23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 134-328415
Offentliggjort
14.07.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.09.2020 Kl. 23:59

Addresse
https://www.projectweb.dk/public/tender?language=DA

Udbyder

Bornholm Spildevand A/S, Faxe Spildevand A/S, Kalundborg Spildevandsanlæg A/S og flere

Rammeudbud for foringsarbejder i kloak


Bornholm Spildevand A/S, Faxe Spildevand A/S, Kalundborg Spildevandsanlæg A/S og flere

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholm Spildevand A/S
CVR-nummer: 31 58 22 29
Postadresse: Skansevej 2
By: Rønne
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Kasper Juel Berg
E-mail: kjb@beof.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.beof.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Spildevand A/S
CVR-nummer: 31 49 83 41
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 1
By: Haslev
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Dunk Saxnæs
E-mail: hds@faxeforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://faxeforsyning.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Spildevandsanlæg A/S
CVR-nummer: 31616522
Postadresse: Dokhavnsvej 15
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
Kontaktperson: Preben Thisgaard
E-mail: prth@kalfor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kalfor.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: NK-Spildevand A/S
CVR-nummer: 32102611
Postadresse: Ved Fjorden 18
By: Næstved
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Heidi Winther Nørgaard
E-mail: hwn@nk-forsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.nk-forsyning.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Spildevand A/S
CVR-nummer: 31616522
Postadresse: Hovedgaden 39
By: Grevinge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4571
Land: Danmark
Kontaktperson: Maj-Britt Greve
E-mail: mbg@odsherredforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.odsherredforsyning.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sorø Spildevand A/S
CVR-nummer: 33053738
Postadresse: Hovedgaden 60
By: Stenlille
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4295
Land: Danmark
Kontaktperson: René Hansen
E-mail: reh@soroeforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.soroeforsyning.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Spildevand A/S
CVR-nummer: 30692438
Postadresse: Brovejen 10
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4760
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Hagbarth
E-mail: laha@vordingborgforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.vordingborgforsyning.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.projectweb.dk/public/tender?language=DA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.projectweb.dk/public/tender?language=DA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeudbud for foringsarbejder i kloak

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bornholm Spildevand A/S, Faxe Spildevand A/S, Kalundborg Spildevandsanlæg A/S, NK-Spildevand A/S. Odsherred Spildevand A/S, Sorø Spildevand A/S og Vordingborg Spildevand A/S ønsker at gennemføre et udbud af rammeaftale for foring af afløbsledninger for 2 år i del af perioden 2020-2022 med option for forlængelse i 1 år af gangen, i op til 2 år.

Rammeaftaalen forventes at træde i kraft d. 22. september 2020 ved tvivl om adgang til materialet mm. kontakt:

Morten Bruun

MRB@ramboll.dk

51 61 64 63

Erik Sort

EAS@ramboll.dk

51 61 44 87

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 108 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44160000 Rørledning, rørsystemer, rør, foringsrør, rørledningssystemer og hermed beslægtede emner
45221248 Bygge-anlægsarbejde: foring af tunneler
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

 

Sjælland og Bornholm.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til afsnit II. 1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leveranceprogram / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Optimering / Vægtning: 5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø- og Arbejdsmiljø / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til 2 gange a 12 måneder.

Forlængelsen er op til den enkelte bygherrer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Adgang til udfyldelse af ESPD sker via ESPD-portal på dette link: https://espd.projectweb.dk/

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2020
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbuddene vil blive åbnet i umiddelbar forlængelse af afleveringsfristen. Idet tilbud afleveres elektronisk, vil tilbudsgivere ikke blive inviteret til at være til stede ved åbningen af tilbuddene. Oplysning om tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive sendt til de bydende hurtigst muligt efter åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor

Bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et

dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller

udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §

185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i

standstill perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.

klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2020

Send til en kollega

0.093