23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 134-330560
Offentliggjort
14.07.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

NOVI Ejendomsfond

NOVI Ejendomsfond - Udbud af rengøring 2020 - Ordretildeling


NOVI Ejendomsfond

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: NOVI Ejendomsfond
Postadresse: NIels Jernes Vej 10
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Emil Meldgaard på vegne af Ordregiver
E-mail: mail@servicemaegleren.dk
Telefon: +45 70206080

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/124752339.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.servicemaegleren.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Ejendomsfond
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Ejendomsfond

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

NOVI Ejendomsfond - Udbud af rengøring 2020 - Ordretildeling

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90911100 Rengøring af lokaler
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af NOVI Ejendomsfond.

Opgaven omfatter rengøring hos NOVI Ejendomsfond - på følgende adresser:

- NOVI 1-5 - Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø

- NOVI 6 - Alfred Nobels Vej 21 A-F, 9220 Aalborg Ø

- NOVI 7 - Alfred Nobels Vej 25, 9220 Aalborg Ø

- NOVI 8 - Alfred Nobels Vej 27, 9220 Aalborg Ø

- NOVI 9 - Selma Lagerløfs Vej 300, 9220 Aalborg Ø

- GrowALL EAST - Fredrik Bajers Vej 300, 9220 Aalborg Ø

- GrowALL CITY - C.A. Olesensgade 4, 9000 Aalborg

Opgaven er ikke opdelt i delaftaler.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 21 381 222.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ekstraopgaver ud over det i kontrakten aftalte (omfanget af disse optioner er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 062-148514
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

NOVI Ejendomsfond - Udbud af rengøring - 2020

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
08/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Kongsvang Cleaning & Facility A/S
Postadresse: Klamsagervej 2
By: Åbyhøj
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 8230
Land: Danmark
E-mail: mail@kongsvang.net
Telefon: +45 86144054
Fax: +45 86144036
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 21 381 222.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 21 381 222.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

For yderligere beskrivelse af udbuddet, henvises der til udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2020

Send til en kollega

0.079