23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 134-328372
Offentliggjort
14.07.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
25.08.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ktjbqznnyj

Udbyder

Stevns Spildevand A/S

Opdateringer

Rettelse
(17.07.2020)

II.1.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Regnvandsbassiner Solgårdsparken og Nimgårdsparken
I stedet for:
Læses:

Titel
I stedet for:
Danmark-Store Heddinge: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
Læses:
Danmark-Store Heddinge: Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger

Rettelse
(24.07.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 14-08-2020
Time: 10:00
Læses:
Dato: 25-08-2020
Time: 10:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 14-08-2020
Time: 10:05
Læses:
Dato: 25-08-2020
Time: 10:05


Yderligere oplysninger
Tilbudsfristen er forlænget fra 14 august til 25 august.

Regnvandsbassiner Solgårdsparken og Nimgårdsparken


Stevns Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Stevns Spildevand A/S
CVR-nummer: 32268285
Postadresse: Fægangen 8
By: Store Heddinge
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4660
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Marcussen
E-mail: gim@moe.dk
Telefon: +45 44576000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.klarforsyning.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ktjbqznnyj
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ktjbqznnyj
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Regnvandsbassiner Solgårdsparken og Nimgårdsparken

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forbindelse med kloaksepareringen af Strøby Egede skal der etableres nye regnvandsbassiner i 2 forskellige områder - Solgårdsparken (Stevnsvej 26, 4600 Køge) og Nimgårdsparken (Nimgårdsvej 302, 4600 Køge).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232454 Anlægsarbejde: regnvandsbassiner
45232130 Anlægsarbejde: regnvandsledninger
45232152 Opførelse af pumpestationer
45232423 Bygge-anlægsarbejde: kloakpumpestationer
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Strøby Egede

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Solgårdsparken

Regnvandsbassin

Der skal etableres et nyt regnvandsbassin i den nordlige del af Solgårdsparken for forsinkelse og rensning af regnvand inden udledning til eksisterende regnvandsbassin i Solgårdsparken, hvorfra vandet ledes til Køge Bugt via eksisterende udløbsledning. Der skal fjernes omkring 3 200 ton jord for etablering af dette bassin.

Eksisterende regnvandsbassin i Solgårdsparken skal endvidere udvides og i den forbindelse skal bassinet tømmes delvist for vand samt der skal afgraves omkring 3 100 ton jord.

Udløbet til Køge Bugt skal forøges og eksisterende afløbsregulator skal i den forbindelse udskiftes.

Der skal endvidere etableres 2 oversvømmelsesområder, som kommer i brug ved meget høje regnintensiteter.

Regnvandsledning og bygværker

Der skal som en del af forsinkelsen af regnvandet etableres et 305 m3 stort forsinkelsesvolumen benyttende DN16000 rør. Inden indløb til rørbassin skal der etableres ø 1 500 BT sandfang og ø 1 500 BT olieudskiller. I samme forbindelse skal parkeringspladsen udvides, hvilket også er en del af entreprisen.

Der skal i forbindelse med etablering af nyt indløb til eksisterende regnvandsbassin etableres ca. 165 m ø 800 BT ledning for regnvand ved gravning. Derudover skal der inden indløb til eksisterende regnvandsbassin også etableres ø 2 500 sandfang og ø 3 000 lameludskiller.

Nimgårdsparken

Regnvandsbassin

Der skal etableres et nyt regnvandsbassin i den østlige side af projektområdet for forsinkelse og rensning af regnvand inden vandet føres videre til eksisterende regnvandsbassin i Nimgårdsparken, hvorfra vandet ledes til Køge Bugt via eksisterende udløbsledning. Der skal fjernes omkring 9 600 ton jord for etablering af dette bassin.

Eksisterende regnvandsbassin i Nimgårdspaken skal endvidere udvides og i den forbindelse skal der afgraves omkring 5 300 ton jord.

Udløbet til Køge Bugt skal forøges og i den forbindelse skal der etableres ny afløbsbrønd med af-løbsregulator.

Regnvandsledning og bygværker

Der skal i forbindelse med etablering af indløb til nyt regnvandsbassin etableres ca. 206 m ø 600 BT ledning for regnvand ved gravning. Derudover skal der inden indløb til nyt regnvandsbassin også etableres ø 2 000 BT sandfang og ø 2 500 BT lameludskiller.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2020
Slut: 01/11/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/08/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/11/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/08/2020
Tidspunkt: 10:05

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2020

Send til en kollega

0.109