23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 134-331027
Offentliggjort
14.07.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
26.08.2020 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275691&B=HOFOR

Udbyder

Hofor A/S

Rammeaftale for håndtering og bortskaffelse af erhvervs- og farligt affald


Hofor A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Munch-Boutrup
E-mail: metmun@hofor.dk
Telefon: +45 27953818

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275691&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275691&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale for håndtering og bortskaffelse af erhvervs- og farligt affald

 

Sagsnr.: 24.02-01617/02087
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000 Indsamling af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

HOFOR har i dag 23 bemandede lokationer. Disse strækker sig fra Bjæverskov til Slangerup. Alle disse lokationer producerer dagligt affald af varierende affaldfraktionstyper. Håndteringen og bortskaffelsen af affald fra de forskellige lokationer gennemføres i dag, af en bred vifte af forskellige leverandører. HOFOR’s målsætning er at fremme bæredygtighed og mindske miljøpåvirkning. For at minimere den administrative proces samt, at sikre en gennemgående sporbarhed for det erhvervs- og farlige affald der produceres af HOFOR. Ønsker HOFOR derfor, at samle affaldshåndteringen i én rammeaftale med 2 delaftaler. Delaftale A – Omfatter håndteringen og bortskaffelsen af erhvervsaffald delaftale B – Omfatter håndtering og bortskaffelse af farligt affald.

Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på én eller begge delaftaler. Hver delaftale udgør en rammeaftale med én leverandør.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale A - Håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
90512000 Transport af affald
90513100 Bortskaffelse af husholdningsaffald
90918000 Rengøring af affaldsbeholdere
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalens delaftaler omfatter følgende:

— Udlejning og opstilling af diverse beholdere til affaldshåndtering

— Indsamling og transport af diverse beholdere jf. gældende lovgivning

— Håndtering og bortskaffelse af affald, jf. gældende lovgivning

— Levering af IT-baseret internetløsning til afrapportering af månedsstatistik for (fraktionsopdelte mængder med tilhørende EAK koder, fordelt på lokationer)

— Levering af løbende indberetninger og godkendelser hvor nødvendigt, jf. gældende lovgivning

— Levering-, montering og vedligeholdelse af piktogrammer til intern kildesortering på lokationer

— Rådgivning til lokationer i forbindelse med opstilling og type af beholdere, korrekt sortering og tømningsfrekvenser

— Deltagelse ved ad hoc statusmøder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

4 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale B - Håndtering og bortskaffelse af farligt affald

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
90512000 Transport af affald
90513100 Bortskaffelse af husholdningsaffald
90523000 Bortskaffelse af giftigt affald, undtagen radioaktivt affald og kontamineret jord
90918000 Rengøring af affaldsbeholdere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalens delaftaler omfatter følgende;

— Udlejning og opstilling af diverse beholdere til affaldshåndtering

— Indsamling og transport af diverse beholdere jf. gældende lovgivning

— Håndtering og bortskaffelse af affald, jf. gældende lovgivning

— Levering af IT-baseret internetløsning til afrapportering af månedsstatistik for (fraktionsopdelte mængder med tilhørende EAK koder, fordelt på lokationer)

— Levering af løbende indberetninger og godkendelser hvor nødvendigt, jf. gældende lovgivning

— Levering-, montering og vedligeholdelse af piktogrammer til intern kildesortering på lokationer

— Rådgivning til lokationer i forbindelse med opstilling og type af beholdere, korrekt sortering og tømningsfrekvenser

— Deltagelse ved ad hoc statusmøder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

4 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal være registreret i Affaldsregisteret.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

HOFOR stiller følgende minimumskrav til tilbudsgivernes tekniske og faglige formåen:

a) Tilbudsgiver skal have et miljøledelsessystem baseret på ISO 14001:2015 eller tilsvarende.

b) Tilbudsgivere skal have et arbejdsmiljøledelsessystem baseret på DS/EN OHSAS 18001:2008 eller 45001:2018, eller tilsvarende.

c) Tilbudsgiver skal have minimum én leder med et gældende indsamlerbevis, jf. BEK nr. 1902 af 29. december 2015, bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/08/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/08/2020
Tidspunkt: 13:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsafgivelse finder sted igennem et elektronisk system. Det er ikke muligt for tilbudsgivere, at deltage ved åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2020

Send til en kollega

0.078