23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 134-328210
Offentliggjort
14.07.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Invitation til markedsdialog vedr. totalrenovering og omdannelse af den almenboligbebyggelsen Saltværkshuse, blok B, C og D


Boligorganisationen Tårnbyhuse

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligorganisationen Tårnbyhuse
CVR-nummer: 25980727
Postadresse: Amager Landevej 30, 1
By: Kastrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2770
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Kümmel
E-mail: skl@domus.dk
Telefon: +45 45875580

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.iprojekt.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Invitation til markedsdialog vedr. totalrenovering og omdannelse af den almenboligbebyggelsen Saltværkshuse, blok B, C og D

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver udbyder renoveringen og opførelse af taglejligheder i hoved- eller totalentreprise på 3 af boligforeningens 4 blokke, blok B, C og D. Den fjerde blok, blok A, er blevet renoveret og vil fungere som reference/mock-up for det kommende projekt.

Entreprisen omfatter følgende fag/opgaver:

- Byggeplads

- Miljøsanering

- Nedrivning

- Afløb i jord

- Beton og generelt og pladsstøbt

- Murer

- Tømrer/snedker

- Stål, generelt

- Blikkenslager

- Tagdækning

- Gulv

- Maler

- VVS-arbejder

- Ventilation

- EL-arbejder

- Elevator

- Udvendige arbejder

- Lette præfabrikerede elementer.

Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at inddrage alle relevante aktører, som kan bidrage til, at målsætningerne for projektet bliver opfyldt. Det gælder især entreprenørerne i markedet, der efter Boligorganisationen Tårnbyhuses opfattelse, bliver en helt central brik i projektets succes.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

Vintergækvej 2-32, Soldugvej 1-3, Kørvelstien 1-3, Karsestien 1-3 og Timianstien 1-3, 2770 Kastrup

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Adgang til udbuddet sker via https://portal.iprojekt.dk/link/Saltvaerkshuse-Markedsdialog

Invitation til markedsdialog vedr. totalrenovering og omdannelse af den almenboligbebyggelsen Saltværkshuse, blok B, C og D. Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at inddrage alle relevante aktører, som kan bidrage til, at målsætningerne for projektet bliver opfyldt. Det gælder især entreprenørerne i markedet, der efter Boligorganisationen Tårnbyhuses opfattelse, bliver en helt central brik i projektets succes.

Det udbudte projekt omhandler totalrenovering og omdannelse (helhedsplan) af almenboligbebyggelsen, Saltværkshuse, der består af 4 blokke med 169 lejligheder med tilhørende grønne arealer, beliggende Vintergækvej 2-32, Soldugvej 1-3, Kørvelstien 1-3, Karsestien 1-3 og Timianstien 1-3, 2770 Kastrup.

Ordregiver udbyder renoveringen og opførelse af taglejligheder i hoved- eller totalentreprise på 3 af boligforeningens 4 blokke, blok B, C og D. Den fjerde blok, blok A, er blevet renoveret og vil fungere som reference/mock-up for det kommende projekt.

Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at inddrage alle relevante aktører, som kan bidrage til, at målsætningerne for projektet bliver opfyldt. Det gælder især entreprenørerne i markedet, der efter Boligorganisationen Tårnbyhuses opfattelse, bliver en helt central brik i projektets succes.

På den baggrund vil Boligorganisationen Tårnbyhuse invitere 3 entreprenører, som efter Boligorganisationen Tårnbyhuses vurdering, har de bedste erfaringer og værktøjer til at hjælpe med at få projektet i mål.

Boligorganisationen Tårnbyhuse understreger, at der ikke under markedsdialogen vil blive drøftet forhold, som kan medføre, at deltagerne i dialogen bliver inhabile under det forestående udbud af projektet.

Boligorganisationen Tårnbyhuse forventer, at deltagerne bidrager aktivt, nysgerrigt og udfordrende under markedsdialogen.

Markedsdialogens første fase vil tage udgangspunkt i, at der foreligger et færdigt projektmateriale, jf. afsnit 3, og det forhold, at den første af de 4 blokke, blok A, allerede er udført og vil fungere som referenceblok.

Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker dog at drøfte eventuelle muligheder i forhold til udførelse af de resterende blokke, blok B-D, med interesserede entreprenører. Det er vigtigt for Boligorganisationen Tårnbyhuse, at den entreprenør, som skal færdiggøre projektet, tager ejerskab over projektet og planlægning af byggeprocessen. Boligorganisationen Tårnbyhuse vil derfor meget gerne have entreprenørernes input til om projektet egner sig bedst til at blive udført i hoved- eller totalentreprise.

Boligorganisationen Tårnbyhuse er videre meget interesseret i entreprenørens erfaringer i forhold til at sikre en god byggeproces for beboerne og håndværkerne på byggepladsen. Det er meget vigtigt for Boligorganisationen Tårnbyhuse, at den entreprenør, som skal udføre entreprisen, har forståelse for, at entreprisen vil påvirke bebyggelsens beboere, der løbende genhuses. Tårnbyhuse hører derfor meget gerne om forslag til tiltag, som vil sikre tidsplanens overholdelse og beboernes trivsel.

Ansøgninger om at deltage i markedsdialogen skal afleveres på iProjekt inden fredag den 7. august 2020 kl. 12.00.

Anmodningen bør indeholde:

a) En motiveret redegørelse for, på hvilke punkter virksomheden vurderer at kunne bidrage under markedsdialogen og hvordan.

b) En beskrivende referenceliste med en oversigt over de af virksomhedens referencer, der minder mest om Saltværkshuse-projektet.

Projektets materiale er tilgængeligt på: http://www.iprojekt.dk

Spørgsmål skal stilles via iProjekt. Spørgsmål vil løbende blive besvaret via iProjekt i anonymiseret form til samtlige deltagere i markedsdialogen.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

 

De første dialogmøder i den første fase bliver afholdt hos Molt Wengel Advokatpartnerselskab på adressen:

- Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø:

- Deltager #1 Tirsdag den 18. august 2020 kl. 9.00

- Deltager #2 Tirsdag den 18. august 2020 kl. 10.30

- Deltager #3 Tirsdag den 18. august 2020 kl. 12.30.

Den følgende proces vil blive aftalt med deltagerne under markedsdialogen.

 

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/09/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2020

Send til en kollega

0.078