23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 131-321633
Offentliggjort
09.07.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Ørestad Gymnasium

Rengøringsservice - 3 gymnasier under Gymnasiefællesskabet


Ørestad Gymnasium

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ørestad Gymnasium
Postadresse: Ørestad Boulevard 75
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.oerestadgym.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Tårnby Gymnasium
Postadresse: Tejn Allé 5
By: Kastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2770
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.tgy.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Espergærde Gymnasium
Postadresse: Gymnasievej 2
By: Espergærde
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3060
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eg-info.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rengøringsservice - 3 gymnasier under Gymnasiefællesskabet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90919300 Rengøring af skoler
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rengøringsservice og vinduespolering udbydes sammen for Tårnby Gymnasium, Ørestad Gymnasium, og Espergærde Gymnasium.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter ind- og udvendige facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv.

Opgaven udbydes i 3 delaftaler, henholdsvis delaftale 1: Ørestad Gymnasium, delaftale 2: Tårnby Gymnasium og delaftale 3: Espergærde Gymnasium.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 192 059 958.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Ørestad Gymnasium

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100 Rengøring af lokaler
90911300 Vinduespudsning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Ørestad Gymnasium, Ørestad Boulevard 75, 2300 København S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rengøringsservice og vinduespolering på Ørestad Gymnasium. Vinduespolering udbydes som option.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter ind- og udvendige facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. Udbuddet omfattet tillige en række rengøringsrelaterede serviceopgaver. For yderlig information henvises til udbudsmaterialets kontraktbilag 3: Kravspecifikation.

Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør på Ørestad Gymnasium.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljøfremmende teknologi/bæredygtig leverance / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver.

Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Tårnby Gymnasium

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100 Rengøring af lokaler
90911300 Vinduespudsning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Tårnby Gymnasium, Tejn Allé 5, 2770 Kastrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rengøringsservice og vinduespolering på Tårnby Gymnasium. Vinduespolering udbydes som option.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter ind- og udvendige facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. Udbuddet omfattet tillige en række rengøringsrelaterede serviceopgaver. For yderlig information henvises til udbudsmaterialets kontraktbilag 3: Kravspecifikation.

Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ordregiver ansat personale på Tårnby Gymnasium. Der vil ske virksomhedsoverdragelse i forbindelse med indgåelse af kontrakt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljøfremmende teknologi/bæredygtig leverance / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver.

Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Espergærde Gymnasium

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100 Rengøring af lokaler
90911300 Vinduespudsning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Espergærde Gymnasium, Gymnasievej 2, 3060 Espergærde

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rengøringsservice og vinduespolering på Espergærde Gymnasium. Vinduespolering udbydes som option.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter ind- og udvendige facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. Udbuddet omfattet tillige en række rengøringsrelaterede serviceopgaver. For yderlig information henvises til udbudsmaterialets kontraktbilag 3: Kravspecifikation.

På Espergærde Gymnasium er 3 medarbejdere ansat af ordregiver, imens de øvrige er ansat af ekstern leverandør på en midlertidig kontrakt. Der vil ske virksomhedsoverdragelse i forbindelse med indgåelse af kontrakt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljøfremmende teknologi/bæredygtig leverance / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver.

Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 039-092500
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: Delaftale 1: Ørestad Gymnasium
Betegnelse:

Rengøringsservice - 3 gymnasier under Gymnasiefællesskabet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: KN Rengøring
Postadresse: Klokkestøbervej 7
By: Pandrup
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9490
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 589 864.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: Delaftale 2: Tårnby Gymnasium
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: DANREN Bogdol A/S
Postadresse: Lumbyvej 19 B
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 225 547.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: Delaftale 3: Espergærde Gymnasium
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: DANREN Bogdol A/S
Postadresse: Lumbyvej 19 B
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 390 547.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: x
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2020

Send til en kollega

0.095