23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 134-328901
Offentliggjort
14.07.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275202&B=NST

Udbyder

Naturstyrelsen

Vindere

Valgt firma

(23.11.2020)
Skovteknik.dk
Hånbækvej 59
9900 Frederikshavn

Køb og servicering af en brugt udkørselsmaskine


Naturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Naturstyrelsen
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Førstballevej 2
By: Randbøl
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7183
Land: Danmark
Kontaktperson: Celine Sørensen
E-mail: cevso@nst.dk
Telefon: +45 29178239

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275202&B=NST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275202&B=NST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Køb og servicering af en brugt udkørselsmaskine

 

Sagsnr.: NST- 044-00114
II.1.2) Hoved-CPV-kode
16600000 Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører køb og servicering af en brugt udkørselsmaskine til Naturstyrelsen. Der vil med den vindende tilbudsgiver i tillæg til hovedkontrakten blive indgået en serviceaftale og en reparationsaftale. Serviceaftale og reparationsaftale vil gælde i 5 000 driftstimer. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse, herunder de tekniske mindstekrav.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
16820000 Dele til skovbrugsmaskiner
50530000 Reparation og vedligeholdelse af maskiner
51522000 Installation af skovbrugsmaskiner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

 

Leveringsted: Sjælland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud vedrører køb og servicering af en brugt udkørselsmaskine til Naturstyrelsen. Der vil med den vindende tilbudsgiver i tillæg til hovedkontrakten blive indgået en serviceaftale og en reparationsaftale. Serviceaftale og reparationsaftale vil gælde i 5 000 driftstimer. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse, herunder de tekniske mindstekrav.

Levering af udkørselsmaskinen skal ske hurtigst muligt og senest den 15. december 2020 på den af Naturstyrelsen anviste adresse på Sjælland. Leverandøren er dog tilsikret en leveringsfrist på 3 mdr. fra dato på kontraktens underskrift af begge parter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Maskinens teknik / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Førerkomfort / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Driftstimer / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/09/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og besvare afsnit del IV, afsnit α.

Tilbudsgiver tilkendegiver i ESPD afsnit del IV, afsnit α, at opfylde følgende udvælgelseskriterier:

1) Tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

2) Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1. En samlet omsætning på mindst 2 mio. DKK i det seneste disponible regnskabsår.

2. En positiv egenkapital i det senest disponible regnskabsår.

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller evt. henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er tilkendegivet i ESPD Del IV, afsnit α.

Ad 1. Erklæring om eller årsregnskab med virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Ad 2. Erklæring om virksomhedens egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital foreligger.

Såfremt tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og besvare afsnit del IV, afsnit α.

Tilbudsgiver tilkendegiver i ESPD afsnit del IV, afsnit α, at opfylde følgende udvælgelseskriterier:

- Virksomhedens referencer

En liste med de 3-5 betydeligste leverancer af lignende varer som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

2 relevante referencer fra leverancer af lignende varer som den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

Ved relevante referencer fra leverancer af lignende varer som den udbudte kontrakt forstås følgende:

- Brugte udkørselsmaskiner.

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er tilkendegivet i ESPD del IV.

Tilbudsgiver skal sende en liste med de betydeligste leverancer af lignende varer som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal de deltagende virksomheder i sammenslutningen tilsammen opfylde ordregivers mindstekrav om 2 relevante referencer pr. delaftale fra leverancer af lignende varer inden for de seneste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udkast til kontrakt, serviceaftale og reparationsaftale.

Kontrakten indeholder i forbindelse med service og reparation særlige vilkår om overholdelse af arbejdsklausul for leverandøren og eventuelle underleverandører.

Tilbudsgiver skal i hele kontraktperiodens løbetid opretholde en relevant erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 10 mio. for person- og tingskade.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/08/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem, EU-Supply, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Tidsfrister i relation til spørgsmål og svar fremgår af udbudsbetingelserne. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Hvis tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon +45 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

Inden beslutning om tildeling af kontrakt skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, jf. § 153.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Tilbud på anskaffelsespris for den brugte udkørselsmaskine må ikke være højere end 1 800 000 DKK inkl. levering (til den af ordregiver anviste adresse på Sjælland), gebyr og afgifter, men ekskl. moms. Tilbud, der overstiger denne pris, vil blive afvist som ukonditionsmæssigt.

Ordregiver frabeder sig, at tilbudsgiver vedlægger tilbuddet brochurer og lignende beskrivelse og/eller salgsmateriale. Ordregiver gør udtrykkeligt opmærksom på, at hvis brochurer og lignende beskrivelse og/eller salgsmateriale alligevel er medsendt, vil der blive set bort fra det ved udvælgelse og evaluering, og det vil således ikke indgå i tilbudsgivers tilbud.

Der afholdes orienteringsmøde den 11. august 2020, kl. 10.00 til 12.00 på følgende adresse: Naturstyrelsen Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Yderligere oplysninger fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 8.8.

Tilmelding til cevso@nst.dk senest fredag den 7. august 2020.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2020

Send til en kollega

0.125