forstås bevægelige broer, kabelbårne broer, stålbroer og tunneler, som alle har et markant islæt af mekaniske og/eller elektriske installationer. Desuden bygværker med en længde over 200 m, som i opbygning adskiller sig fra sædvanlige, mindre motorvejsbroer.

Udbuddet er opdelt i 11 delkontrakter, som hver især enten omfatter et enkelt bygværk eller flere bygværker, som er grupperet, så de har fælles karakteristika.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 5
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Nordjyske klapbroer

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Region Nordjylland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakten omfatter Hadsundbroen, Aggersundbroen og Vilsundbroen.

Se i øvrigt ydelsesbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontraktværdien er behæftet med væsentlig usikkerhed, da bevillinger endnu ikke kendes.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Bevægelige broer i Østdanmark

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

 

Region Hovedstaden og Region Sjælland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakten omfatter Kronprins Frederiks Bro, Næstved Svingbro og Stege Store Bro.

Se i øvrigt ydelsesbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontraktværdien er behæftet med væsentlig usikkerhed, da bevillinger endnu ikke kendes.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Betonbroer i Jylland

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Region Syddanmark (Sydjylland), Region Midtjylland og Region Nordjylland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakten omfatter Sallingsundbroen, Vejlefjordbroen, Alssundbroen samt andre større beton- og kompositbroer i Jylland.

Se i øvrigt ydelsesbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontraktværdien er behæftet med væsentlig usikkerhed, da bevillinger endnu ikke kendes.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Ny Lillebæltsbro

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

 

Region Syddanmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakten omfatter Ny Lillebæltsbro.

Se i øvrigt ydelsesbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontraktværdien er behæftet med væsentlig usikkerhed, da bevillinger endnu ikke kendes.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Farøbroerne og Mønbroen

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

 

Region Sjælland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakten omfatter Falster-Farøbroen, Sjælland-Farøbroen og Mønbroen.

Se i øvrigt ydelsesbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontraktværdien er behæftet med væsentlig usikkerhed, da bevillinger endnu ikke kendes.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Fællesbroer med Banedanmark

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

 

Hele Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakten omfatter Oddesundbroen, Gamle Lillebæltsbro, Storstrømsbroen og Kong Frederik IX’s Bro.

Se i øvrigt ydelsesbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontraktværdien er behæftet med væsentlig usikkerhed, da bevillinger endnu ikke kendes.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Broer på Sjælland og øvrige øer

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Region Hovedstaden, Region Sjælland og Fyn.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakten omfatter større beton-, komposit- og stålbroer på Sjælland og øvrige øer.

Se i øvrigt ydelsesbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontraktværdien er behæftet med væsentlig usikkerhed, da bevillinger endnu ikke kendes.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Limfjordstunnelen og Silkeborgtunnelen

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Region Midtjylland og Region Nordjylland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakten omfatter Limfjordstunnelen og Silkeborgtunnelen.

Se i øvrigt ydelsesbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontraktværdien er behæftet med væsentlig usikkerhed, da bevillinger endnu ikke kendes.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Guldborgsundtunnelen

 

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

 

Region Sjælland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakten omfatter Guldborgsundtunnelen.

Se i øvrigt ydelsesbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontraktværdien er behæftet med væsentlig usikkerhed, da bevillinger endnu ikke kendes.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Bytunneler i Storkøbenhavn

 

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

Region Hovedstaden.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakten omfatter Bernstorffsvejtunnelen og Frederikssundsvejstunnelen.

Se i øvrigt ydelsesbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontraktværdien er behæftet med væsentlig usikkerhed, da bevillinger endnu ikke kendes.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Sydfynske broer

 

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Region Syddanmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakten omfatter Langelandsbroen, Siøsundbroen og Svendborgsundbroen.

Se i øvrigt ydelsesbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontraktværdien er behæftet med væsentlig usikkerhed, da bevillinger endnu ikke kendes.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal fremsende oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab).

Tilbudsgiver skal fremsende oplysninger om virksomhedens samlede nettoomsætning indenfor eftersyn, vedligeholdelse og projektering af bygværker for det seneste regnskabsår (kræves ikke revisorpåtegnet).

Ved bygværker forstås broer, tunneler og andre anlægskonstruktioner.

For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periode som muligt.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde mindstekravet.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende økonomiske aktører hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Der ønskes ikke økonomiske og finansielle oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

(se bort fra ordet »muligvis« — det er en fejl i EU's skabelon)

Minimumskrav til egnethed:

For hver af delkontrakterne 1, 3, 6, 7 og 11 skal nettoomsætningen for seneste regnskabsår skal være mindst 5 000 000 DKK. Kravet gælder både nettoomsætning i alt og den samlede nettoomsætning indenfor eftersyn, vedligeholdelse og projektering af bygværker.

For hver af delkontrakterne 2, 4, 5, 8, 9 og 10 skal nettoomsætningen for seneste regnskabsår skal være mindst 10 000 000 DKK. Kravet gælder både nettoomsætning i alt og den samlede nettoomsætning indenfor eftersyn, vedligeholdelse og projektering af bygværker.

Ved tildeling af flere delkontrakter skal rådgiverens nettoomsætning opfylde summen af minimumskravene for de enkelte delkontrakter.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal fremsende referenceliste, der dokumenterer erfaring indenfor de seneste 5 år med de opgavetyper, der er anført under minimumskrav.

Ved bygværker forstås broer, tunneler og andre anlægskonstruktioner.

Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet.

Der ønskes fremsendt én fælles referenceliste for alle delkontrakter, som der afgives tilbud på, og der ønskes maksimalt 10 referencer.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om teknisk og faglig kapacitet for øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

(se bort fra ordet "muligvis" - det er en fejl i EU's skabelon)

Minimumskrav til egnethed:

Tilbudsgiveren skal dokumentere erfaring indenfor de seneste 5 år med:

— Eftersyn af bygværker

— Projektering af bygværkskonstruktioner i forbindelse med vedligeholdsopgaver for bygværker

— Bæreevnevurderinger for bygværker

— Tilsyn med bygværkskonstruktioner i forbindelse med etablering eller vedligehold af bygværker

— Projektering af mekaniske og elektriske installationer på bygværker (dog ikke gældende for delkontrakt 3 og 7)

— Tilsyn med mekaniske og elektriske installationer på bygværker (dog ikke gældende for delkontrakt 3 og 7).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/09/2020
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/09/2020
Tidspunkt: 11:00
Sted:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven § § 135 - 136, er udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet.

Tilbud skal afgives på dansk, men bilag vedr. betingelser for deltagelse accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk.

Udbuddet gennemføres ved anvendelse af et to-kuvert system. Proceduren er beskrevet i detaljer i udbudsmaterialet.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under aktuelle udbud.

Supplement til pkt. II.1.6) og IV.1.3):

De bydende vil kunne afgive tilbud på 1 eller flere delkontrakter, og de er således ikke forpligtet til at afgive tilbud på alle delkontrakter.

Ved afgivelse af tilbud på flere delkontrakter, kan der ikke tilbydes rabat.

En rådgivende virksomhed kan højst blive tildelt rammeaftaler for 5 delkontrakter og/eller medvirke som underrådgiver på 5 delkontrakter, idet tildeling vil ske på en sådan måde, at Vejdirektoratet opnår det bedste forhold mellem pris og kvalitet (den laveste evalueringspris) samlet for alle 11 delkontrakter. Begrænsningen gælder, uanset om rådgiveren afgiver tilbud som hovedrådgiver eller medvirker som underrådgiver.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: NA
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12. maj 2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/06/2020

Send til en kollega

0.078