23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 134-328261
Offentliggjort
14.07.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
18.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/133651395.aspx

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Fagentrepriser


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sofie Ørsted
E-mail: fw6j@kk.dk
Telefon: +45 33663366

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/133651395.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/133651395.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/133651395.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af fagentrepriser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på fagentrepriser. Aftalen er inddelt i 7 delaftaler. Delaftalerne består af følgende fag:

— El-installationsarbejde

— Glarmesterarbejde

— Gulvarbejde

— Malerarbejde

— Murerarbejde

— Tømrerarbejde

— VVS - og blikkenslagerarbejde.

OBS Der er uploaded en vejledning til udfyldelse af ESPD'en.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

El-installationsarbejder

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000 Udførelse af elektriske installationer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på el-installationsarbejder, der bl.a. består af fejlfinding, reparation og udskiftning af eksisterende el-installationer, herunder ABDL-anlæg, flytning af el-installationer og reparation og udskiftning af lysarmaturer. Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på el-installationsarbejder, der bl.a. består af fejlfinding, reparation og udskiftning af eksisterende el-installationer, herunder ABDL-anlæg, flytning af el-installationer og reparation og udskiftning af lysarmaturer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 186 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Glarmester

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45441000 Glarmesterarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på glarmesterarbejde, der bl.a. består af udskiftning af ruder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Gulvarbejder

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45432100 Lægning og belægning af gulve
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på gulvarbejde, der bl.a. består af demontering og fjernelse af eksisterende gulvbelægning og afslibning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Malerarbejder

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45442100 Malearbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på malerarbejder, der bl.a. består af reparation efter murer- og tømrerarbejde mv., spartling, opsætning af væv og maling af indvendige vægge.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Murerarbejder

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262500 Murværks- og murerarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på murerarbejder, der bl.a. består af reparation af murværk, reparation, udskiftning og opsætning af fliser og klinker, reparation og udskiftning af fuger og støbning af sokkel og/eller gulv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tømrerarbejder

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på tømrerarbejde, der bl.a. består af vindfang og vinduesudskiftning, indbrudsskader og reparationer fx efter hærværk, reparation og service efter storm- og vandskader og flytning/opsætning af gipsvægge/gipslofter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

VVS- og blikkenslagerarbejder

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45330000 Blikkenslagerarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på VVS- og blikkenslagerarbejde, der bl.a. består af reparation og udskiftning af toiletter og anden sanitet, fejlfinding, indjustering og regulering af varmeanlæg, fejlfinding og reparation af lækager og reparation eller udskiftning af tagrender og nedløbsrør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 140 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af:

Kopi af forsikringspolice eller erklæring fra det relevante forsikringsselskab, revisorpåtegnet årsregnskab eller revisorerklæring om tilbudsgivers soliditetsgrad i de 2 seneste disponible regnskabsår, revisorpåtegnet årsregnskab eller revisorerklæring om tilbudsgivers likviditetsgrad i de 2 seneste disponible regnskabsår, revisorpåtegnet årsregnskab eller revisorerklæring om tilbudsgivers omsætning i de 2 seneste disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 10 000 000 DKK, tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på minimum 18 % i hver af de 2 seneste disponible regnskabsår, tilbudsgiver skal have en likviditetsgrad på 100 % i hver af de 2 seneste disponible regnskabsår.

For faget glarmester skal tilbudsgiver skal have en omsætning på minimum 5 mio. i hver af de 2 seneste disponible regnskabsår. For faget maler skal tilbudsgiver have en omsætning på minimum 20 mio. i hver af de 2 seneste disponible regnskabsår. For faget gulv skal tilbudsgiver have en omsætning på minimum 15 mio. i hver af de 2 seneste disponible regnskabsår. For faget murer skal tilbudsgiver have en omsætning på minimum 25 mio. i hver af de 2 seneste disponible regnskabsår. For faget tømrer skal tilbudsgiver have en omsætning på minimum 35 mio. i hver af de 2 seneste disponible regnskabsår. For faget VVS-og blikkenslager skal tilbudsgiver have en omsætning på minimum 30 mio. i hver af de 2 seneste disponible regnskabsår. For faget el skal tilbudsgiver have en omsætning på minimum 40 mio. i hver af de 2 seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal fremvise i alt 3 referencer afleveret indenfor de seneste 3 år. De 3 år regnes fra tilbudsfristens dato.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers referencer, for faget maler, skal som minimum have haft en omsætning på 50 000 DKK ekskl. moms for hver af de 3 referencer indenfor de seneste 3 år indenfor området maler. Tilbudsgivers referencer for faget murer, skal som minimum have haft en omsætning på 50 000 DKK ekskl. moms for hver af de 3 referencer indenfor de seneste 3 år indenfor området murer. Tilbudsgivers referencer, for faget glarmester, skal som minimum have haft en omsætning på 50 000 DKK ekskl. moms for hver af de 3 referencer indenfor de seneste 3 år indenfor området glarmester. Tilbudsgivers referencer, for faget gulv, skal som minimum have haft en omsætning på 50 000 DKK ekskl. moms for hver af de 3 referencer indenfor de seneste 3 år indenfor området gulv.

Tilbudsgivers referencer, for faget tømrer, skal som minimum have haft en omsætning på 50 000 DKK ekskl moms for en reference, 100 000 DKK ekskl. moms for en reference og 200 000 DKK ekskl. moms for en reference, i alt 3 referencer, indenfor de seneste 3 år indenfor området tømrer.

Tilbudsgivers referencer, for faget el, skal som minimum have haft en omsætning på 100 000 DKK ekskl. moms for en reference, 200 000 DKK ekskl. moms for en reference og 500 000 DKK ekskl moms for en reference, i alt 3 referencer, indenfor de seneste 3 år indenfor området el. Tilbudsgivers referencer, for faget VVS- og blikkenslager skal som minimum have haft en omsætning på 100 000 DKK ekskl. moms for en reference, 200 000 DKK ekskl. moms for en reference og 500 000 DKK ekskl moms for en reference, i alt 3 referencer, indenfor de seneste 3 år indenfor området VVS- og blikkenslager.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der er krav om arbejdsklausul, CSR og på elarbejder er der krav om grønne køretøjer.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/08/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § § 135, 136 og 137 nr. 1,2,3 og 7 (se herom i udbudsbetingelserne). § 137 nr. 3 omhandler overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område hvor virksomheden udøver sit erhverv.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2020

Send til en kollega

0.062